MAPA - MĚSTO ALBRECHTICE

 Cyklotrasy se ve Městě Albrechticích křižují na náměstí u Obecního úřadu. FOTO - křižování cest, Směrovka
 Mapa cyklotras procházející Městem Albrechtic (mapka převzata z www.mapy.cz):
Občerstvení, ubytování a cykloservisy na části cyklotrasy č.55 Opava-Krnov-Město Albrechtice s FOTKAMI, bez FOTEK