BÍLÝ KÁMEN 2011

Protože nastal čas zimního celoročního plánování akcí roku 2011, dáváme cykloturistické veřejnosti ve známost podstatnou skutečnost:
Bílý kámen i letos bude.
Protože v současné době jsme i my již jako každý rok ve stádiu plánování, projednávání, povolování a příprav, můžeme vám s jistotou podat zaručenou informaci, že to bude tradičně v den 1. května, který tentokrát vychází na neděli.
Další důležitou skutečností je fakt, že tento cyklistický a turistický svátek proběhne zřejmě ve stejném rozsahu, na stejných komunikacích i za stejných podmínek jako loni. Již dlouhodobě se pokoušíme o stabilizaci způsobu průběhu této akce, protože v předcházejících sedmnácti letech prošla svým zákonitým vývojem až do současné, snad všem vyhovující podoby. Můžete se proto na ni připravovat již dnes – vše potřebné se tedy v podstatě dočtete na našich webových stránkách z pokynů a propozic minulého ročníku.

Dnes máme pro vás ještě tři podstatné zprávy – ta první je o změně.
Letos už nebude omezena doba ukončení vjezdu na území vojenského prostoru. Vymezení času vjezdu od 7:00 do 12:00 je zbytečné a nic neřešící – důležitý je fakt, že účastníci budou na vstupních stanovištích odbaveni od 7:00 ráno a prostor musí opustit nejpozději v 16:00 hodin odpoledne. Jestli si udělají jen malou projížďku někdy po obědě od jedné nebo i později je jejich věc, pořadatelé je odbaví i v tuto dobu a bránit jim ve vjezdu rozhodně nebudou.
Druhá záležitost je důležitější. Pořadatelé se vší vážností letos vyjednávali o tom, aby při Bílém kameni i na území vojenského prostoru bylo sice použití cyklistických přileb důrazně doporučeno, ale ne striktně nařízeno, protože se domníváme, že je to v rozporu se současným zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Povinné použití přileb je však podmínkou povolení uspořádání Bílého kamene na území VVP Újezdním úřadem Libavá a pořadatelé ho musí respektovat – takže i letos pojedou na Kámen cyklisté jen v cyklistické přilbě, zvýšení jejich bezpečnosti a ochrana zdraví je tu prioritou.
A nakonec pro dnešek poslední - a dodejme že velmi radostná - zpráva všem Bílokameníkům a cykloturistickému národu vůbec: S pravděpodobností, která hraničí s jistotou, pojedeme tento rok Bílé kameny dva. Jak již bylo uvedeno, ten první – jarní – absolvujeme 1. května. Ten druhý – letní – proběhne ve stejném rozsahu a to v sobotu 27. srpna 2011. Bližší podrobnosti o této skutečnosti a další zprávy o obou akcích budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.akcebilykamen.cz

Mnoho šťastných kilometrů naší krásnou přírodou – turistům „Sucho v botách!“ a
cyklistům „Vzduch v duši!“ - přejí
velkobystřičtí pořadatelé Bílého kamene

DODRŽUJTE PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU!!!
Respektování propozic a pokynů umožní opakování akce za rok!


 

NAVRCHOLU.cz