MRAZUVZDORNÝ NÁPOJ 

 

Článek z webu Expedice Cykloň - http://cyklon.zde.cz. Najdete zde vyprávění o cestách na kole nejen po ČR, ale také po Evropě.

   Předmluva
Od té doby, co pro nás, náruživé cyklisty, sezóna nekončí s příchodem zimy a jezdíme i za mrazu, vyvstal závažný problém. Nápoje v cykloflaškách nám krátce po startu zmrznou. Vozit místo nich čistý etylalkohol, který mrzne při –114,5°C, asi není řešením. To bychom daleko nedojeli. Bylo by proto vhodné najít poměr, jakým je třeba smíchat například malinovku s rumem, aby nám osvěžující nápoj při dané teplotě nezmrzl.
  

   Příprava
K pokusu jsme potřebovali: čistý etylalkohol C2H6O, vodu vodovodní, kádinku, pipetu, sadu Erlenmeyerových baněk, laboratorní teploměr rtuťový a mrazničku Calex.

   Průběh experimentu
Do baněk jsme namíchali vodné roztoky etylalkoholu o různé koncentraci. Koncentrace etylalkoholu byly v rozmezí 4% – 20% s krokem 2 %. Poté byly baňky dány do mrazničky, kde byla stálá teplota T = -14°C. Po uplynutí čtyř hodin byl pokus vyhodnocen.

Souběžně byl prováděn kontrolní pokus s vodným roztokem 40% rumu (s plachetnicí). Koncentrace roztoků rumu byly 27%, 30% a 35%, což odpovídá koncentracím 12%, 14% a 16% čistého alkoholu.

  Výsledky experimentu
Vyhodnocení zmrznutí roztoků bylo provedeno ocelovým hrotem zelené házecí šipky. Bylo shledáno, že roztoky etylalkoholu zmrzly, respektive objevila se ledová tříšť, při koncentracích nižších než 14%. U roztoku rumu byla mez zmrznutí pod 30%.

Nutnou koncentraci alkoholu, aby nedošlo ke zmrznutí roztoku, při vnější teplotě v intervalu 0°C až -14 °C jsme získali lineární interpolací.

   Závěr
Při výletu za dané teploty T je třeba malinovku namíchat s 40% alkoholem dle níže uvedené tabulky (přepočítáno na výsledný objem roztoku V = 1 litr).

 

vnější teplota [°C] objem malinovky [dl] objem rumu [dl]
0 10 0
-2 9,5 0,5
-6 8,5 1,5
-8 8 2
-10 7,5 2,5
-12 7 3
-14 6,5 3,5

-fit-

 Z http://cyklon.zde.cz

PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...

Příspěvky a názory: