CYKLISTICKÉ PROJEKTY NA KRNOVSKU 2008 - 2022

- Stavba cyklotrasy Krnov - Opava - V.Hoštice
- Stav cyklistické dopravy v Krnově
- Úprava cyklotrasy č.55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy
- Návrhy nových cyklostezek v Krnově

Rozvoj cyklistické dopravy ve městě a cyklostezek mimo město ze Strategického plánu města na léta 2008-2022

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a
spolupráce
Termín Odhad
finanční
náročnosti
Zdroje
financová
Očekávaný
přínos
Název priority: Technická infrastruktura
Rozvoj cyklistické dopravy ve městě a cyklostezek mimo město
Nové cyklostezky
Obyvatelstvo –
cyklisté, turisté
Město Krnov,
OŽP, Sdružení
pro cyklistiku
2008-2011
12 mil.
Rozpočet
města, EU
Rozšíření
možností
sportovního
vyžití, turistiky a
cyklodopravy
cyklostezka č.55
Obyvatelstvo –
cyklisté, turisté
Město Krnov,
OŽP, Sdružení
pro cyklistiku,
Opava
2008
8 mil.
Rozpočet
města, EU
Rozšíření
možností
sportovního
vyžití, turistiky a
cyklodopravy
Doplnění a zkvalitnění stávající sítě
kondičních cyklostezek
Nové cyklostezky
Obyvatelstvo –
cyklisté, turisté
Město Krnov,
OŽP a okolní
obce, Sdružení
pro cyklistiku
2010-2011
10 mil.
Rozpočet
města, EU
Rozšíření
možností
sportovního
vyžití, turistiky a
cyklodopravy
Cyklostezka Bruntál-Krnov-Zátor-Slezská
Harta
Nové cyklostezky
Obyvatelstvo –
cyklisté, turisté
Město Krnov,
OŽP a okolní
obce, Sdružení
pro cyklistiku
2010-2012
2 mil.
Rozpočet
města, EU
Rozšíření
možností
sportovního
vyžití, turistiky a
cyklodopravy

- Stav cyklistické dopravy v Krnově

- Návrhy nových cyklostezek v Krnově

- Projekt: Cyklotrasa č.55 Krnov-Úvalno-Opava-Velké Hoštice

- Úprava cyklotrasy č.55 v úseku Krnov-Krásné Loučky

- Generel cyklistické dopravy Krnov z 12/2001

- Služby pro cyklisty v Krnově - pískování kol, stojany s vložkou

Více zde...

PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...