POLSKÁ CYKLOTRASA č.34.....................

 Polská cyklotrasa č.34 tvoří spolu s cyklotrasy č.55, č.6116 a č.503 takzvané Cyklotrasy Opavice

Cyklotrasy po Polském území jsou velice špatně značené. V obcích je ještě sem tam uvidíte, ale mimo ně na ně nenarazíte.

 Cyklotrasa značená, modrý proužek pod kolem. 

Trasa:  Wiechovice(hran-přechod)-Branice-Lewice-Pietrowice-Równe-Glubczyce-Pomorkowiczki-Raclawice-Glogowek

Vzdálenost: 92 km

Info: Stoupání 42,3 km, klesání 46,3 km, celkem nastoupáno 677 m., sjeto 743 m.

Cyklotrasa začíná na hraničním přechodu Vávrovice-Wiechowice. V opolském kraji je tato cyklotrasa označena bleděmodrou barvou (ale nespoléhejte, že značení v polsku je na takové úrovni jako u nás. Tyto značky spatříte po trase opravdu jen velice zřídka).
Trasa začíná na místní komunikaci v pohraničních Wiechowicích, potom na území zástavby odbočí doleva ve směru na Dzierzkowice, odkud pokračuje po polních cestách do Vysoké. Odtud pokračuje trasa po místní silnici směrem k obci Branice, kde lze využít gastronomickou nabídku restaurací a obchůdků (foto vpravo). Z Branic můžete pokračovat přes státní hranici (hraniční most přes řeku Opavici) do Úvalna. Na české straně pak můžete pokračovat po značených cyklotrasách např. č.55. Pokračujete li po polské straně, musíte před hranicí odbočit vpravo ve směru na Bliszczyce. Trasa vede po cestě lokálního významu podél svahů svažujicího se k údolí Opavy. Toto malebné údolí a posléze i výhled na město krnovs dominantou kostela Panny M.Sedmibolestné na vrcholku Cvilína, řadí tuto část trasy mezi ty nejkrásnější. Dále pokračujeme do obce Levice. Zde se jedná již o oblast s výrazně vlnitým terénem, částečně zalesněným. Z Levic pojedete po místní silnici, později sjedete na polní cestu a pokračujete ve směru na Zubrzyce. Odtud pojedete po trase lokálního významu přes Chrostno (panelová cesta špatné kvality). Mineme úzké údolí, které se nachází na kraji města Krnova a přes obec Ciermecice se dostanete na silnici č.418. Odtud je blízko ke kempu s koupalištěm v Pietrowicích (směr vpravo - Glubczyce), nebo můžete zabočit Glogowek radnicedoleva vpravo a navštívit město Krnov. Pokud budete stále pokračovat po cyklotrase č.34, tak pokračujete rovně a pak podél řeky Opavy. Trasa projíždí obcemi Chomyaza, Krasne Pole a Lenartice. V Lenarticích můžete odbočit přes hraniční most doleva do Linhartov a pokračovat po cyklotrase č.55. Pokud nadále pokračujete po polské straně tav na kraji obce Opawice odbočíte doprava a pokračujete přes kopec do Dobieszowa a dále přes Rowne, Goluszowice do Gadzowic, kde se můžete také dostat na českou stranu přes hraniční přechod do Rusína (zde můžete navšívit osoblažsko). Z Gadzowic vjedete do Glubczyc parkem od západu podél řeky Psiny kolem koupaliště a po lokální komunikaci se dostanete na náměstí. Bohatá gastronomická a ubytovací nabídka Vám umožní delší pobyt ve městě. Přes vesničky Trankow, Slawoszow, po lokálních cestách se dostaneme do obce Pomorzowiczki, kde můžeme také použít přechod Pomorzowiczki-Osoblaha. Budete li pokračovat po polské straně pak pojedeme po lokální komunikaci podél památné lipové aleje do Klisina. Dostanete se do do gminy Glogowek a po levé straně se Vám otevře výhled na údolířeky Osoblaga s širokými loukami a na výškové dominanty města Glogowek. Dorazíte do vesnice Raclawice Slaskie, odkud odbočít po lokální komunikaci ve směru na město Glogowek. Minete vesnici Dzierzyslawice až dojedete do vesnice Mochow a ke státní silnici č.408. Věnujte pozornost dopravě při jízdě do města Glogowek. Poté odbočíte ve směru k zámeckému parku, který se nachází u zámecké zástavby. Cyklotrasa č.34 končí na malebném náměstív Glogowku u radnice - sídlem městského úřadu.

Alternativní část trasy: Ve Wiechowicích pokračuje trasa na křižovatce doleva, doporučuji pokračovat rovně alejí po asfaltové cestě až na křižovatku, kde odbočíte doleva na Branice (doprava Niekazanice, rovně Glubczyce), trasa totiž pokračuje z Wiechowic na Branice po polní cestě, velmi špatné kvality. Kilometrově je alternativní část o něco málo kratší

Info 2 - programem cyklotrasy.info

VÝŠKOVÝ PROFIL:

(kliknutím na profil jej zvětšíte)

MAPA:


Cyklistická trasa 205937 - powered by Bikemap 

 

TRASA ROWEROWA nr 34 (niebieska), ok. 90 km
Wiechowice - Branice - Lewice - Pietrovice - Opawice - Równe - Głubczyce - Pomorzowiczki - Głogówek.
Trasę wytyczono na terenie Polski po obszarze o bogatej tradycji rolniczej z zabytkami kultury materialnej i przyrody.

Opis trasy: Wiechowice (przejście gran.) – Branice (przejście gran.) – Pietrowice – Równe – Głubczyce – Racławice - Głogówek.
Cyklotrasa zaczyna się na przejściu granicznym Vávrovice - Wiechowice.
W województwie opolskim trasa ta jest oznaczona bladoniebieskim kolorem (ale nie myślcie, że oznaczenia w Polsce są na takim samym poziomie jak u nas).
Trasa zaczyna się na lokalnych drogach w przygranicznych Wiechowicích, potem na terytorium zabudowanym skręca w lewo w kierunku na Dzierżkowice, skąd prowadzi po polnych drogach do Vysoké. Stąd trasa wiedzie po miejscowej drodze w kierunku gminy Branice, gdzie można skorzystać z oferty gastronomicznej w restauracji i sklepiku (uwaga - polecam nie skręcać na Dzierżkowice, ale nieustannie jechać po nieuczęszczanej drodze aż do Branic, ponieważ wspominana polna droga jest w bardzo złym stanie i ani na MTB przejazd nie będzie miłym przeżyciem). Z Branic możecie kontynuować jazdę przez granicę państwa (graniczny most nad rzeką Opavicą) do Úvalna. Na czeskiej stronie możecie później kontynuować po oznaczonych trasach rowerowych np. nr 55. Jeśli kontynuujecie po polskiej stronie, musicie przed granicą skręcić w prawo w kierunku na Bliszczyce. Trasa prowadzi po drodze mającej lokalne znaczenie wzdłuż opadającego zbocza, aż w dolinę rzeki Opavy. Tę malowniczą dolinę, a w końcu i widok na miasto Krnov z dominantą kościoła Marii Panny Sedmiobolesnej na wierzchołku Cvilína, zalicza tę część trasy do najpiękniejszych. Później kontynuujemy trasę do gminy Levice. Tutaj mamy do czynienia z regionem mającym wyraźnie falisty teren, częściowo zalesiony. Z Levic pojedziecie po miejskiej drodze, później zjedziecie na polną drogę i kontynuujecie w kierunku na Zubrzyce. Stąd pojedziecie po lokalnej drodze przez Chrostno (płytowa droga złej jakości). Miniecie wąską dolinę, która znajduje się na kraju miasta Krnov, a przez gminę Mineme Ciermecice dostaniecie się na drogę nr 418. Stąd jest blisko na cemping z basenem
w Pietrowicích (kierunek w prawo - Głubczyce), albo możecie skręcić w lewo
i odwiedzić miasto Krnov. Gdy będziecie kontynuuwać drogę po trasie rowerowej nr 34 to pojedziecie prosto, a następnie wzdłuż rzeki Opavy. Trasa prowadzi przez gminy Chomiąźa, Krasne Pole i Lenartice. W Lenarticích możecie odboczyć przez most graniczny w lewo do Linhartov i kontynuować jazdę po trasie rowerowej nr 55. Jeśli w dalszym ciągu kontynuujecie trasę, na końcu gminy Opawice skręćcie w prawo i jedźcie przez górę do Dobieszowa,
a dalej przez Równe, Gołuszowice do Gadzowic, gdzie możecie się także dostać na czeską stronę przez przejście graniczne do Rusína (tutaj możecie odwiedzić Osoblažsko). Z Gadzowic wjedziecie do Głubczyc, przejedziecie przez park, od zachodu, wzdłuż rzeki Psiny koło basenu i po lokalnych drogach dostaniecie się na rynek. Bogata oferta gastronomiczna i duża możliwość wyboru zakwaterowania może umożliwić państwu dłuższy pobyt w mieście. Przez wioski Tranków, Sławoszów, po polnych drogach dostaniemy się do gminy Pomorzowiczki, gdzie możemy skorzystać z przejścia granicznego Pomorzowiczki - Osoblaha. Jeśli będziecie państwo kontynuować podróż po polskiej stronie granicy to później pojedziecie po lokalnych drogach wzdłuż słynnej lipowej alei do Klisina. Dostaniecie się do gminy Głogówek i po lewej stronie ukaże się wam widok na dolinę rzeki Osoblaga z szerokimi łąkami oraz na dominanty wysokościowe miasta Głogówek. Dojedziecie do wioski Racławice Śląskie, gdzie odboczycie po lokalnej drodze w kierunku miasta Głogówek. Miniecie wieś Dzierzysławice, później dojedziecie do wioski Mochów, a następnie do państwowej drogi nr 408. Zwróćcie uwagę na komunikacje przy wjeździe do miasta Głogówek. Potem skręćcie w kierunku parku zamkowego, który znajduje się przy zamkowej zabudowie. Trasa rowerowa nr 34 kończy się na malowniczym rynku w Głogówku przy ratuszu – siedzibie Urzędu Miejskiego.
Więcej...