CYKLOZNAČENÍ, NÁZORY NA CYKLOTRASY

DOPORUČUJEME:
- ZÁKLADNÍ PARAMETRY A TYPY CYKLISTICKÝCH TRAS  
- CYKLOPOJMY, DRUHY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A TRAS 

-
PRÁVA A POVINNOSTI CYKLISTŮ 
-
VYBAVENÍ JÍZDNÍCH KOL
Pravidla pro používání cyklistických značených tras:
  • Jízda na kole je na vlastní nebezpečí, trasy nejsou upravovány, je nutno očekávat zhoršený stav vozovek.
  • Na turistických značených trasách mají přednost pěší turisté.
  • Na ostatních komunikacích, na které se nevztahují podmínky provozu na pozemních komunikacích, má hospodářský provoz přednost před cyklisty.
  • Skupinové jízdy jsou povoleny do počtu 10-ti osob.
  • Na území CHKO je zakázáno bezdůvodně používat zvukových znamení.
  • Jízdu na kolech nelze provozovat v zimním období při sněhové pokrývce na lyžařských trasách a vyhrazených lyžařských areálech.
  • Cyklisté jsou povinni dodržovat veškeré podmínky zvláště chráněných území, respektovat značení Správy CHKO, KČT a Horské služby ČR. 

Co je dobré si zapamatovat:

Kolo na přechodu musíte vést - Cyklista nesmí na přechodu pro chodce na kole jet. Za to mu hrozí pokuta až 2000 korun na místě přestupku a až 2500 korun ve správním řízení.
Na kole na chodník nesmíte - Přestože se na kole či na mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle sebe. Nesmíte ale ohrozit ostatní chodce, jinak musíte jít po pravé krajnici nebo okraji silnice.
Nebojte se trestných bodů - Cyklisté nemohou za dopravní přestupek získat trestné body. Policisté ale mohou udělit vysokou pokutu za jízdu pod vlivem alkoholu.
Chodce nesmíte nesmíte ohrozit - Pokud jedete po stezce, která je určena chodcům i cyklistům, nesmíte svoji jízdou chodce ohrozit. To samé platí i při křížení cyklostezky s chodníkem či stezkou pro pěší.
Kam cyklista nesmí jet - Cyklisté se nesmějí pohybovat na dálnici, chodníku, stezce po chodce a pěší zóně. Za porušení zákazu na místě přestupku hrozí pokuta 2000 korun, ve správní řízení 2500 korun.
Na přejezdu buďte ostražití - Na přejezdu pro cyklisty neplatí stejná pravidla jako na přechodu pro chodce. Cyklisté totiž při přejíždění nesmějí ohrozit jiné účastníky silničního provozu. Řidiče aut nesmí donutit ke změně směru, nebo rychlosti jízdy.
Stezka patří i jiným - Na cyklostezku mohou i jiní sportovci. Například na kolečkových bruslích nebo na lyžích.

Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umisťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno "Cyklotrasa KČT č. ...".

 

  INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ:

Kilometrovník IS 18a/b                                                                                 

Návěst před křižovatkou IS 20                                                                       

Směrová tabulka (přímo) IS 21a                                                                     
Směrová tabulka (vlevo) IS 21b                                                                      
Směrová tabulka (vpravo) IS 21c                                                                    

Směrová tabule pro cyklisty s jedním cílem IS 19a/19c                          

 

Směrová tabule pro cyklisty se dvěma cíly IS 19b/19d                           

 

 

 INFORMATIVNÍ PROVOZNÍ:

Přejezd pro cyklisty“ - dopravní značka č. IP 7                                       
(Cyklista nemá na rozdíl od chodců přednost!)

 A) Způsob značení cyklistických tras a stezek podle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb.

 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY:

„Stezka pro cyklisty“ - dopravní značka č. C 8a                                    
(příkazová značka)

„Konec stezky pro cyklisty“ - dopravní značka č. C 8b                         


„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 9a                        
(příkazová značka, cyklisté i chodci mají společný pruh)

„Konec stezky pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 9b                


„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 10a                       
(příkazová značka, cyklisté a chodci mají oddělené pruhy)

„Konec stezky pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 10b              


Příkaz "Cyklisto sesedni z kola" - dopravní značka C 14a                                                  

konec příkazu "Cyklisto sesedni z kola" - dopravní značka C 14b                  

 

 VÝSTRAŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY:

Výstražná značka upozorňující na pohyb cyklistů na silnici  B8                       

 

VODOROVNÉ ZNAČENÍ PRO CYKLISTY:

„Přejezd pro cyklisty“ - dopravní značka č. V 8                                         
 

„Jízdní pruh pro cyklisty“ - dopravní značka č. V 14                                  


„Prostor pro cyklisty“ - dopravní značka č. V 19                                       

  Signál pro cyklisty se znamením "STŮJ" S 10a                                                            
  Signál pro cyklisty se znamením "POZOR" S 10b                                                     
  Signál pro cyklisty se znamením "VOLNO" S 10c                                                                                                                     

                                                      

Signál pro chodce a cyklisty se znamením "STŮJ" 11a
Signál pro chodce a cyklisty se znamením "POZOR" 11b
Signál pro chodce a cyklisty se znamením "VOLNO"  11c

Cykloturistická značka a šipka                                                                     

Cykloturistická směrovka                                                                         

Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno "Cyklotrasa KČT č. ...".

NÁZORY NA CYKLOTRASY

Cestou necestou kolem nekolem? ( Zdroj: www.bicybo.cz )

 Předem bych chtěl konstatovat, že moje úvahy o cestováním nejsou a nemohou být nezávislé, chtěl bych spíše vyprovokovat zamyšlení nad tím zda je lepší cestovat po těch našich hezkých českých komunikacích na kole či raději autem. Jako cyklista bych samozřejmě s chutí smazal všechny auta z povrchu světa, protože krom toho že páchnou a ucpávají silnice, způsobují i ošklivé úrazy sobě a všem ostatním účastníkům provozu s poněkud menší pohotovostní hmotností a „měkčí schránkou“ – což jsou zejména cyklisti. Vlastně bych měl rovnou říct, že jsem tento názor sdílel až do okamžiku, kdy jsem si začal víc všímat chování cyklistů samotných a snad ani ne vůči autům (laskavý řidič promine) ale spíše vzájemně vůči sobě. Chtěl bych proto nabídnout k posouzení kritické momenty, se kterými jsem se při cestách na kole setkal a se kterými se dříve či později setká každý cyklista (záleží čistě na době, jakou stráví v sedle).
Začnu tím jaké jsou možnosti cyklistů u nás dle mých zkušeností.

 Cyklostezka je mýtus. 

Může na ni každý, tedy i děti, psi, bruslaři, chodci, běžci, maminky s kočárky, úchylové v dlouhých kabátech – upřímně nechápu proč se to jmenuje "cyklostezka." Snad mi to jednou někdo vysvětlí. Viděl jsem i absurdně značené cyklostezky v malých obcích, které vedly po levé straně silnice asi v délce 20 metrů a sloužily v podstatě jako vycházkové korzo s lavičkami na odpočinutí.

Pominu vyhlášku, která praví, že máte povinnost takovou stezku přednostně použít. Pominu i bezpečnost, kdy kvůli pár metrům musíte dvakrát křižovat silnici. Zřejmě někdy zvítězí dotace z rozpočtu nad zdravým rozumem.

 Cyklostezka je riziko. 

Tak toto je moje zkušenost z cest, kdy první potíž vzniká s nerozlišením typu cyklostezky. Začnete na asfaltu a skončíte na polní cestě rozježděné od traktorů. Marně si lámete hlavu nad tím, jestli je to legrace, nebo to opravdu někam povede. Naštěstí každá cyklostezka jednou dosáhne silnice a dá se pak pokračovat lidštěji.

Pokud někdo z vás zkusil vyjet po Znojemské vinařské stezce, udělal si obrázek o jejím stavu. Úzká rozmlácená silnice, kde místy i náklaďák má problém projet a neurvat kolo. Život cyklisty je tvrdej.

 Cyklostezka není bezpečná. 

Samozřejmě bezpečnost je relativní. Ale pokud budete slečna a pojedete za soumraku z centra Brna třeba po cyklostezce na Bystrč, která vede místy lesem, rozhodně si zopakujte základy sebeobrany a zkontrolujte nabití paralyzéru. Pokud vás někdo přepadne, s největší pravděpodobností se do rána pomoci nedočkáte. Na silnici s provozem je přece jen šance, že někdo zastaví a pomůže, větší.

 Je vůbec cyklostezka potřeba?

 Podle mě určitě je. Ale měla by být, stejně jako třeba poslední dobou tak diskutovaná dálnice D1, dimenzovaná na plánované zatížení“ a mít například vyhrazené pruhy pro pěší a pro kola.

Obvykle budovaný laciný úzký chodníček sice vyhovuje normám, ale způsobuje útoky psů, kteří se pochopitelně vyděsí, když těsně kolem nich projede kolo, a úrazy, pokud dojde ke srážce. Měla by vést plánovaně odněkud někam a bezpečně spojovat uzlové body.

Snad si někdo z radních uvědomí, že stejně jako poškozené auto na špatné vozovce, které může být důvodem k žalobě a vymáhání náhrady škody po Správě silnic, tak i zranění na cyklostezce vlivem jejích špatných bezpečnostních parametrů může vést v vymáhání náhrady škody či bolestného. Asi i toto je důvod, proč Brno buduje nové cyklostezky tak pomalu.

 Cyklistické ráje

S melancholií a slzou v oku vzpomínám na svoji první návštěvu Vídně v roce 1989, kde na řadě míst vedl podél silnice speciální pruh pro kola. Tehdy jsem vůbec nechápal, proč tam ten pruh vlastně je, dokud na mě nezazvonilo první kolo.

Vůbec nemluvím o Dánsku, které jsem navštívil dvakrát a které je v oblasti cestování na kole o několik generací dál. Pás pro kola je zde samozřejmostí i na nejfrekventovanějších křižovatkách a jeho využití při cestě na kole do zaměstnání je nevídané.

 Psi, chodci, řidiči, cyklisté

Jaké je chování cyklistů vůči sobě? Bohužel jsem se zklamal, věřil jsem, že jsou cyklisté neposkvrnění. To až do doby, kdy se kamarádku snažil srazit z kola jiný cyklista prostě za to, že ho předjela. Najezdí ročně přes 5000 km a těžko se jí konkuruje.

Zřejmě to měla být osobitá legrace. Dopadla dobře, náraz ustála a šok rozšlapala. Takže už nepodléhám omylu i mezi námi jsou špatní řidiči.

Na druhou stranu mi několikrát nabídli cyklisté pomoc při defektech a já sám jsem tak několikrát učinil také. Asi bych ještě neměl cyklistický národ zatracovat.

A co k motoristům? Naše chování vůči motoristům komentovat nebudu. Já sám jsem zastáncem názoru, že platím daně a mám proto právo užívat vozovku stejně jako motoristé. Takže pokud na mě někdo divoce troubí, protože zrovna objíždím výmol a nemůže mě předjet, pak má prostě smůlu. Pomalu proto začínám chápat cyklisty, kteří jezdí se sluchátky na uších. Pokud do nich narazí auto, stejně tomu nezabrání a aspoň se tak neleknou.

 Zab ho!

Jak se chovají motoristé k nám? Neznám případ, kdy by cyklista zabil motoristu. Bohužel sám jsem byl svědkem toho, jak je to snadné naopak. Auto mělo pouze promáčklé přední sklo a rozbitý reflektor. Cyklista ležel pod plachtou. Mnohokrát jsem byl v situaci, kdy se mě někdo pokoušel srazit autem z kola, řidiči na mě úmyslně najížděli, sprostě mi nadávali, jeden se chtěl i prát.

Přesto všechno miluji jízdu na kole a beru ji se vším, co k ní patří. Tedy i s autobusy a kamióny, které vás v 90 % případů přirazí v půlce předjíždění na obrubník či strčí do příkopu, protože už jim tam něco jede. Pomůže pořízení zbrojního pasu, kde následně může být střelba v takových situacích přiměřená obrana při ochraně života? Nebo lze raději doporučit pořízení diskmena s pořádným antišokem (speciálně na české silnice) a začít si to ježdění užívat bez aut?

Připadá Vám to poněkud ironické? Snad ano. Jenže kdo by chtěl vyměnit kolo za motor?
¨

PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...