VÝSTAVBA NOVÝCH CYKLOSTEZEK V KRNOVĚ

- Stavba cyklotrasy Krnov - Opava - V.Hoštice (Slezská magistrála, cyklotrasa č.55)
- Stav cyklistické dopravy v Krnově
- Strategický plán cyklistické dopravy pro Krnovsko
- Úprava cyklotrasy č.55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy

Plánované cyklostezky na území Krnova byli již dokončeny.
Názor: Výstavba neprobíhala bez problému, úsek na Opavské ulici se táhl přes zimu, zbržďoval dopravu. Také se několikrát se předělával, již dnes chvíli po dokončení jsou přesto některé kostky v dlažbě uvolněné. O napojení cyklostezka ke Kauflandu raději nemluvit. Cykostezka končí v příjezdové cestě, takže je to zde dost nebezpečné pro kolaře i pro cyklisty. Na Albrechtické ul. nebyl dokončen poslední úsek za zastávkou před mostem, jen se zde namalovala čára na hodně nerovný povrch. Na druhé straně cesty, směrem do centra města je trasa v první části vedena po boční silnici vedle hlavní silnice. Chybí mi zde piktogramy cyklisty (více o piktogramech), které se v těchto případech vedení cyklostezky používají. Dále propojení cyklostezek mezi sebou, více přejezdů pro cyklisty, např. u Alberta (aby se zde mohli cyklisté jednoduše dostat od cyklostezky k obchodu).

1.3.2011 O prázdninách po Krnově již po nových cyklostezkách
Na Opavské ulici v Krnově pokračuje výstavba druhé etapy městských cyklostezek. Posledních sto metrů, od bývalé zastávky městské hromadné dopravy po křižovatku s ulicí 9. května, bude v případě příhodných povětrnostních podmínek hotových do konce března. „A to včetně zúžení části levostranného chodníku před restaurací U Lva a odfrézování starého a vyznačení nového vodorovného dopravního značení. Následovat bude kolaudace této i první etapy, která vede podél ulice Opavská od ulice K Řempu po ulici 9. května. V tomto úseku je provoz povolen už nyní vydáním souhlasu s předčasným užíváním,“ řekl Lubomír Stýskala z investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově.

Po dokončení cyklostezek na Opavské ulici se stavbaři přesunou na opačný konec města. Čeká je vybudování cyklostezky v části ulice Albrechtická od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem a cyklostezky vedoucí po viaduktu nad železniční tratí, který spojuje ulice Revoluční a Bruntálská. „V tomto úseku dojde oproti původním plánům ke změně, když kvůli zákazu zásahu do konstrukce mostu nemůžeme v nejvyšší části viaduktu dodržet normou požadovanou šířku cyklostezky. Od křižovatky ulic Revoluční a Nádražní cyklostezka povede po stávajícím pravostranném chodníku, který se rozšíří, a skončí těsně před mostem. Přes most cyklista pojede buď po silnici nebo přejde pěšky vedle kola a za mostem bude opět sjíždět po nové cyklostezce až na křižovatku s ulicí Partyzánů. Během stavby dojde také k přesunu osvětlovacích těles z pravé strany na levou, vymezenou pro pěší,“ upřesnil Lubomír Stýskala.
Dokončení obou zbývajících etap, které navýší délku městských cyklostezek na celkových 3,1 kilometru, je plánováno na červen letošního roku.
Akce Cyklostezky městem Krnov přijde na více než 10 milionů korun. Jen deset procent tvoří vlastní prostředky města, zbytek pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Zdroj: Dita Círová, tisková mluvčí MÚ Krnov

28.10.2010
Výstavba cyklostezky pokračuje
- fotogalerie stavu výstavby cyklostezky ke dni 28.10.10
Po letní stavbě cyklostezky na Opavské ulici, od ulice K Řempu po ulici 9. května, začala v těchto dnech druhá etapa výstavby městských cyklostezek v Krnově. Týká se opět ulice Opavská a to části od ulice 9. května po odbočku ke zverimexu naproti Kauflandu. Stavba v sevřené uliční zástavbě si v tomto úseku vyžádá omezený pohyb chodců i zpomalení dopravy. „ Kvůli nedostatku místa musí v první řadě dojít k přemístění autobusové zastávky městské hromadné dopravy asi o 150 metrů. Proto dodavatel stavby zahájil práce v místech budoucího parkovacího zálivu pro autobus, který se nachází v úrovni dělicího ostr ůvku naproti Kauflandu. Dále začal odstraňovat starý povrch pravostranného chodníku a navážet palety se zámkovou dlažbou. Aby byla dodržena normou stanovená šířka cyklostezky i komunikace, dojde k zásahu do silnice a zároveň do levostranného chodníku, který bude zúžen. Zúžení bude mít za následek ještě posun veřejného osvětlení,“ uvedl Lubomír Stýskala z investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově. Výstavba druhé etapy městských cyklostezek přijde na necelých 2,8 milionu korun a bude hotová do konce letošního roku.

2.6.2010
Výstavba městských cyklostezek zahájena
Obyvatelé domů na Opavské ulici se budou muset letos v létě smířit se stavebním ruchem a dopravními komplikacemi, které způsobí výstavba cyklostezky. Její první etapa od ulice K Řempu po ulici 9. května již začala průzkumem území formou kopaných sond a úpravou zeleně. „Cyklostezka bude umístěna v pásu zeleně, který se nachází po pravé straně ve směru do centra města. Většinou bude ze zámkové dlažby, ale částečně využijeme i stávajících povrchů. Společně s druhou etapou, od ulice 9. května po odbočku ke zverimexu naproti Kauflandu, by měla být hotová do podzimu,“ řekl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Georgios Bazakas.

Aby bylo možné vést cyklostezku v sevřené uliční zástavbě v úseku od ulice 9. května po odbočku ke zverimexu, dojde k přemístění autobusové zastávky MHD asi o 150 metrů. Parkovací záliv pro autobus vznikne v zelené ploše v úrovni dělícího ostrůvku naproti Kauflandu. „Další změnu zaznamenají řidiči, kteří zajíždí s vozidly na parkoviště u prodejny Hruška. Jednosměrka se obrátí, takže na parkoviště budou vjíždět z opačné strany - od centra města a vyjíždět ve směru na Opavu. Je to z toho důvodu, že v těchto místech se cyklostezka rozdělí na dva pruhy a cyklisté jedoucí z centra města využijí jednosměrnou komunikaci společně s vozidly,“ vysvětlil Georgios Bazakas.

Cyklostezka na Opavské ulici je součástí investiční akce Cyklostezky městem Krnov v hodnotě více než 10 milionů korun, kterou devadesátiprocentní dotací finančně podpořil Regionální operační program (ROP) Moravskoslezsko. Celková délka nových městských cyklostezek vedoucích podél frekventovaných silnic dosáhne 3,1 kilometru. Vedle cyklostezky na Opavské ulici se jedná o cyklostezku vedoucí po viaduktu nad železniční tratí, který spojuje ulice Revoluční a Bruntálská, a cyklostezku na ulici Albrechtická, od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem. Dokončení celé akce je plánováno na červen roku 2011.

Cyklostezka na Opavské ulici bude napojena na připravovanou Slezskou magistrálu od ul. K Řempu po ulici Bližčická také cyklostezkou. Dále povede Slezská magistrála k Petrovu rybníku, kolem Yacht klubu a dále podél řeky do Úvalna.
Zdroj: ing.Dita Círová tisková mluvčí MÚ Krnov

16.3.2010
Cyklisté se konečně dočkají městských cyklostezek
Léta plánované a kvůli finanční nákladnosti dlouho nerealizované krnovské městské cyklostezky se do poloviny příštího roku stanou skutečností.
Po zisku dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, která pokryje devadesát procent z odhadovaných nákladů ve výši 14,5 milionu korun, město oslovilo krnovské stavební firmy, aby přišly se svými nabídkami. „Na poslední schůzi rady města jsme na investiční akci Cyklostezky městem Krnov schválili zadávací dokumentaci s tím, že otevírání obálek a vyhlášení vítěze výběrového řízení se uskuteční 6. dubna,“ uvedla místostarostka Alena Krušinová.
Cyklostezky rozdělené do tří úseků, které povedou podél frekventovaných silnic a mají celkovou délku 3,1 kilometru, zvýší bezpečnost cyklistů. A to jak obyvatel města, kteří jízdní kola využívají k dopravě po městě, tak cykloturistů projíždějících Krnovem.
Stavba první etapy by mohla začít v květnu. Jestli to bude cyklostezka od kotelny na Opavské ulici po odbočku do centra města naproti Kauflandu, úsek spojující ulice Revoluční a Bruntálská, kde se jedná o viadukt nad železniční tratí, nebo cyklostezka na ulici Albrechtická, od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem, bude záležet na harmonogramu, podle kterého bude dodavatel stavby postupovat. „Protože se bude jednat o poměrně velký zásah do provozu na komunikacích i chodnících, budeme občany o stavbě cyklostezek průběžně a vždy s předstihem informovat,“ řekl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Georgios Bazakas s tím, že dokončení stavby je plánováno na červen roku 2011.

Zdroj: ing.Dita Círová tisková mluvčí MÚ Krnov

1.8.2009
Před dvěma lety získal Krnov dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování cyklostezky na Opavské ulici v délce přibližně 960 metrů, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května. Protože ale finanční podpora nebyla vysoká a výstavba cyklostezky by město přišla na tři miliony korun, rozhodlo se vedení města dotaci odmítnout a vyčkat na výhodnější příležitost. Ta přišla v letošním roce v podobě výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Město Krnov ji využilo a se svým projektem na vybudování nových cyklostezek v celkové délce 3,1 kilometru, které usnadní pohyb cyklistů ve městě a propojí systém dálkových cyklotras ve směru od Města Albrechtic přes Krnov na Opavu a Velké Hoštice, bylo úspěšné. Na akci za 14,5 milionu korun získalo devadesátiprocentní dotaci a vlastní podíl města tak činí jen 1,5 milionu korun. Skutečná výše nákladů se ale může lišit a bude známa až po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Peníze jsou určeny na tři úseky podél frekventovaných silnic. Od kotelny na Opavské ulici po odbočku do centra města naproti Kauflandu, dále na úsek spojující ulice Revoluční a Bruntálská, kde se jedná o viadukt nad železniční tratí, a část ulice Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem. Věříme, že vybudování těchto cyklostezek zvýší bezpečnost obyvatel města, kteří jízdní kola využívají k dopravě po městě, a cykloturistům umožní snadnější průjezd Krnovem,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek s tím, že hlavní část výstavby cyklostezek proběhne v příštím roce.

25.2.2009
Město získalo přes 13 miliónů korun z regionálního operačního programu (ROP) na cyklostezky, které použije na budování cca 3 km nových cyklostezek, podél frekventovaných silnic na ulicích Albrechtické, Bruntálské a Opavské.

18.2.2009
Cyklotrasy a cyklostezky v Krnově - plány na rok 2009

Projekt obsahuje výstavbu čtyř tras. „Jedná se o úsek na Opavské ulici, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května, v délce přibližně 960 metrů, a navazující úsek na Opavské ulici od ulice 9. května po Kaufland, který měří asi 260 metrů. Další trasa měří asi 770 metrů a vede po Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem, 520 metrů měří poslední úsek na ulici Bruntálské od ulice Nádražní po křižovatku s ulicí Partyzánů,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje.

Pokud město dotace z ROP nezíská, realizovat trasy letos nebude...

1.5.2008 Budování cyklostezky na Opavské ulici je na mrtvém bodě. Město odmítlo dát zbývající část peněz na tuto stavbu, i když větší část peněz již byla zajištěna z vnějších zdrojů. V první fázi stavby bylo vybudování cyklostezky na Opavské ul. a na Albrechtické ul. V druhé fázi se počítalo s vybudováním stezky přes železniční most u hlavního žel. nádraží. Po realizaci těchto staveb by vznikla páteřní síť cyklostezek v Krnově. Krnov by tak dal projet po cyklostezkách.

10.4.2008 - Letos by se měla (podle loňské zprávy) začít stavět cyklostezka na Opavské ulici. Na MÚ jsem ale zjistil, že letos nejsou v rozpočtu žádné peníze přímo na cyklostezku. Jedná z možností ale je, že by se na stezku použily peníze z fondu na cyklistickou dopravu.

Také dochází k přepracování studie o místních cyklostezkách, podle aktuálního stavu. Realizace jednotlivých cyklostezek je však nejistá. V dlouhodobém strategickém plánu se uvažuje jen s cyklostezkami na Opavské ul., Albrechtické ul., Bruntálská ul. a centru města

07.2007 - Stavba cyklostezky na Opavské ulici by mohla začít ještě letos nebo v roce 2008 (podzim 2007).
V úseku k ulici Praskova bude mít cyklistická stezka podobu nedělené stezky pro pěší a cyklisty v šířce tři metry v trase stávajícího chodníku. Od ulice Praskova k nákupnímu středisku na SPC bude provedena jako samostatná cyklistická stezka v šířce dva metry v současném pásmu zeleně. V prostoru parkoviště před nákupním střediskem bude proveden jednosměrný pás o šířce 1,5 metru pro směr jízdy do centra. Pro opačný směr bude upraveno stávající parkoviště, na kterém bude v rámci stavby změněn směr jízdy a řazení jednotlivých stání pro vozidla. V úseku od nákupního centra po ulici 9. května bude cyklostezka pokračovat jako samostatná stezka o šířce dva metry v současném pásmu zeleně, v souběhu se stávajícím chodníkem.
Více...

11.2005 - Bohužel jak mi bylo osobně řečeno, v současné době město nemá peníze na vybudování cyklostezek a ani se v blízké budoucnosti to s její výstavbou nevypadá moc růžově

Zpráva z roku 2005 - Realizace, která je sice závislá i na získání dotace proběhne v nejbližších letech 

 Zpráva z roku 2004 - "Nyní jsme teprve ve fázi vyřizování územního rozhodnutí, během příštího roku by se měla vypracovat dokumetace pro stavební povolení a jestli všechno půjde dobře, stavět by se mělo začít v roce 2005."

04.08
Dochází k přepracování studie o místních cyklostezkách, podle aktuálního stavu. Její realizace je však nejistá.

5.9.06
Ke zlepšení cyklistické dopravy na Krnovsku, byla zadaná k vypracování studie o místních cyklostezkách firmě DHV CR. Tato studie vyhledá a určí místa, které je třeba opravit nebo vylepšit, upozorní na problematická místa stávajících cyklostezek, stanoví trasy prodloužení už existujících cyklostezek a určí taky budoucí trasy nových cyklostezek.

 Dopravní výzkumy provedené při přípravě generelu dopravy ukázaly, že cyklistická doprava se na celkové dopravní práci podílí vysokou měrou - až 40%. tento fakt podnítil náš záměr podpořit větší využití kol vybudováním ucelené sítě cyklistických stezek. Za tímto účelem byl v roce 2001 zpracován generel cyklistické dopravy, jehož výsledkem byl návrh výstavby nových úseků, 

 Zdroj: MÚ Krnov - odbor rozvoje města. 

Z návrhu byly vybrány ty úseky, které by svedly cyklisty z nejfrekventovanějších silnic. Od kotelny na Opavské ul. ve směru do centra, kde se napojí již na hotovou cyklostezku, která vede centrem města. Na Albrechtické ul. by část stezky vedla po chodníku a část po souběžné komunikaci a skončila by u železničního podjezdu. Ve směru na Bruntál by cyklisté jeli po málo frekventované ul.Mikulášské,  dále přes přejezd nad železnicí, kde by jim byl vyhrazen pravý chodník a stezka by končila u Depa na Revoluční ul.

 Zde můžete vidět projektovou dokumentaci (viz orig.výkresy - jen pro výkonnější počítače). 

 

 Mapy mají jen informativní charakter, přesnější informace naleznete ve výkresech.

 Za informace a projektovou dokumentaci děkujeme p.ing P.Suchému z odboru životního prostředí MÚ v Krnově

PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...

                                                                                        Mapa cyklistické dopravy
  Opavská ulice (orig.výkres zde velikost 30Kb)

 Na začátku (u kotelny) má stezka navazovat na chystanou cyklotrasu č.55, Slezskou magistrálu. U Nákupního střediska (Hruška) bude jeden směr jízdy veden po nynějším chodníku (později cyklistický pruh) a druhý po stávající vozovce parkoviště. Za ulicí 9.května bude stezka vedena k centru po části nynějším chodníku. U oboustranné cyklostezky je šířka pruhu 2m, u jednosměrné 1,5m a u nedělené pro pěší a cyklisty 3m.

  Centrum

 Přes centrum vede cyklistická doprava přes stávající cyklostezky a trasy společné s motorovou dopravou

  Albrechtická ulice  (orig.výkres zde velikost 35Kb)

 Po Albrechtické ulici povede trasa po jednosměrných stezkách. Ve směru na Albrechtice bude stezka využívat části šířky stávajícího chodníku. Ve směru do centra pak využije jednosměrnou obslužnou komunikaci. U společné stezky s pěší je šířka pruhu pro cyklisty 1,25m. Stezka skončí před železničním podjezdem.

 Bruntálská ulice - most přes vlakové nádraží (orig.výkres zde velikost 33Kb)

 Stezka přes most bude mít šířku zřejmě 2,75-3m. V prvním plánu bylo, že stezka povede po celé délce mostu  (viz  orig.výkres), ale z konstrukčního hlediska to nakonec není možné.