CYKLOTRASA "OPAVICE" č.34 POLSKO 

 Cyklotrasa č.34 tvoří spolu s cyklotrasy č. 503, 55, 6116  takzvané Cyklotrasy Opavice

Cyklotrasy po Polském území jsou velice špatně značené. V obcích je ještě sem tam uvidíte, ale mimo ně na ně nenarazíte.

Cyklotrasa značená, modrý proužek pod kolem. 

 Trasa:  Vávrovice (hran.př.)-Wiechovice(PL)-Branice-Lewice-Pietrowice-Równe-Glubczyce-Pomorkowiczki-Raclawice-Glogowek

Cyklotrasa začíná na hraničním přechodu Vávrovice-Wiechowice. V opolském kraji je tato cyklotrasa označena bleděmodrou barvou (ale nespoléhejte, že značení v polsku je na takové úrovni jako u nás. Tyto značky spatříte po trase opravdu jen velice zřídka).
Trasa začíná na místní komunikaci v pohraničních Wiechowicích, potom na území zástavby odbočí doleva ve směru na Dzierzkowice, odkud pokračuje po polních cestách do Vysoké. Odtud pokračuje trasa po místní silnici směrem k obci Branice, kde lze využít gastronomickou nabídku restaurací a obchůdků (pozn. doporučuji neodbočovat. na Dzierzkowice, ale pokračovat po nefrektované komunikaci až do Branic, protože zminovaná polní cesta je ve velmi špatném stavu a ani na MTB to není zrovna zážitek) Z Branic můžete pokračovat přes státní hranici (hraniční most přes řeku Opavici) do Úvalna. Na české straně pak můžete pokračovat po značených cyklotrasách např. č.55. Pokračujete li po polské straně, musíte před hranicí odbočit vpravo ve směru na Bliszczyce. Trasa vede po cestě lokálního významu podél svahů svažujicího se k údolí Opavy. Toto malebné údolí a posléze i výhled na město krnovs dominantou kostela Panny M.Sedmibolestné na vrcholku Cvilína, řadí tuto část trasy mezi ty nejkrásnější. Dále pokračujeme do obce Levice. Zde se jedná již o oblast s výrazně vlnitým terénem, částečně zalesněným. Z Levic pojedete po místní silnici, později sjedete na polní cestu a pokračujete ve směru na Zubrzyce. Odtud pojedete po trase lokálního významu přes Chrostno (panelová cesta špatné kvality). Mineme úzké údolí, které se nachází na kraji města Krnova a přes obec Ciermecice se dostanete na silnici č.418. Odtud je blízko ke kempu s koupalištěm v Pietrowicích (směr vpravo - Glubczyce), nebo můžete zabočit doleva vpravo a navštívit město Krnov. Pokud budete stále pokračovat po cyklotrase č.34, tak pokračujete rovně a pak podél řeky Opavy. Trasa projíždí obcemi Chomyaza, Krasne Pole a Lenartice. V Lenarticích můžete odbočit přes hraniční most doleva do Linhartov a pokračovat po cyklotrase č.55. Pokud nadále pokračujete po polské straně tav na kraji obce Opawice odbočíte doprava a pokračujete přes kopec do Dobieszowa a dále přes Rowne, Goluszowice do Gadzowic, kde se můžete také dostat na českou stranu přes hraniční přechod do Rusína (zde můžete navšívit osoblažsko). Z Gadzowic vjedete do Glubczyc parkem od západu podél řeky Psiny kolem koupaliště a po lokální komunikaci se dostanete na náměstí. Bohatá gastronomická a ubytovací nabídka Vám umožní delší pobyt ve městě. Přes vesničky Trankow, Slawoszow, po lokálních cestách se dostaneme do obce Pomorzowiczki, kde můžeme také použít přechod Pomorzowiczki-Osoblaha. Budete li pokračovat po polské straně pak pojedeme po lokální komunikaci podél památné lipové aleje do Klisina. Dostanete se do do gminy Glogowek a po levé straně se Vám otevře výhled na údolířeky Osoblaga s širokými loukami a na výškové dominanty města Glogowek. Dorazíte do vesnice Raclawice Slaskie, odkud odbočít po lokální komunikaci ve směru na město Glogowek. Minete vesnici Dzierzyslawice až dojedete do vesnice Mochow a ke státní silnici č.408. Věnujte pozornost dopravě při jízdě do města Glogowek. Poté odbočíte ve směru k zámeckému parku, který se nachází u zámecké zástavby. Cyklotrasa č.34 končí na malebném náměstív Glogowku u radnice - sídlem městského úřadu.

 Délka Polského úseku je z hranic po hranice 13,4 km (z hran.př. Úvalno je to ještě na trasu č.55 1,9 km)