KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

TÉMATICKÉ CYKLOTRASY...Lucie Hniková

 

1) Cyklotrasy podél řek
2) Cyklotrasy ve vnitrozemí
3) Greenways stezky
4) Tématické cyklostezky
5) Cyklotrasy příhraniční a přeshraniční

U tématických stezek je důležité nejen kudy vedou, ale také o čem jsou. Spojují nejzajímavější místa daného tématu v regionu. Často nejsou v terénu vyznačeny, pouze zakresleny do speciálních map.

To nejlepší z vinařství a památek na jižní Moravě spojují Moravské vinařské stezky. Vinicemi se však můžeme projet i po Labské vinařské cyklotrase, která lemuje tok řeky Labe, sahá od „Brány Čech“ po soutok řeky Labe s Vltavou.

Velice oblíbené jsou také pivní stezky. V rámci projektu severomoravských cyklotras Radegast CykloTrack byly zřízeny již 4 trasy. Projet se můžeme také po jihočeských pivních stezkách, které ale nejsou v terénu značeny a absolvovat je tedy můžeme pouze s pomocí mapy. V září 2005 byla pivovarem Černá Hora otevřena pivní cyklostezka Petra Bezruče z Brna – Řečkovic do Černé Hory. V každém případě je třeba připomenout, že v České republice je zakázáno řídit pod vlivem alkoholu, což platí i pro cyklisty. Je tudíž třeba počítat s odpovídajícími přestávkami a noclehy.

Tématických stezek u nás není prozatím mnoho, ale jejich počet neustále roste. Na jaře 2005 byla ve středočeských Hrusicích otevřena trasa Po stopách kocoura Mikeše. V Jeseníku zase připravují cyklotrasu, která přiblíží místní čarodějnické procesy. Na Hranicku vzniká ojedinělý projekt cyklotrasy Za větrnými mlýny, která propojí historii vodních a větrných mlýnů v mikroregionu Rozvodí.

1) MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY
Moravské vinařské stezky jsou pravděpodobně nejpropracovanější sítí cyklotras a jsou součástí programu Zelené stezky – Greenways zastřešované Nadací Partnerství. Představují unikátní síť regionálních cyklistických tras o celkové délce asi 1200 km40) na území všech vinařských oblastí jižní Moravy. Každá z 10 vinařských oblastí má svou vlastní vinařskou stezku, všechny jsou pak propojeny páteřní Moravskou vinnou stezkou vedoucí ze Znojma až do Uherského Hradiště. Jednotlivé stezky jsou pojmenovány podle vinařské oblasti, kterou prochází. Všechny vinařské stezky jsou značeny společným logem a každá stezka má svou barvu. Vinařské stezky se od běžných cyklistických tras liší nejen značením, ale i stylem, jakým jsou vedeny v krajině. Trasy nejsou vedeny přímo, ale klikatí se za každým zajímavým cílem. Navrženy jsou především pro ty, kteří chtějí dokonale poznat místní krajinu a kolorit.

Samozřejmostí poskytovanou na trasách je také servis a služby. Jedná se o opravny, půjčovny a úschovny kol, služby v oblasti ubytování a stravování. Na zajímavosti a služby v blízkosti trasy upozorňují informační směrovky s piktogramy. V každé obci je instalovaná tabule s celkovou mapou dané vinařské stezky. V terénu jsou informace doplněny popisem místních zajímavostí nebo plánkem obce s vyznačenými službami. Nechybí ani nutná odpočívadla pro cyklisty.

Detailní popis tras poskytuje sada 10 kapesních map. Neocenitelné je pak především grafické rozlišení cest s nízkým a vyšším provozem motorových vozidel, nezpevněných cest či stezek s vyloučením motorové dopravy.

Autoři projektu navíc vydali CD pro podnikatele Jak podnikat na vinařských stezkách, zpracovali studii záchrany lidové architektury vinných sklípků a navázali spolupráci s rakouskými vinařskými stezkami.

Přehled Moravských vinařských stezek
Moravská vinná: 280 km, červená – páteřní
Brněnská: 90 km, středně modrá
Bzenecká: 24 km, stříbrná
Kyjovská: 84 km, světle zelená
Mikulovská: 82 km, žlutozelená
Mutěnická: 60 km, růžová
Podlužská: 113 km, oranžová
Strážnická: 101 km, tmavě modrá
Uherskohradišťská: 74 km, fialová
Velkopavlovická: 109 km, bledě modrá
Znojemská: 163 km tmavě zelená

Odkazy: www.stezky.cz - Moravské vinařské stezky. Mapa a loga cyklostezek

2) PIVNÍ CYKLOSTEZKY RADEGAST CYKLOTRACK
V rámci projetku severomoravských cyklotras Radegast CykloTrack otevřel Plzeňský Prazdroj, a.s. ve spolupráci s Klubem českých turistů a Nadací Partnerství již 4 cyklotrasy: Beskydy, Slezsko, Trojmezí a Opava Radegast CykloTrack. Trasa Beskydy Radegast CykloTrack nás zavede do romantických zákoutí Těrlické přehrady a Žermanic a dokáže nám, že podhůří Beskyd je přímo stvořené pro cykloturistiku. Trasa je napojena na mezinárodní Cyklistický okruh Euroregionem Těšínské Slezsko a Beskydsko-karpatsko magistrálu. Slezsko Radegast CykloTrack se klikatí Poodřím, idylickou oblastí plnou rybníků, lesů a venkovské architektury. Trojmezí Radegast CykloTrack nám ukáže krásu Moravskoslezských a Slezských Beskyd. Trasa navazuje na Krakov – Morava – Vídeň Greenways a rovněž je propojena s beskydskou cyklotrasou Radegast. Opava Radegast CykloTrack vede mírně zvlněnou krajinou kolem Opavy a propojena je také se staršími cyklotrasami Radegast, což cyklistům umožňuje zkrátit nebo naopak prodloužit si cestu podle vlastní potřeby.

Na trasách či v jejich bezprostřední blízkosti leží nespočet hospůdek a restaurací, kde můžeme na chvíli vydechnout, podělit se o zážitky a občerstvit se nealkoholickým pivem Birell. V každé hospůdce jsou umístěny informační panely s mapou cyklotrasy. Pro cyklohosty jsou připraveny speciální stojany na kola. K dispozici je také dostatečná zásoba originálních pohlednic a kapesních map zdarma s vyznačením všech záchytných odpočinkových bodů na trase.

Cyklotrasy Radegast jsou doslova přátelské k životnímu prostředí a to nejen výběrem trasy a do krajiny citlivě zasazenými informačními body a odpočívadly z přírodních materiálů, ale třeba i takovými maličkostmi jako jsou odpadkové koše. Potěšitelné rovněž je, že tvůrce trasy Plzeňský Prazdroj, a.s. apeluje na bezpečnost cyklistů a jejich zodpovědnost při jízdě – na veškerých propagačních materiálech spojených s touto trasou najdeme jako ústřední motiv cyklistu s přilbou.

Odkazy:
www.birell.cz/... - Slezsko Radegast CykloTrack
www.birell.cz/... - Beskydy Radegast CykloTrack
www.birell.cz/... - Trojmezí Radegast CykloTrack
www.birell.cz/... - Opava Radegast CykloTrack

3) PŘEMYSLOVSKÉ CESTY
Dobrovolný svazek obcí s názvem Přemyslovské Střední Čechy spolupracuje na projektu, jehož cílem je obnovit síť historických cest a vytvořit tak systém propojení zajímavých míst tohoto regionu se zaměřením na geografické, ale i tématické souvislosti.

Páteřní trasou bude Velký Přemyslovský okruh v délce zhruba 95 km, který propojí hlavní turisticky atraktivní cíle a zároveň bude osou pro síť dalších navazujících tras. Ty by měly vést po stávajících turistických cestách, zčásti po místních komunikacích, ale především by mělo být využito tradičních polních a lesních cest, které budou postupně obnovovány, včetně doprovodné zeleně. Cesty by měly být postupně upravovány, aby mohly sloužit pěším turistům, cyklistům, případně i jezdcům na koni. Některé části okruhů jsou již projekčně připravené, případně částečně realizované – jedná se např. o trasy v prostoru od Okoře k Vltavě a o Rýznerovu stezku.

Na vhodných místech by mělo být instalováno zařízení sloužící k odpočinku nebo hrám. To vše z přírodního materiálu a vztahem k místu a tématu trasy. Pro představu, na Rýznerově stezce jsou navrženy a zčásti i realizovány objekty jako archa u Vltavy, pravěká chýše v údolí Únětického potoka a přemyslovská strážní věž, coby rozhledna, na cestě k Levému Hradci.

Součástí projektu by měla být i postupná oprava zajímavých a významných objektů na trase a jejich přizpůsobení podle možností využití. Vzniknout by mohla informační centra, prodejny regionálních výrobků, občerstvení, malé galerie a tématické expozice.

Projekt Přemyslovských cest je celkem výjimečný – jedná se o ukázkový příklad toho jak by měl projekt cyklotras vypadat. Projekt je však pouhým začátkem, od kterého je k cíli ještě dlouhá a složitá cesta. V každém případě je nutností dostatek financí pro vybudování kvalitní sítě cyklostezek a potřebného zázemí. Pro posílení turistického ruchu je však potřeba především rozvoj služeb v dané oblasti a vzájemná spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu. Jen v tomto případě může být potenciál daného území skutečně využit.

Tématické trasy Přemyslovských cest
1. Velký Přemyslovský okruh
2. Rýznerova stezka
3. Přes Kozí hřbety na Okoř
4. Od Okoře k Vltavě
5. Přes Krliš a Turské pole
6. Dvořákova stezka
7. Královská cesta
8. Zámecký okruh
9. Po stopách železnice
10. Havířskou cestou na Muncifaj
11. Ke Kamennému muži
12. Údolím Bakovského potoka

Odkazy:
http://premyslovci.slansko.cz/... -

4) NAUČNÉ STEZKY
Naučná stezka je turistická trasa, která je vytyčena speciálními značkami a doplněna informačními panely. Naučné stezky mohou být věnovány nejrůznějším tématům. Jejich značení záleží především na zřizovateli, kterým může být takřka kdokoliv. Nejčastějším značením je však bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem.

Jako cyklo naučné stezky bývají označeny stezky s vhodným povrchem a vedoucí příznivým terénem. Tyto naučné stezky lze samozřejmě absolvovat i pěšky. Ovšem stezku určenou pro pěší, nemusíme skutečně na kole projet. Na území České republiky je přibližně 500 naučných stezek, z toho je pro cyklisty vhodných zhruba 100 a dalších 100 je sjízdných obtížněji na horských kolech.

Naučné stezky mohou popisovat přírodní zajímavosti, historické památky nebo třeba nejrůznější lidské činnosti. K nejčastějším tématům patří flora a fauna dané lokality. Poté následují naučné stezky věnované mineralogii a velmi často s tím spojenému hornictví. Populární bývají naučné stezky zabývající se geologií ve spojitosti s paleontologií. Na naučných stezkách věnovaným lidským činnostem a působení člověka na krajinu se vedle zmiňovaného hornictví můžeme setkat např. se zpracováním kovů, mlynářstvím, sklářstvím. Najdeme i stezky zachycující vývoj osídlení, dopravy, zaniklé železnice apod. Na jižní Moravě najdeme samozřejmě stezky procházející vinařskými oblastmi. Některé naučné stezky mohou být věnované dětem, jejich trasa je pak zpestřena pohádkovými postavičkami a různými příběhy. Příkladem může být Cesta kocoura Mikeše.

Na ukázku jsem vybrala několik naučných stezek, které jsou vhodné či speciálně vyznačené pro cykloturisty. Na území Na ukázku jsem vybrala několik naučných stezek, které jsou vhodné či speciálně vyznačené pro cykloturisty. Na území hlavního města Prahy se nachází např. NS Barrandovské skály – Chuchelský háj nebo Keltská NS, která vede územím, kde se nacházelo patrně největší keltské oppidum v Evropě. V okolí Kutné Hory je samozřejmostí Stříbrná hornická stezka. V jižních Čechách najdeme nespočet zajímavých naučných stezek – jmenujme NS Schwarzenberský plavební kanál, NS Pamětí Novohradska, NS Pamětí Vitorazska, NS Pamětí Slepičích hor, nebo NS Cesta kolem Světa. NS Řemeslo na řece nás seznámí s životem na mlýnech a hamrech v povodí řeky Malše. Na Plzeňsku si můžeme projet třeba Naučnou cykloturistickou stezku Branka, místy bývalé sklářské výroby nás zase provede NS Sklářství v okolí Lesné. S historií hornictví na Karlovarsku a osídlení Krušných hor seznamuje NS Stopami horníků. Podél zajímavé technické památky z 16. století vede NS Blatenský příkop. Ve Zlínském kraji si můžeme projet NS Vizovické prameny, která upozorňuje na historické a současné zajímavosti Valašska ve Vizovicích a okolí. Na NS Moravské Kopanice se dozvíme, kdo byli kopaničáři a prohlédneme si typickou kopaničářskou architekturu. NS Radegast nás zavede na horu Radhošť a seznámí nás s historií místa a působením věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V Libereckém kraji se můžeme vydat po NS Pašerácká cyklostezka nebo NS Terasy Ještědu, která nás seznámí s geologií a geomorfologií Ještědského hřebene. V Královéhradeckém kraji je mnoho naučných stezek připomínajících prusko-rakouskou válku r. 1866 – např. NS Centrální bojiště Chlum, NS Den bitvy u Trutnova, NS Náchod – Vysokov – Václavice 1866. Další specialitou jsou naučné stezky sledující opevnění z 2. sv. války, jako např. NS Po těžkém opevnění od T-S82 k T-S63 v okolí Žacléře. Milovníci přírody pak dají určitě přednost Poorlické NS nebo NS Mezi Orlicemi. V žádném případě nesmíme zapomenout ani na NS Babiččino údolí. Opravdovou zvláštností je Smyslově NS Údolím Skuhrovského potoka v Pardubickém kraji. Na Vysočině bychom neměli minout Svrateckou vodohospodářskou NS, dříve nepřístupnou, vedoucí lesem po nové komunikaci podél vodárenské nádrže Vír v přírodním parku Svratecká hornatina. V Jihomoravském kraji si můžeme projet Stezku srdcem Jižní Moravy.

Odkazy:
www.stezka.cz - naučné stezky v ČR
www.prazskestezky.cz - Pražské naučné stezky
www.srdinko.cz - Stezka srdcem jižní Moravy

5) LADOVY STEZKY
V rodišti Josefa Lady, středočeských Hrusicích byly otevřeny dvě pohádkově naučné stezky: Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice. Obě stezky si můžeme projít pěsky nebo projet na kole a jsou ideálním cílem především pro rodiny s dětmi nebo školní výlety. Na stezce Pohádkové Hrusice se setkáme nejen s mluvícími zvířátky, ale také s bubáky a hastrmany. Mikešova cesta je pak vytvořena podle příběhu o kocourovi Mikešovi, který rozbil babičce Ševců hrneček a utekl z domova, aby vydělal na nový. Na cestě nás čeká 12 zastavení s informačními tabulemi s úryvky z knihy Josefa Lady. Mikešova cesta vede krásnou krajinou z Hrusic do Říčan a měří asi 20 km, což je ideální vzdálenost pro malé cyklisty. Trasa také navazuje na vlakovou a autobusovou dopravu a na trase je možnost ubytování v penzionech a hotelích

www.laduv-kraj.cz/... - cyklotrasy Ladova kraje

6) SMYSLOVĚ NS ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA
Výjimečnost stezky spočívá ve vybavení pro smyslová vnímání – na 8km trase je 15 zastavení, která nás poutavým způsobem seznámí s životem rostlin a živočichů. Svůj čich si vyzkoušíme při očichávání aromatických přírodnin, pokusíme se rozlišit 40 odstínů zelené barvy a zkusit můžeme i některé dřevěné hudební nástroje. Obratnost si pak procvičíme na visuté lávce. V údolí je také několik trampských osad s řadou totemů.

www.rybnik.cz/stezka - Smyslově NS Údolím Skuhrovského potoka v Pardubickém kraji

7) BIKEARÉNA KRKONOŠE
Město Vrchlabí ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše a se sdružením Zdravé a pohostinné Krkonoše otevřeli v červnu 2007 “Bike-arénu Krkonoše” s řadou tématicky sestavených cyklotras, které je možné absolvovat buď samostatně podle mapy a informačních letáků nebo pod vedením zkušených průvodců.
Přestože je krkonošská krajina chráněna národním parkem a některá místa jsou pro cyklisty nedostupná, najdete v Krkonoších i v podhůří stovky kilometrů krásných tras pro horská, treková i silniční kola. Odměnou za nějaké to šlapání do kopců vám budou zážitky z úchvatných výhledů, z jedinečné přírody, malebných horských vesnic i podhorských historických měst.

Odkazy: www.bikearena.ergis.cz

8) STEZKY REGIONU IVANČICE
 Již od svého založení Mikroregion Ivančicko investuje každoročně stotisícové částky na realizaci a značení cyklostezek v oblasti Jihozápadního Brněnska. Představíme Vám tématické okruhové cyklostezky Energetickou, Templářskou, Pivovarskou a Hornickou. Všechny cyklotrasy jsou řádně vyznačeny.

www.ivancice.cz/... - cyklostezky regionu Ivančice

Diskutujte ZDE...

Autor: Lucie Hniková (z Diplomové práce)