INTENZITA AUTOMOBILOVÉ A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KRNOVĚ (r.2001)

Intenzity automobilové dopravy

 Z výsledků sčítaní dopravy provedeného v rámci prací na Generelu dopravy Krnova vyplývá, že nejzatíženějším úsekem je ul.Říční okruh s intenzitami cca 12 000 voz/24 hod. zatížení ul.Jesenické dosahuje hodnot cca 5600 - 8000 voz/24 hod. a intenzity na zbývající části okruhu, t.j. na ul.Smetanův okruh, Dvořákův okruh a Soukenická je cca. 16%. Intenzity na významných vstupech do vlastního centra, t.j. na nám.Minoritů, ul.Sv.Ducha, nám.Hrdinů a ul.Školní se pohybují v rozmezí 1000-2500 voz/24 hod. Z porovnání výše uvedených údajů s výsledkem sčítaní v r.1990 a 1999 vyplývá nárůst intenzit za období o cca. 40 - 60%. Ve výhledu lze po vybudování severního obchvatu silnice I/57 předpokládat pokles zatížení na ul.Říční okruh o cca 25%. Současně je ale třeba počítat s nárůstem stávajících intenzit dopravy do r.2010 z titulů růstu automobilizace i růstu proběhu vozidel o cca 30%.

Z výše uvedeného vyplývá, že výhledové zatížení komunikace Říční okruh by s přihlédnutím k návrhům na dílčí dostavbu centra mělo ve výhledu dosahovat hodnot okolo 15 000 voz/hod, zatížení severní části okruhu centra na ul. Smetanův okruh, Dvořákův okruh a Soukenická je předpokládáno v rozmezí 5000 - 8000 voz/24 hod. Ostatní významné komunikace mají dopravní zatížení menší nebo přibližně rovno 3000 voz/24hod.

Intenzity cyklistické dopravy  (Mapa)

Vhodným podmínkám pro používaní jízdního kola odpovídají stávající vysoké intenzity cyklistické dopravy za období 7.00-17.00 hod., které dosahují na ul.Opavské 1849 cyklistů, nám.Minoritů 1091 cyklistů, ul.Albrechtické 1008-1047 cyklistů, ul Svatováclavské 1065 cyklistů, ul.Bruntálské 894 cyklistů, ul.Mikulášské 737 cyklistů.

 

V roce 2000 provádělo průzkum Ředitelství dálnic a silnic a zde se ukázalo, že denně nejvíce vozidel projede po Opavské ul. v úseku mezi ulicí 9.května a ulicí Starou. V celoročním průměru zde projede 10 208 vozidel denně. Na dalších místech v pomyslné tabulce se umístily ul.Opavská, s průměrnou celoroční intenzitou 8093 vozidel denně, křižovatka Jesenické a Albrechtické s 8151 vozidel denně, křiž.Revoluční, Říčního okruhu a Jesenické ul. s 8005 vozidly denně. Následovala Albrechtická ul. za křižovatkou s ul.Partyzánů (5894), ulice Revoluční v místě před železničním viaduktem (5718), ul.Partyzánů (3117), Petrovická ul.(2502) a ul.Čs.Armády (736). 

 PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...