MOST SPOJÍ KRNOV S POLSKÝMI BLISZCZYCEMI

Projekt byl zastaven z důvodů:
- povodí Odry řeší projekt protipovodňových opatření od budoucí hráze N. Heřmínovy dolů (snad po Opavu). V lokalitě mostu Blisczyce se navrhují nějaké hráze a tím se narušila koncepce pro most
- bylo doporučeno, aby polská strana řešila vybudování cesty (stezky) z Blisczyc směrem k Hlubčické a tam přechod na území Krnova (do oblasti zahrádek)

------------------------------------------------

Po vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru bez hranic roste tlak na obnovu a budování přeshraniční infrastruktury. Z polské strany už dlouho před Schengenem vzešla iniciativa na obnovení mostu přes řeku Opavu. Původní most, který byl zničen na konci války v roce 1945, spojoval polské Bliszczyce s krnovskou periferií Papírový mlýn.

Vojt Branic Josef Malek získal pro tuto iniciativu opolskou vojvodku a podařilo se jim dokonce sehnat demontovaný železný most, který stačí jen po dílech převést na místo a instalovat. Krnov už oficiálně deklaroval, že má zájem o další přeshraniční spojení v podobě mostu do Bliszczyc.
Tento projekt se dříve nezdál Českému ministerstu životního prostředí, ale ukázalo se že někdo špatně přeložil technickou dokumentaci. Ze špatného přeložení vyplynulo, že polská strana chce zbudovat v místě hráz a integrovat ji do koryta řeky. Češi měli obavu o klimatickou a přírodní rovnováhu Moravské brány vyjasňuje Józef Małek, Vojt Branic.

Na polské straně bude vybudována asfaltová komunikace v délce asi 300 metrů s jednostranným chodníkem, na české straně vznikne podobná cesta v délce asi 105 metrů. Počítá se i s odvodněním příjezdové cesty k mostu a s osvětlením vozovky.

Tento česko-polský projekt, bude soutěžit o evropské peníze v podzimním kole. „Most na ulici Bližčická v minulosti již existoval, ale na konci 2. světové války byl zničen. Nyní po vstupu obou zemí do schengenského prostoru je logické, aby v těchto místech stál opět. Projekt iniciovala gmina Branice. Ta  již vlastní vojenský most, který pro přemostění řeky použije,“ upřesnila starostka Krnova Renata Ramazanová. Vybudování mostu usnadní přeshraniční pohyb obyvatel obou sídel a zejména složek integrovaného záchranného systému, které zatím mohou překonat řeku buď na Hlubčické ulici v Krnově nebo až v sousedním Úvalně. Celkové náklady na výstavbu mostu dosahují 31 milionů korun, česká část projektu má hodnotu čtyř milionů korun.

A co to znamená pro nás cyklisty?
Byla by k dispozici zajímavá trasa z Krnova po polské straně do Opavy po vedlejších silnicích s malým provozem.
V tomto roce (2008) by sice měla začít výstavba cyklotrasy č.55 Z Krnova přes Opavu do Velkých Hoštic (začít by se mělo v úseku Opava - Skrochovice), ale mohla by to být druhá varianta trasy z Krnova do Opavy.

Zatím vedly tyto trasy na opavsko: (více zde...)
Cyklotrasa č.55: trasa vede z Krnova přes vrch Cvilín, dále do Úvalna, kde však značení končí u hran.přechodu. Další značení této cyklotrasy najdete až po přejezdě hlavní silnice ve Skrochovicích. Nevýhody: stoupání na vrch Cvilín, nevhodná trasa pro silniční kola. Výhody: vedlejší silnice
Slezská magistrála: trasa kopíruje cyklotrasu č.55 do Úvalna na hran.př., zde pokračuje po polském území do Vávrovic (u Opavy). Slezská magistrála nemá v terénu žádné značení. Nevýhody: stoupání na vrch Cvilín, nevhodná trasa pro silniční kola, na polské straně vede za Branicemi po polní cestě velmi špatné kvality. Výhody: vedlejší silnice
Naše trasa: Z Krnova po hlavní silnici do Úvalna, zde do polských Branic a dál po silnici směr Wiechovice, Vávrovice, Opava. Nevýhody: úsek Krnov - Úvalno vede po hlavní silnici (5,5 km), Výhody: Z Úvalna do Opavy vede trasa po silnici s minimálním provozem, trasa vhodná i pro silniční kola.
Po zprovoznění mostu by se trasa vyhla hlavní silnici v úseku Krnov - Úvalno

Mapa oblasti: (možnost posuvu mapy, přiblížení,...)

Odkazy (zdroje):
http://krnovsko.eu/... - info o mostu. Foto původního mostu, umístění mostu,...
http://bruntalsky.denik.cz/... - Ministerstvo posuzuje neaktuální projekt mostu
www.nto.pl/... - Most jednak powstane

( PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE... )