ŘETĚZOVÝ PŘEVOD Na většině dnešních jízdních kol je přenos síly z pedálů na zadní kolo prováděn pomocí řetězového převodu s možností jeho změny talíře (ta část u pedálů) pomocí přesmykače a na pastorku (ta část spojená se zadním kolem) pomocí přehazovačky.

Pro výpočet převodového poměru kolo - pastorek platí:

     přev.poměr = počet zubů kola/počet zubů pastorku

Pro názornost je připojena tabulka a graf pro třítalíř a sedmikolečko:Legenda k tabulce:


Přeškrtnuté hodnoty - nedoporučené převody, dochází k přílišnému křížení řetězu vůči pastorku nebo talíři, větší opotřebení všech částí převodu, uvolňuje se řetěz.
Stejné barvy polí - duplicita převodových poměrů

 

Příklad řazení převodů přechod jízdy "z kopce" na "do kopce" :
42/13=3,23
42/15=2,80
42/17 =2,47
42/19=2,21
32/19=1,68
32/17=1,88
32/19=1,68
32/21=1,52
22/21=1,05
22/23=0,96
22/26=0,85
V ideálním případě je použito 10 převodů.
Příklad řazení převodů přechod jízdy "do kopce" na "z kopce":
22/26=0,85
22/23=0,96
32/21=1,52
32/19=1,68
42/19=2,21
42/17 =2,47
42/15=2,80
42/13=3,23
V ideálním případě je použito max. 8 převodů.

Z uvedené tabulky a grafu vyplývá, že se převody vzájemně překrývají. Uváděné argumentace typu "27 speed" jsou do velké míry reklamním trykem. Po odečtení nedoporučených převodů a převodů se překrývajících nám zbývá pro praktické využití cca polovina převodů uváděných.
Z tabulky je dále vidět, že všechny nedoporučené převody na velkém a malém talíři mají náhradu na prostředním talíři.

Uvedené příklady nelze brát jako dogma. Lze využívat celé řady pdoporučených převodů. Z grafu je vidět, že převody na menší talíř mají menší rozdíl mezi jednotlivými stupni. Tohoto lze využít při jízdě do kopce při změnách stoupání.

Technika řazení
Změna převodů na pastorku (přehazovačkou) je možno provádět i při plném zatížení. Převod na pastorku lze při jednom přehození změnit o dva až tři stupně, záleží na konkrétním složení zadní kazety, nutno vyzkoušet.
Na talíři je změna převodů při zatížení obtížná, protože síla přenášená řetězem působí proti změně převodu. Při přehození na přesmykači je někdy nutné odlehčit šlapání, přehodit a pak opět plnou silou vpřed.
Při razantním nebo nevhodném řazení občas spadne řetěz. Řetěz lze někdy nasadit bez umazání tak, že se ho snažíme do zubů natahnout pomocí přehazovačky pokud řetěz spadl z pastorků, nebo přesmykače pokud nám řetěz spadl z talíře. Pokud je řetěz zakleslý, pak si při nasazování krapet zmažeme ruce.

Vytahování řetězu
Ve skutečnosti k žádnému vytahování nedochází, síly od zatížení řetězu při cyklistice nejsou tak velké, aby mohlo dojít k platické deformaci článků řetězu.
"Vytahování řetězu" - je termín pro opotřebení řetězu, které vzniká vybrušováním a zvětšováním vůlí na čepech a pouzdrech řetězu. Prach spolu s mazivem vytvoří brusnou pastu, která pak nepatně, ale dlouhodbě na řetěz při provozu působí.

Určení délky řetězu
Delka řetězu se vyměřuje tak, že řetěz dáme na největší převodník a největší pastorek bez provlékání prehazovačkou a přídáme 1 pár článků.
Při výměně řetězu je možno doporučit i způsob, kdy nový řetěz poměříme se starým řetězem a upravíme na stejnou délku.

06.04.2003  Článek je z www.dobranalada.wz.cz/cykloturista

PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...