PROJEKT CYKLISTICKÁ STEZKA Č. 55
„SLEZSKÁ MAGISTRÁLA“
 

- Stav cyklistické dopravy v Krnově
- Strategický plán cyklistické dopravy pro Krnovsko
- Úprava cyklotrasy č.55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy
- Návrhy nových cyklostezek v Krnově

ZDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O STAVU PROJEKTU CYKLOTRASY Č.55 V ÚSEKU KRNOV-OPAVA-V.HOŠTICE

Stavba je nejlépe připravenou investiční akcí v oblasti cyklistické dopravy v rámci Moravskoslezského kraje. Na tomto projektu Opava spolupracuje s městem Krnov a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice již od roku 2002. Stavba bude stát 64,9 mil., evropské dotace činí 55 mil., zbytek zaplatí města, obce a kraj. Za tuto částku se postaví 18 kilometrů cyklostezek, jenž doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Náklady na stavbu dosáhnou téměř 65 milionů korun. Stávající cyklotrasa vede v některých úsecích po frekventovaných komunikacích. Na předmětnou akci bylo v roce 2005 vydáno územní rozhodnutí, následně v roce 2006 rovněž stavební povolení. Od roku 2006 probíhali intenzivní majetkoprávní vypořádání s vlastníky. Právě výkupy tří set pozemků byl nejzdlouhavější a zapřičinili postupné oddalování zahájení stavny Slezské magistrály. Mapa připravované cyklotrasy, info+mapa jednotlivých úseků

Nový web o cyklotrase č.55, Slezské magistrály ZDE...

19.10.2011
Po cyklotrase lze již dojet z Krnova až do Kravař. Prakticky chybí jen některá místa vyasfalltovat. V Brumovicích - Pustý mlýn povede kousek trasy mezi restauracemi po chodníku (kvůli protipovodňových opatření nešlo v těchto místech zhotovit mostek přes říčku). Díky rozšíření golfovému areálu v Kravařích nebude končit nová trasa ve Velkých Hošticích ale až v Kravařích (tuto část financuje sám golfový areál)

Úsek v Krnově mezi cyklostezkou na Opavské ul. a Bližčikou ul. nepatří do tohoto projektu. V tomto úseku se počítá s kruhovým objezdem, z nějž bude vyvedena obchvatová komunikace. Protože ale dochází k odložení stavby obchvatu, vybuduje se v těchto místech dočasně cyklostezka. V budoucnu bude cyklostezka součástí kruhového objezdu.
Trasa úseku Krnov -Opava - Kravaře: www.gpsies.com/map.do?fileId=gavhbtirckvkqayf
Foto: http://cyklistikakrnov.rajce.idnes.cz/Cyklotrasa_c.55%2C_Slezska_magistrala_-_nova_trasa_Krnov_-_Opava_-_Kravare

30.5.2011
Cesta z Krnova, přes Úvalno k Brumovicím je sjízdná na trekových kolech. Kolem Brumovic bude přírodní cesta, ale zatím zde není nic dělané. Ke Skrochovicím vede trasa po dřívější komunikaci. Od Holasovic na Opavu se pracuje na trase, která vede podél železničních kolejí. Přes Opavu pak vede trasa po současnách cyklostezkách. Foto části Krnov - Brumovice

28.10.2010 - fotogalerie stavu výstavby Slezské magistrály ke dni 28.10.10 - úsek Krnov - Úvalno
11.10.10 došlo poblíž obce Držkovice k slavnostnímu zahájení výstavby Slezské magistrály na trase V.Hoštice-Opava-Krnov, která by měla být hotova v březnu 2012. Podle zástupce dodavatele stavby, by chtěli mít ale stavbu hotovou do konce roku 2011, to znamená, že některé úseky by mohli cyklisté využívat již příští rok. Stavba 33 km dlouhého úseku bude stát 65 mil., evropské dotace činí 55 mil., zbytek zaplatí města, obce a kraj.
V současné době probíhá výstavba této cyklistické stezky v úseku mezi Krnovem a Úvalnem, v průběhu příštího roku by měly následovat další úseky ve směru na Opavu a Velké Hoštice.
Video ze slavnostího zahájení: www.opava-city.cz/... (čas 2:25 - 4:20)

2.6.2010
Kromě vnitřních cyklostezek by se na území Krnova měla začít letos budovat také cyklotrasa Slezská magistrála, která povede z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic. Garant projektu, kterým je statutární město Opava, získal na cyklotrasu z ROP Moravskoslezsko 54 milionů korun, za které postaví 18 kilometrů cyklostezek, jež doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Náklady na stavbu dosáhnou téměř 65 milionů korun a Krnov se na ní podílí částkou 3,2 milionu korun. Slezská magistrála v Krnově začíná na ulici Bližčická a povede k Petrovu rybníku, kolem Yacht klubu a dále podél řeky do Úvalna. Propojení mezi městskými cyklostezkami a Slezskou magistrálou v úseku od ulice K Řempu po ulici Bližčickou bude řešeno cyklostezkou, která je součástí projektu obchvatu města. Slezská magistrála by měla být hotová do konce příštího roku (2011).
(Zdroj ing.D.Círová tisková mluvčí MÚ Krnov)

12.4.2010
V současné době probíhá proces výběru zhotovitele stavby. V průběhu měsíce dubna 2010 proběhne výběr zhotovitele stavby. Přepokládaný termín zahájení realizace cyklostezky očekáváme v červnu 2010, její ukončení v prosinci 2011.

9.11.2009
Za necelé tři roky budou moci cyklisté bezpečně a pohodlně dojet z Opavy až do Krnova, aniž by museli jet po hlavní silnici společně s proudy aut. Umožní jim to cyklostezka Slezská magistrála, na jejíž výstavbu se Opavě podařilo získat finanční dotaci ve výši téměř 55 milionů korun.
Magistrála se začne stavět na přelomu zimy a jara příštího roku (2010). Práce by měly být ukončeny do prosince 2011.
Stezka bude procházet katastrálním územím Opavské Předměstí (Krnov), Úvalno (Úvalno), Brumovice, Skrochovice (Brumovice), Holasovice (Holasovice), Držkovice, Vávrovice, Palhanec, Kateřinky u Opavy, Opava-Předměstí, Malé Hoštice (Opava) a katastrálním územím Velké Hoštice (Velké Hoštice).
„V pravém slova smyslu se jedná o smíšený projekt cyklostezky a cyklotrasy, který bude realizován částečně na již hotových, funkčních a zpevněných komunikacích a částečně výstavbou nových úseků, mostů či lávek. Součástí projektu je také dopravní značení a vybudování doprovodného vybavení na trase, včetně odpočívek,“ uvedl Martin Dostál z oddělení rozvoje města Opavy. „Skutečnost, že Opava získala více než polovinu všech financí přidělených na cyklostezky v kraji vypovídá o tom, že byl projekt velmi dobře připraven,“ upozornil opavský primátor Zbyněk Stanjura. Cyklostezka od Krnova do velkých Hoštic bude dlouhá 33 km, z toho cyklistická stezka (stezka pouze pro cyklisty nebo pro smíšený pohyb chodců a cyklistů) bude mít necelých 18 kilometrů a cyklistická trasa (úseky podél místních komunikací) bude dlouhá 15 kilometrů.

1.8.2009
Kromě vnitřních cyklostezek se na území Krnova začne zhruba ve stejný čas (v příštím roce) budovat také cyklotrasa Slezská magistrála, která povede z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic. Garant projektu, kterým je statutární město Opava, získal na cyklotrasu z ROP Moravskoslezsko 54 milionů korun, za které postaví 18 kilometrů cyklostezek, jež doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 65 milionů korun a Krnov se na ní podílí částkou 3,2 milionu korun. Slezská magistrála začíná v Krnově na ulici Bližčická a povede k Petrovu rybníku, kolem Yacht klubu a dále podél řeky do Úvalna. Propojení mezi vnitřními cyklostezkami a Slezskou magistrálou v úseku od kotelny na Opavské ulici po ulici Bližčickou bude řešeno cyklostezkou, která je součástí projektu obchvatu města. (Zdroj ing.D.Círová tisková mluvčí MÚ Krnov)

25.7.2009
Opavskému magistrátu, který dostavbu chybějících úseků magistrály připravuje, se povedlo získat téměř pětapadesát milionů korun nutných pro dostavbu chybějících úseků. „Stavět by se mělo začít příští rok na jaře, vše by mělo být hotovo do podzimu roku 2011,“ říká tiskový mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler.

Opavský magistrát nebude stavět celou třiatřicetikilometrovou trasu z Velkých Hoštic přes Opavu a Úvalno do Krnova, ale jen několik úseků v celkové délce osmnácti kilometrů, doplňujících již hotové části magistrály. „Jde o smíšený projekt, kdy se budou stavět chybějící úseky. Fakt, že se nám podařilo získat prakticky polovinu z částky určené na rozvoj cyklistických tras napovídá, že se jedná o cyklotrasu důležitou pro celý region,“ dokončil Jan Šindler. (Zdroj MF Dnes)

28.4.2009
Na předmětnou stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, v loňském roce bylo pravomocně rozhodnuto o prodloužení stavebního povolení do 30.06.2013. Statutární město Opava ve spolupráci s Městem Krnov a Obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice podalo žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního progeramu NUTS II Moravskoslezsko. Celkové výdaje projektu by měly dosáhnout výše 64.941.528,07 Kč, dotace EU včetně dotace státního rozpočtu by měla činit 54.944.731,84 Kč. V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí Úřadu regionální rady Regionu Soudržnosti Moravskoslezsko o přiznání dotace. Zdroj: Ing. Bc. Martin Dostál, Opava

18.2.2009
Ve směru na Opavu je přichystána výstavba cyklostezky Krnov – Opava – Velké Hoštice o délce 25 kilometrů. Příprava této akce je ve fázi projektové dokumentace k územnímu řízení.

19.3.2008
1. V současné době probíhají intenzivní práce na dořešení majetkoprávních vztahů na území obcí Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice. Na území města Krnova a města Opavy jsou majetkoprávní vztahy takřka vypořádány.
2. Byla zadána studie proveditelnosti stavby, která je nedílnou součástí žádosti o dotaci z evropských fondů - Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko. V letošním roce není, bohužel, vyhlášena na významné cyklistické stezky a trasy žádná výzva. Dle informace, kterou máme k dispozici z Úřadu regionální rady bude výzva vyhlášena až v roce 2009.
3. Statutární město Opava požádalo na základě plné moci obcí Magistrát města Opavy, odbor dopravy o prodloužení stavebního povolení, jehož platnost končí v červnu 2008. Tato žádost bude kladně vyřízena na přelomu března a dubna 2008.

Zdroj: Ing. Bc. Martin Dostál

27.6.2007
Statutární město Opava požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu" na realizaci její výstavby. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků však nebyla tato významná investiční akce podpořena. Statutární město Opava se ve spolupráci s městem Krnov a obcemi po trase bude ucházet o finanční prostředky alokované v rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Realizace výstavby by měla být zahájena v příštím roce a ukončena nejpozději v polovině roku 2009.
Zdroj: Ing. Martin Dostál, Magistrát města Opavy

05.08.2006 Příprava 33 kilometrů dlouhé cyklotrasy z Krnova přes Opavu do Velkých Hoštic se pomalu chýlí ke konci. Na stavbu již bylo vydáno stavební povolení a do konce tohoto roku by měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy.

Stezka bude součástí takzvané Slezské magistrály, stezky nadregionálního významu, která propojí Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Ta povede z Jeseníku až do Ostravy. Kromě toho usnadní i přejezd do sousedního Polska. Úsek z Jeseníku do Krnova je již hotový.

„V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o jednu z nejlépe připravených investic, která po svém ukončení podpoří nejen rozvoj turistického ruchu, ale stane se také bezpečnou spojnicí pro cyklisty projíždějící mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošticemi,“ uvedl Martin Dostál z opavského odboru hlavního architekta a územního plánu.

Kromě Opavy, Krnova, Úvalna, Brumovic a Holasovic spolupracují od roku 1992 na přípravě stavby cyklotrasy také Velké Hoštice. „Jakmile budou dořešeny majetkoprávní záležitosti, budeme žádat o dotaci. Podle toho, v jaké výši se nám ji podaří získat, se také bude pohybovat výše finančního příspěvku každé obce a města. Samozřejmě záleží i na délce úseku, který prochází katastrem jednotlivých obcí,“ říká starosta a doplňuje, že celkem stavba přijde asi na 51 milionů korun a její zahájení se plánuje v příštím roce. „Také povrch cyklostezky bude podle místa a provozu. Někde s asfaltovým povrchem, jinde zpevněný prosívkou,“ končí Pospiech.

Nová cyklotrasa ve Velkých Hošticích neskončí. Starostové Hlučínska již připravují její navázání na síť cyklostezek vyznačených v tomto regionu. „Chceme zpevnit další úseky na polních cestách a vybudovat trasy mimo frekventované komunikace. Samozřejmě je dovybavíme i posezením a informačními tabulemi s mapami. Letos bude vyhotovena studie a v příštím roce projekt. S realizací počítáme asi v letech 2007 až 2013, abychom mohli čerpat finance z nových dotačních titulů,“ říká místopředseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera.

 Info z regionální mutace - Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

 12.11.2005 Přidal jsem zde mapku chystané cyklotrasy č.55 ve větším měřítku. Dále schéma cyklotras v ČR, včetně připravovaných s tabulkou o nákladech, připravenosti a gestory cyklotras.

 7.11.2005 Při jednání s vedoucím odboru regionálního rozvoje MÚ v Krnově p.Doležalem jsem se dozvěděl následující informace: V dnešní době je hlavním tématem hledání finančního zajištění projektu, na Krajském úřadě je již žádost o dotaci na tento projekt. Projektová dokumentace je již hotová, i když může dojít ke změně trasy z důvodů majetkových poměrů. V tomto ohledu je již vyřešena část Opava - Holasovice, kde se zřejmě začne nejdříve se stavbou cyklotrasy. Nejhůře na tom z hlediska vyřešení majetkových poměrů je část Brumovice - Úvalno.

 25.10.2005 Současně se sdružení obcí usilovně snaží získat dotační prostředky z MS kraje, Ministerstva dopravy a SFDI. Akce je zařazena do národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR jako jedna z nejpřipravenějších. K termínu zahájení realizace je dnes složité se vyjadřovat, je pouze navržen termín dokončení a to do konce roku 2010.

 10.10.2005  Současný stav projektu:
V současné době nositel projektu a jeho partneři intenzivně řeší problematiku majetkoprávních vztahů na trase plánované cyklistické stezky. Dále jsou činěny kroky k zahájení stavebního řízení. Zahájení stavebního řízení předpokládáme začátkem prosince 2005, vydání stavebního povolení v 03/2006.

 19.09.2005 Z CDV (centrum dopravního výzkumu - odbor cykloturistika) jsem dostal leták s informacemi o připravovaném projektu Cyklotrasy č.55 v úseku Krnov-Opava-V.Hoštice. Tento tady přepisujeme.    (originál ve formátu pdf)

 

CYKLISTICKÁ STEZKA Č. 55
„SLEZSKÁ MAGISTRÁLA“

KRNOV-ÚVALNO-BRUMOVICE-HOLASOVICE-OPAVA-VELKÉ HOŠTICE

 

PROJEKT BEZPEČNÉ CYKLISTICKÉ STEZKY

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

 

 Cíl projektu:

Záměrem Statutárního města Opavy, města Krnov a obcí Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice je realizovat výstavbu cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“ propojující západní a východní část Moravskoslezského kraje s návazností na hraniční  přechody malého pohraničního styku s Polskou republikou a turistickou oblast Jeseníků.

 Lokalizace projektu:  

Region soudržnosti:  NUTS II Moravskoslezsko  
Kraj:  Moravskoslezský  
Okres:   Bruntál, Opava  
Obec/město:   Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice  

  ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  

Délka trasy:   33 km  
Počet stavebních objektů:    34  
Počet lávek:     3  
Počet odpočívek:    8  
Odhadovaný náklad:    max. 45mil (původní v roce 2002 -64 mil. Kč)  

  MAPA ( v dolní části najdete mapu ve větším měřítku )

 

 SOUČASNÁ REALIZACE PROJEKTU:

 

  • Smluvní vztahy:           

            Smlouva o spolupráci při výstavbě cyklistické stezky č. 55 mezi městy a obcemi

 

  • Majetkoprávní záležitosti:

cca 333 pozemků dotčených výstavbou cyklistické stezky (90 % vlastníků pozemků vyslovilo souhlas se stavbou cyklistické stezky, zbývajících 10 % tvoří pozemky neznámých vlastníků).

 

  • Územní rozhodnutí:                

            05/2005

 

  • Stavební povolení:

            12/2005 (optimistická varianta)

            03/2006 (pesimistická varianta)

 

  • Náklady stavby:            

            cca 64.000.000 Kč (bez výkupů pozemků)

 

  • Zahájení výstavby:                    

            04-12/2006

 

  • Ukončení výstavby: březen 2012 (údaj z 10/2010)

            2008 (optimistická varianta)

            2009 (pesimistická varianta)

 

Kontaktní údaje nositele projektu:

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Ing. arch. Pavel MALIŠ

náměstek primátora

Tel.: 553 756 211

E-mail:  pavel.malis@opava-city.cz

 

Kontaktní údaje partnerů projektu:  

     

MĚSTO KRNOV OBEC BRUMOVICE OBEC   ÚVALNO 
Ing. Jaroslav VRZAL Ing. František KUČA  Ing. Vítězslav ODLOŽILÍK
místostarosta    starosta    starosta 
Tel.:  554 697 214 Tel:  553 665 127    Tel.: 554 648 131  
E-mail: jvrzal@mukrnov.cz   E-mail: ou.brumovice@volny.cz   E-mail: obecniurad@uvalno.cz  
OBEC HOLASOVICE               OBEC VELKÉ HOŠTICE  
 Jindřich DOBŘECKÝ  Ing. Alfons POSPIECH  
starosta    starosta  
Tel.: 553 662 296 Tel: 553 764 062  
 E-mail: obec.holasovice@opava.cz   E-mail: info@hostice.cz  

Koordinátor projektu:  

 Ing. Martin Dostál, Magistrát města Opavy
odbor hlavního architekta a územního plánu
Tel.: 553 756 402
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

 

 Níže můžete vidět:

 1) Mapa cyklotrasy č.55, Slezské magistrály

 2) Schématický náčrt připravenosti vybraných mezinárodních, dálkových a regionálních cyklotras (9/2005)  

 3) Tabulka k náčrtu (náklady, připravenost, gestor)