ÚPRAVA CYKLOTRASY Č.55 KRNOV-KRÁSNÉ LOUČKY (LINHARTOVY)

- Stavba cyklotrasy Krnov - Opava - V.Hoštice (Slezská magistrála, cyklotrasa č.55)
- Stav cyklistické dopravy v Krnově
- Strategický plán cyklistické dopravy pro Krnovsko
- Návrhy nových cyklostezek v Krnově

18.6.11
Město nedostalo dotaci (snad prozatím) na vybudování cyklostezky z Krnova do Linhartov z důvodu , že nevlastní všechny vlastnická práva na pozemky po kterých cyklostezka povede.

2.6.10
Město Krnov také plánuje úpravu cyklotrasy č. 55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy. „Po letech dohadování se letos konečně podařilo pro cyklotrasu zajistit veškeré potřebné pozemky, některé výkupem, jiné formou smluv o věcném břemeni. V současnosti se na cyklotrasu zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a v závěru roku bychom se s projektem na její výstavbu chtěli ucházet o evropské peníze opět v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek.

1.8.09 ...Krnov dále plánuje úpravu cyklotrasy č. 55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy. „Přípravu této cyklotrasy nám v oblasti zcelování pozemků dlouhá léta komplikovaly problematické vlastnické vztahy, které by měly být do podzimu konečně vyřešené. A pokud v prosinci letošního roku Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko opět zveřejní výzvu se zaměřením na výstavbu cyklostezek, budeme se o dotaci na tuto cyklotrasu ucházet,“ uzavřel Bedřich Marek.

8.4.08 Přípravu této části cyklotrasy č.55, která by měla vést z Chomýže do Krásných Louček a zde podél fotbalového hřiště, za kterým by měla navazovat na úsek z Krásných Louček do Linhartov se opět komplikuje. Majitel pozemku za Chomýží nedávno změnil své rozhodnutí a opět odmítl tento pozemek prodat či vyměnit.

Také v úseku Krásné Loučky - Linhartovy, kde se o úpravě neuvažovalo, došlo k nepříjemné situaci, kdy došlo ke rozorání této nezpevněné části cyklotrasy č.55. Nyní o této situaci nikdo na MÚ v Krnově neví, ale na náš podnět se jí budou zabývat.

27.6.07 V současné době došlo k dohodě s majitelem pozemku o jeho výměně (pole za Chomýžem)

28.10.05 V současnosti na části cyklotrasy č.55 z Krnova do Linhartovy najdeme dva  nevyhovující úseky. Za obcí Chomýž vede část trasy po silnici I třídy a z Krásných Louček do Linhartovy vede trasa po polní cestě. 

 Na základě mého dotazu, mi bylo sděleno, že na základě jednání mezi městem Krnov a občany místní části Krásné Loučky se zřejmě od roku 2006 začne připravovat přeložka vedení cyklotrasy č.55 a to v části Chomýž - Krásné Loučky. Trasa by měla vést podél řeky. 

 V částí Krásné Loučky - Linhartovy, kde vede trasa po polní cestě se zatím nepočítá s úpravou povrchu nebo s jiným vedením trasy.

 O stavu tohoto projektu Vás budeme zde dále informovat.

  10.08.06  Tisková zpráva: Od Krnova vede cyklotrasa číslo 55 po silnici I/57. Cyklisté na ni musí vyjet za Chomýží, aby z ní po chvíli sjeli na místní komunikaci a pokračovali dále do Krásných Louček, kde v krátkém úseku trasa opět vede po této frekventované komunikaci.
"Mají sice možnost využít souběžnou silnici v Polsku, která je dovede až k linhartovskému zámku, ale tento způsob není řešením zejména pro obyvatele Krásných Louček a Linhartov. Aby došlo ke zlepšení cyklistické dopravy, zadali jsme již vypracování studie o místních cyklostezkách firmě DHV CR," řekl Jaroslav Vrzal.
Tato studie vyhledá a určí místa, která je třeba opravit nebo vylepšit, upozorní na problematická místa stávajících cyklostezek, stanoví trasy prodloužení už existujících cyklostezek a určí také budoucí trasy nových cyklostezek.
  "Protože cyklostezky mají sloužit pro rozvoj turistického ruchu na obou stranách hranice, budou vypracování studie předcházet dva workshopy(semináře), jeden v Krnově, druhý v Głubczycích. Studie pak bude představena na konferenci s názvem Možnosti turistiky našeho regionu, jež bude prezentovat možnosti, které turistům nabízí česko-polské pohraničí," uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje.
Projekt "Konference Možnosti turistiky našeho regionu a Studie o cyklostezkách" je financován z prostředků Evropské Unie, z programu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko. Partnerem projektu jsou polské Głubczyce. Celkový rozpočet projektu činí 360 tisíc korun a Evropská unie se na něm bude podílet částkou 260 tisíc korun.

 ( PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE... )