STAV CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KRNOVĚ

- Stavba cyklotrasy Krnov - Opava - V.Hoštice
- Strategický plán cyklistické dopravy pro Krnovsko
- Úprava cyklotrasy č.55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy
- Návrhy nových cyklostezek v Krnově

1.8.2009
Před dvěma lety získal Krnov dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování cyklostezky na Opavské ulici v délce přibližně 960 metrů, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května. Protože ale finanční podpora nebyla vysoká a výstavba cyklostezky by město přišla na tři miliony korun, rozhodlo se vedení města dotaci odmítnout a vyčkat na výhodnější příležitost.
Ta přišla v letošním roce v podobě výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Město Krnov ji využilo a se svým projektem na vybudování nových cyklostezek v celkové délce 3,1 kilometru, které usnadní pohyb cyklistů ve městě a propojí systém dálkových cyklotras ve směru od Města Albrechtic přes Krnov na Opavu a Velké Hoštice, bylo úspěšné. Na akci za 14,5 milionu korun získalo devadesátiprocentní dotaci a vlastní podíl města tak činí jen 1,5 milionu korun. Skutečná výše nákladů se ale může lišit a bude známa až po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Peníze jsou určeny na tři úseky podél frekventovaných silnic. Od kotelny na Opavské ulici po odbočku do centra města naproti Kauflandu, dále na úsek spojující ulice Revoluční a Bruntálská, kde se jedná o viadukt nad železniční tratí, a část ulice Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem. Věříme, že vybudování těchto cyklostezek zvýší bezpečnost obyvatel města, kteří jízdní kola využívají k dopravě po městě, a cykloturistům umožní snadnější průjezd Krnovem,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek s tím, že hlavní část výstavby cyklostezek proběhne v příštím roce.

Kromě vnitřních cyklostezek se na území Krnova začne zhruba ve stejný čas budovat také cyklotrasa Slezská magistrála, která povede z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic. Garant projektu, kterým je statutární město Opava, získal na cyklotrasu z ROP Moravskoslezsko 54 milionů korun, za které postaví 18 kilometrů cyklostezek, jež doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 65 milionů korun a Krnov se na ní podílí částkou 3,2 milionu korun. Slezská magistrála začíná v Krnově na ulici Bližčická a povede k Petrovu rybníku, kolem Yacht klubu a dále podél řeky do Úvalna. Propojení mezi vnitřními cyklostezkami a Slezskou magistrálou v úseku od kotelny na Opavské ulici po ulici Bližčickou bude řešeno cyklostezkou, která je součástí projektu obchvatu města.

Krnov dále plánuje úpravu cyklotrasy č. 55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy. „Přípravu této cyklostrasy nám v oblasti zcelování pozemků dlouhá léta komplikovaly problematické vlastnické vztahy, které by měly být do podzimu konečně vyřešené. A pokud v prosinci letošního roku Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko opět zveřejní výzvu se zaměřením na výstavbu cyklostezek, budeme se o dotaci na tuto cyklotrasu ucházet,“ uzavřel Bedřich Marek.

V současné době jsou v Krnově pouze dva úseky, kde jsou vybudovány cyklostezky podle pravidel pro cyklostezky, to znamená, že mají odpovídající parametry a náležitosti. V obou případech se jedná o nově postavený chodník ze zámkové dlažby, který vede podél komunikace a jenž mohou využívat i cyklisté. Jeden úsek je na ulici Partyzánů v délce 386 metrů, druhý měří 655 metrů a vede podél ulice Opavské do Petrova dolu. V centru města mají cyklisté vymezený ve Smetanových sadech jeden pruh v komunikaci pro pěší v délce kolem jednoho kilometru.

18.2.2009
Cyklotrasy a cyklostezky v Krnově - plány na rok 2009

Projekt obsahuje výstavbu čtyř tras. „Jedná se o úsek na Opavské ulici, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května, v délce přibližně 960 metrů, a navazující úsek na Opavské ulici od ulice 9. května po Kaufland, který měří asi 260 metrů. Další trasa měří asi 770 metrů a vede po Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem, 520 metrů měří poslední úsek na ulici Bruntálské od ulice Nádražní po křižovatku s ulicí Partyzánů,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje.

Pokud město dotace z ROP nezíská, realizovat trasy letos nebude...

10.4.08
- Cyklostezky v Krnově - Letos by se měla (podle loňské zprávy) začít stavět cyklostezka na Opavské ulici. Na MÚ jsem ale zjistil, že letos nejsou v rozpočtu žádné peníze přímo na cyklostezku. Jedná z možností ale je, že by se na stezku použily peníze z fondu na cyklistickou dopravu.

Také dochází k přepracování studie o místních cyklostezkách, podle aktuálního stavu. Realizace jednotlivých cyklostezek je však nejistá. V dlouhodobém strategickém plánu se uvažuje jen s cyklostezkami na Opavské ul., Albrechtické ul., Bruntálská ul. a centru města

- Úprava cyklotrasy č.55 v úseku Krnov-Chomýž - Krásné Loučky (Linhartovy) - Přípravu této části cyklotrasy č.55, která by měla vést z Chomýže do Krásných Louček a zde podél fotbalového hřiště, za kterým by měla navazovat na úsek z Krásných Louček do Linhartov se opět komplikuje. Majitel pozemku za Chomýží nedávno změnil své rozhodnutí a opět odmítl tento pozemek prodat či vyměnit.

Také v úseku Krásné Loučky - Linhartovy, kde se o úpravě neuvažovalo, došlo k nepříjemné situaci, kdy došlo ke rozorání této nezpevněné části cyklotrasy č.55. Nyní o této situaci nikdo na MÚ v Krnově neví, ale na náš podnět se jí budou zabývat.

- Cyklotrasa č.55 Krnov- Opava - V.Hoštice - Byla podána na cyklotrasu žádost o dotaci z evropských fondů - Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko. V letošním roce není, bohužel, vyhlášena na významné cyklistické stezky a trasy žádná výzva. Dle informace, kterou máme k dispozici z Úřadu regionální rady bude výzva vyhlášena až v roce 2009.
V současné době probíhají intenzivní práce na dořešení majetkoprávních vztahů na území obcí Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice. Na území města Krnova a města Opavy jsou majetkoprávní vztahy takřka vypořádány.

5.9.06
Ke zlepšení cyklistické dopravy na Krnovsku, byla zadaná k vypracování studie o místních cyklostezkách firmě DHV CR. Tato studie vyhledá a určí místa, které je třeba opravit nebo vylepšit, upozorní na problematická místa stávajících cyklostezek, stanoví trasy prodloužení už existujících cyklostezek a určí taky budoucí trasy nových cyklostezek.

 Dopravní výzkumy provedené při přípravě generelu dopravy ukázaly, že cyklistická doprava se na celkové dopravní práci podílí vysokou měrou - až 40%. tento fakt podnítil náš záměr podpořit větší využití kol vybudováním ucelené sítě cyklistických stezek. Za tímto účelem byl v roce 2001 zpracován generel cyklistické dopravy, jehož výsledkem byl návrh výstavby nových úseků( Zdroj: MÚ Krnov - odbor rozvoje města)

Z návrhu byly vybrány ty úseky, které by svedly cyklisty z nejfrekventovanějších silnic. Od kotelny na Opavské ul. ve směru do centra, kde se napojí již na hotovou cyklostezku, která vede centrem města. Na Albrechtické ul. by část stezky vedla po chodníku a část po souběžné komunikaci a skončila by u železničního podjezdu. Ve směru na Bruntál by cyklisté jeli po málo frekventované ul.Mikulášské,  dále přes přejezd nad železnicí, kde by jim byl vyhrazen pravý chodník a stezka by končila u Depa na Revoluční ul.

 Podle zprávy z roku 2005 je realizace závislá na získání dotace. Dle dotazu z 11.2005 se peníze na nové cyklostezky v blízké budoucnosti asi nenajdou.

 Více o připravovaných cyklostezkách v Krnově ZDE

 

  V okolí Krnova jsou vyznačeny rekreační cyklotrasy. Jedná se o cykloturistickou trasy Opavice a kondiční cyklotrasy o třech stupních obtížnosti v nejbližším okolí města - na Cvilíně a Šelenburku. Mapy jsou k dostání v Informačním centru na Hlavním náměstí.                 

 Další cykloturistické trasy v okolí Krnova najdete na našem webu ZDE

 Od roku 2006 také jezdí Cyklobusy z Krnova přes Karlov na Hvězdu a dále do Zlatých Hor a Jeseníku. Více zde - www.connex.info/Jeseníky

 Město je jedním z partnerů připravované Cyklotrasy č.55 Krnov-Opava-Velké Hoštice. V současné době se sdružení obcí snaží získat dotační prostředky z MS kraje, Ministerstva dopravy a SFDI. Akce je zařazena do národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR jako jedna z nejpřipravenějších. K termínu zahájení realizace je dnes složité se vyjadřovat, je pouze navržen termín dokončení a to do konce roku 2010. Připravovaná cyklotrasa také patří mezi významné projekty Moravskoslezského kraje.

Posledním větším výdajem za poslední období  zůstává vybudování cyklostezky na ul. Partyzánů.(FOTO)                                                              

 Výdaje na opravu Cyklostezek - 2006-60tis., 2005-60tis.,  2004-80tis.,  2003-100tis., 

 Výdaje na prevenci v oblasti bezpečnosti BESIP se pohybuje ročně v průměru 100tis.

 

V roce 2005 proběhl v Krnově dopravní průzkum přepravních potřeb obyvatel města Krnov, kterého se zúčastnilo celkem 1050 občanů. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastějším způsobem dopravy při pravidelných cestách do zaměstnání, školy, na návštěvu, ... je z 36% MHD, dále pak 34% chodí pěšky, 19% jezdí autem a 11% lidí používá kolo

V roce 2000 provádělo průzkum Ředitelství dálnic a silnic a zde se ukázalo, že denně nejvíce vozidel projede po Opavské ul. v úseku mezi ulicí 9.května a ulicí Starou. V celoročním průměru zde projede 10 208 vozidel denně. Na dalších místech v pomyslné tabulce se umístily ul.Opavská, s průměrnou celoroční intenzitou 8093 vozidel denně, křižovatka Jesenické a Albrechtické s 8151 vozidel denně, křiž.Revoluční, Říčního okruhu a Jesenické ul. s 8005 vozidly denně. Následovala Albrechtická ul. za křižovatkou s ul.Partyzánů (5894), ulice Revoluční v místě před železničním viaduktem (5718), ul.Partyzánů (3117), Petrovická ul.(2502) a ul.Čs.Armády (736). 

Více o intenzitě Automobilové a cyklistické dopravy ZDE

( PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE... )

  Výsledky sčítání dopravy v r.2000, ŘSD

 Mapa cyklistické dopravy

č. úsek T O M S
1 7-3046 1248 4647 60 5984
2 7-3041 877 6043 71 6991
3 7-0851 1003 4636 81 5718
4 7-3701 380 2101 21 2502
5 7-3702 1684 6399 68 8151
6 7-0852 1116 6777 112 8005
7 7-3031 107 607 22 736
8 7-5602 1845 8242 121 10208
9 7-5606 1546 6502 45 8093

 T - Těžká nákladní, O - Osobní, M - Motocykly, S - Suma