BÍLÝ KÁMEN 2007

BÍLÝ KÁMEN – cyklistická část

Nejsou určeny žádné předepsané okruhy – každá skupina si volí jedno z šesti východišť : od obce Mrsklesy (prezentace v KD), z křižovatky Zelený kříž u Kozlova, a železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou, - cyklisté mohou dále využít vstupy v Městě Libavá od Domašova a M.Berouna, Nové Oldřůvky nad Budišovem, a Kovářov od Potštátu. Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže Vojenských lesů, a dodržovat tuto základní zásadu:

Po vojenském výcvikovém prostoru se pohybuje jen po povolených, v mapě zakreslených komunikacích. Z povolených tras nevybočujte ani nakrátko k nejrůznějším objektům či zbořeniskům, kde může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras je trestáno pokutou do 5.000 Kč. Nepovolené komunikace jsou pod kontrolou AČR, policie a Lesní správy.

- Přihlášení zájemci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí a náklady . Mohou se přihlásit v níže uvedených místech vstupu od 7:00 do 12:00 hodin – vojenský prostor musí opustit nejpozději do 16.00 hod.
- Pořadatel doporučuje používat horská a treková kola v dobrém technickém stavu, k zvýšení bezpečnosti pak ochrannou přilbu. Vzhledem k rozsáhlosti vojenského újezdu se doporučuje mít drobné náhradní díly, prostředky první pomoci a vybavení skupiny mobilním telefonem.
- Spojení s hlavním pořadatelem: telefon 728 737 114, v případě úrazu volat 973 423 155 , nebo 973 403 158 ve zvlášť vážných případech záchrannou službu 155. Stanoviště lékařské služby je ve Městě Libavá, stanice první pomoci je na zámečku Bores. Zranění si po ošetření jsou povinni zajistit odvoz z území vojenského újezdu péčí vedoucího skupiny, a to vlastní dopravou.
- Pořadatelé jsou označeni žlutými symboly, jejich stanoviště bílými panely s černo-červeným nápisem Bílý kámen . Na výše vypsaných vstupních stanovištích se účastníci mohou písemně přihlásit, uhradit vklad 10,-Kč a obdrží dokumentaci potřebnou k absolvování akce.
- Občerstvovací stanice je na parkovišti pod Strážnou, na zámečku Bores bystřická restaurace Nadační, na pozorovatelně Velká Střelná libavští sportovci, další na řadě míst ve Městě Libavá, je otevřen Country Club v Podlesí, možnost občerstvení je i na Zeleném kříži, dále v restauraci
„U pramene Odry“ v Kozlově u kostela, a tradičně i na návsi v Mrsklesích před KD.
- V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání ohně, táboření a v lese i zákaz kouření.
- Během pohybu po území vojenského újezdu nezanechávejte na trasách žádné odpadky (trasy akce musíme předat čisté!), k přírodě se chovejte ohleduplně - upozorněte na tento příkaz další účastníky akce. Cyklisté nejezděte vedle sebe, umožněte průjezd vozidlům, pozor na chodce! Ve vojenském prostoru jsme jen jedenkrát v roce jako hosté a pravidelné opakování této akce je podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad – pamatujte na to!
Pamatujte: od jižního okraje vojenského prostoru, až po komunikaci Slavkov – Zelený kříž – Velká Střelná – údolí Lichničky – Smilov žel.zast. jsou všechny trasy užívány jak cyklisty, tak turisty – buďte k turistům ohleduplní!

Popis povolených tras:
Povolené trasy tvoří v podstatě velký okruh, na kterém je možno jet obousměrně: Mrsklesy – Bílý kámen – Strážisko – Bores – Velká Střelná – Město Libavá – Stará Voda – Podlesí – Staré Oldřůvky – Nové Oldřůvky – Barnov – Kovářov – Potštát – Zelený kříž – Kozlov – pramen Odry (na prameniště vstup bez kol, po jeho prohlídce se vraťte zpět na okraj lesa) - střelnice u Daskabátu – Mrsklesy. Mimo této základní trasy je možno použít tyto odbočky, přípojky nebo spojky:

„Translibavská magistrála“ : ( Mrsklesy – Bores – Velká Střelná – Město Libavá) ze které je povoleno odbočit:
- ze sedla Strážné(parkoviště s občerstvením) na vyhlídku nad parkoviště a k Bílému kameni při opatrné jízdě, kterou neohrozíte ani neomezíte pohybující se turisty , příp.děti a důchodce z autobusů
- Jestřebské rozvodí – Varhošť a údolím Varhošťského potoka do Velkého Újezdu nebo Daskabátu, přípradně přes střelnice do Mrskles
- výjezd na pozorovatelnu Strážisko a zpět na silnici
- Strážisko – polní cestou na asfaltovou cestu nad Varhoštěm a po ní směr Kozlov – a po červené turistické značce k pramenu Odry obousměrně
- odbočení k zámečku Bores (hlavní občerstvovací stanice)
- výjezd na komplex vojenské pozorovatelny západně Velká Střelná

Smilov žel.zast – údolím Lichničky do Velké Střelné (a opačným směrem k případnému opuštění vojenského prostoru)

Velká Střelná – Zelený kříž : spojka pouze po hlavní cestě obousměrně

Domašov – Město Libavá – obousměrně: k nástupu i opuštění VVP

Zelený kříž – Slavkov – Ranošovské údolí – Kozlov v obou směrech

DODRŽUJTE PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU!!!
Respektování propozic a pokynů umožní opakování akce za rok!


 

NAVRCHOLU.cz