BUDOVÁNÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V ROCE 2009

Jízda na kole bude díky městským cyklistickým stezkám bezpečnější
Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému města Krnova a stovky jeho obyvatel kolo využívají jako pravidelný způsob osobní dopravy po městě. Ve městě je ale jen málo úseků, kde cyklisty přímo neohrožuje automobilová doprava. Jsou si toho vědomi také zastupitelé, kteří pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí cyklistů na svém posledním zasedání schválili výstavbu cyklistických stezek v Krnově. S tímto projektem se nyní bude město Krnov ucházet o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Projekt obsahuje výstavbu čtyř tras. „Jedná se o úsek na Opavské ulici, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května, v délce přibližně 960 metrů, a navazující úsek na Opavské ulici od ulice 9. května po Kaufland, který měří asi 260 metrů. Další trasa měří asi 770 metrů a vede po Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem, 520 metrů měří poslední úsek na ulici Bruntálské od ulice Nádražní po křižovatku s ulicí Partyzánů,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje. Celkové náklady na tyto čtyři trasy jsou odhadovány na 24 milionů korun. Pokud město dotace z ROP nezíská, realizovat trasy letos nebude. Na tak velkou investici nemá v městském rozpočtu finanční prostředky.

Další důležité plánované cyklotrasy vedou z Krnova ve směru na Opavu a na Město Albrechtice. Ve směru na Opavu je přichystána výstavba cyklostezky Krnov – Opava – Velké Hoštice o délce 25 kilometrů, na jejíž přípravě i realizaci, která by měla začít v letošním roce, se podílí města a obce Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Neplachovice, Opava a Velké Hoštice. Město Krnov dále plánuje úpravu cyklotrasy č. 55 v úseku Krnov-Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy. Příprava této akce je ve fázi projektové dokumentace k územnímu řízení.

Při výstavbách cyklotras a cyklostezek se město Krnov potýká s řadou problémů. Jejich vznik provází, stejně jako u všech liniových staveb, složitá jednání s vlastníky parcel. V řadě případů je vyřešení majetkoprávních vztahů zdlouhavé a může se táhnout po mnoho let. Rovněž získání všech potřebných povolení pro jejich stavbu je časově náročné. „V neposlední řadě jejich vznik brzdí vysoké náklady na výstavbu. Obzvlášť se to týká cyklostezek ve městě, kdy se do nákladů promítají například přeložky sítí, zásahy do komunikací a chodníků či přesuny autobusových zastávek,“ dodal Michal Skalka.

Zdroj: Dita Círová tisková mluvčí MÚ Krnov

NÁŠE INFO
Připomeneme jenom, že město získalo většinu peněz na výstavbu cyklostezek z dotací již v roce 2008, ale město odmítlo dát zbytek peněz a tak se budování cyklostezek dále odsouvá. Pravda je že budovaní cykloostezek, kdy se při výstavbě zasahuje do vozovky je finančně velice náročné.

- NÁVRHY NOVÝCH CYKLOSTEZEK V KRNOVĚ
- STAV CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KRNOVĚ
- PROJEKT CYKLISTICKÁ STEZKA Č. 55