CYKLOTRASA č.55  JESENÍK - KRNOV 

NOVÁ STRÁNKA O CYKLOTRASE Č.55

Cyklotrasa č.55 tvoří spolu s cyklotrasy č. 6116, 503, 6116 a polské 34 takzvané Cyklotrasy Opavice

 Úsek: Jeseník-Rejvíz-Drakov-Heřmanovice-M Albrechtice-Krnov

 Náročnost: středně náročná

 Vzdálenost: 58,7 km

 Náročnost: v úvodu stoupání na Rejvíz, pak poměrně nenáročná trasa vedená po silnicích, vhodná pro cestovní a trekingová kola

 Občerstvení: Jeseník, Rejvíz, Město Albrechtice, Krnov

Info: V odkazu Krnovskem... najdete podrobný popis trasy,  možnosti občerstvení, ubytování a cykloservisy na trase z Opavy přes Krnov do M.Albrechtic. Dále zde najdete i možnost volby jiné trasy, zajímavosti, památky, ...

 

1) Popis cyklotrasy č.55

2) Návaznosti z Drakova č.553 a z Heřmanovic č.6072

3) Výškový profil trasy    

4) Mapka tras Opavice

 

 1) Popis cesty podle článku z www.cyklotrasy.cz

Z Jeseníku vyjedeme po silnici (silniční cyklotrasa KČT 55) do místní části Dětřichov. V první serpentině za Dětřichovem odbočíme do lesa na modrou značku a po lesní cestě v závěrečném úseku za rozcestím Vrchovištní potok sjedeme zpět na silnici a po ní se dostaneme na Rejvíz. Na silničním kole pojedeme tento úsek celý po silnici č 453.
Rejvíz je známá horská vesnice, která sousedí se světoznámými vrchovištními rašeliništi a mechovými jezírky. Národní přírodní rezervací vede naučná stezka po hat'ovém chodníku. V obci se dochovala stavení jesenické lidové architektury, zajímavostí jsou vyřezávané židle, které najdeme v penzionu Rejvíz (dříve Noskova chata).
Od Rejvízu pojedeme po dálkové cyklotrase KČT č. 55 vedoucí až do Opavy. Vydáme se kolem zříceniny gotického hradu Koberštejna údolím Černé Opavy k Drakovu. Cestou si všimneme cenné technické památky, staré vysoké pece na dřevěné uhlí z roku 1807. Odbočíme vlevo a pojedeme do Heřmanovic, které jsou vyhlášeny vesnickou památkovou rezervací.
V blízkostí obce bývaly doly. V roce 1949 byly ve zdejších vápencových lomech objeveny dvě jeskyně a menší propast.
Údolím Opavice cesta pokračuje přes Holčovice, jež v minulosti bývaly střediskem evangelíků, s dochovanými domy městského typu a sirným minerálním pramenem. V Hynčicích se nachází v jedné ze zahrad soubor plastik pravěkých ještěrů, který se nazývá Eldorádo. Přijedeme do Města Albrechtice, které je výchozím místem k poznávání Osoblažského výběžku. Po prohlídce městečka se můžeme osvěžit v místním koupališti.
Tok řeky Opavice vytváří státní hranici. Z Albrechtic pojedeme po pohraniční silnici přes obec Linhartovy s renesančním zámkem se zbytky sgrafit a Krásné Loučky do pohraničního města a jednoho z důležitých středisek v oblasti, Krnova. Jeho přirozenou dominantou je barokní poutní kostel sv. Kříže a P. Marie Sedmibolestné na vrchu Cvilín, dále se může pochlubit renesančním zámkem a náměstím s renesančními domy. Turistům je k dispozici muzeum, koupaliště i krytý bazén.

Převzato z www.cyklotrasy.cz

 2) Cyklotrasa č 55 (ČÁST) JESENÍK - KRNOV

A návaznosti - V DRAKOVĚ (NA VRBNO-KARLOVA STUDÁNKA-MALÁ MORÁVKA  A V HEŘMANOVICÍCH (NA ZLATÉ HORY)

Trasa č. 55: úsek Jeseník – Rejvíz – Drakov – Heřmanovice – Holčovice –   Město Albrechtice – Krnov Tato trasa je součástí Česko-polské příhraniční stezky (Jeseník – Opava – Bohumín – Jablunkov, 187 km). Začíná v Jeseníku (Bukovice), kde navazuje na trasu č.53 (Jeseník – Znojmo). Dále pokračuje na Rejvíz (mechová jezírka lze navštívit pouze pěšky), po asfaltové lesní cestě přes Drakov (návaznost na trasu č. 553) do Heřmanovic (návaznost na trasu č. 6072). Průjezd obcemi Heřmanovice a Holčovice až do Města Albrechtic je veden po místních komunikacích a silnici.

 

Trasa č. 553: Malá Morávka – Karlova Studánka – Ludvíkov – Vrbno pod Pradědem – Drakov (23,5 km)                                                                                                       

Trasa vede ve směru jih-sever. Její značení začíná na dolní křižovatce v Malé Morávce. Prochází celou obcí, a dále až na Hvězdu (křižovatka s trasou č. 6029 a návaznost na trasu č. 6075) Trasa č. 553 vede přímo do Karlovy Studánky, u restaurace Hubertus odbočuje doprava a dále po hlavní komunikace přes lázeňskou část do Ludvíkova. Po silnici II/445 trasa pokračuje až do Vrbna pod Pradědem. Zde prochází místní částí Železnou a Mnichovem. Za Mnichovem odbočuje z komunikace II/445 doleva a po místní, později lesní zpevněné cestě, vede na Drakov, kde končí v napojení na trasu č. 55.
 

Výškový profil trasy.

Výškový profil trasy.

Trasa č. 6072: Heřmanovice – Zlaté Hory hraniční přechod (13,1 km)                  

Trasa je vedena ve směru jih – sever z Heřmanovic (zde se napojuje na trasu č. 55). Obcí prochází po místních komunikacích. Za obcí v délce cca 2 km pokračuje po komunikaci II/451 = alternativní vedení trasy do doby provedení opravy místní komunikace vedoucí k příjezdové silnici do areálu bývalých dolů. Na křižovatce odbočuje doleva do lesa a po lesních zpevněných komunikacích vede kolem kostela Panny Marie Pomocné, přes hřeben, kolem sv. Anny dolů do Zlatých Hor. Na 9. kilometru se vrací na silnici II/453 a pokračuje přes centrum města na hraniční přechod Zlaté Hory – Konradów. Na polském území lze navázat v Glucholazech na trasu č. 53 (Mikulovice – Jeseník – Šumperk – Olomouc).

Výškový profil trasy.

Převzato z www.jeseniky-vrbensko.cz

 3) Výškový profil:

 

 4) Cyklotrasa č.55 tvoří spolu s cyklotrasy č. 6116, 503, 6116 a polské 34 takzvané Cyklotrasy Opavice