OBNOVA TRADIC NA OSOBLAŽSKU - ALEJE PODÉL CEST

Občanské sdružení Král stolec je sdružením usilujícím o obnovu tradic na osoblažsku. K činností patří vysazování aleji,obnova křížů na původních místech, opravy drobných sakrálních staveb,vrácení Osoblažské krajky, podíl na informačních tabulích atd.

Vysazování alejí je jedním z projektů iniciovanou os.Kralovský stolec z dotací životního prostředí a původního záměru německého rodáka pana Ticzeho jež zaplatil původní projekt. (Tento projekt získal v květnu 2005 grant Agentury ochrany přírody v Ostravě)

Jako první byla vysázena alej mezi obcí Hrozová a rozcestím Rudoltice.

Vysazení bude pokračovat - směr Rusínska kaple a nově vybudovaná cesta směr Gadzowice.

S odezvou se projekt setkal hlavně u občanů, kterým vadí chladnokrevná likvidace stromových alejí zde rostoucích již od vybudování této cesty předešlými generacemi v roce 1885, které se staly krajinotvorným prvkem a bez nichž krajina vypadá ještě pustější a vylidněnější. Také pro cyklisty tak vypadá cesta zajímavější.

www.obecrusin.cz/... - více o os. Královský stolec

( PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE... )