KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

NĚCO O NÁS

Občanské sdružení Cyklistika pro všechny Krnov je otevřené politicky nezávislé a neziskové občanské sdružení.

Naše cíle:
- sdružit všechny příznivce cyklistiky ve všech podobách
- propagaci všech forem cyklistiky mezi mládeži i dospělými
- pořádání soutěží všeho druhu, od vyjížděk, přes dálkové jízdy až po cyklistické závody především pro neorganizované cyklisty
-  informovat členy o akcích a soutěžích, společných vyjížďkách
- spolupracovat s cykloturisty, cyklistickými kluby
- metodicky členům pomáhat s vybavením, přípravou a zabezpečovat vše ostatní o co projeví členové zájem

Občanské sdružení „Cyklistika pro všechny  Krnov „ pracuje od roku 2002. Sdružení je řádně registrováno jako občanské sdružení, je členem Českého svazu tělesné výchovy a  Českého svazu cyklistiky. V rámci těchto organizací jso u členové na pořádaných akcích pojištěni.

Aktivity:
- V roce 2003 jsme byli pověřeni Organizačním zabezpečením 3. etapy Závodu Míru, včetně horských prémií.
- Každým rokem také pořádáme závody. Letos závody seriálu Jesenický Šnek (silnice), Slezský pohár (silnice) , Oderský pohár (cyklokros)
- Pro cykloturisty pořádáme každou neděli vyjížďky. Z větších akcí jsou to např.: každoroční výjezd z Krnova na Praděd, Krnov-Ratiboř a zpět, Krnov-Rejvíz a zpět, Třikrálová, novoroční vyjížďka,...

Kontaktní místo: 
Stará Ježnická 31 794 01 Krnov.
Pan Otmar Rychta - cykloservis „R“, telefon: 552 301 839, 774 601 007, E-mail: daniel.rychta@seznam.cz

 
Zvetšit mapu

Upozornění:

 V posledních letech dochází k velkému počtu úrazů na jízdních kolech. Část těchto úrazu je zapříčiněna špatně vybavenými a neseřízenými koly, přeceňováním vlastního umění, a připravenosti. Velký podíl pak má také bezohlednost řidičů vůči cyklistům.  

 Vyjížďka ve skupině má svá pravidla, svou náročnost, ale řadu výhod především  v tom, že v kritických situacích má kdo pomoci, má kdo zavolat pomoc na které mnohdy záleží život. Neriskujte, připravujte se v kolektivu, mějte řádné vybavení, mezi které patří dnes cyklistická přilba, nebojte se oblečení v pestrých barvách, budete lépe na silnici vidět, investujte prostředky do kvalitního kola, které  se Vám odvděčí krásnými prožitky na silnici i v terénu.

Stanovy občanského sdružení

 1/ Název občanského sdružení  :  Cyklistika pro všechny

Otevřené, politicky nezávislé a principiálně neziskové sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

  2/ Sídlo    K r n o v    Stará Ježnická 31    PSČ 794 01

  3/ Cíle sdružení: 
-  propagace cyklistiky mezi mládeži i dospělými
- cyklistické akce všeho druhu – výlety, dálkové jízdy, závody na silnici, v cyklokrosu i MTB, soutěže pro veřejnost
- metodicky vést členy sdružení k bezpečnému provozováni cyklistiky
- spolupracovat s cyklistickými kluby, domy dětí a mládeže, školami  a jinými organizacemi
- organizovat pobytové a putovní cyklistické tábory v době prázdnin
- spolupracovat s výrobci a prodejci velomateriálu a poskytnout členům širokou informovanost v této oblasti
-  metodicky vést a seznamovat členy se sportovním tréninkem
- vést členy nebo ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických a morálních pravidel,
-  napomáhat svou činností k rozvoji veřejného života, kultury, sportu, zdraví a p.

4/ Sdružení prosazuje zejména:
-  zájmy členů sdružení
-    organizuje podle požadavků členů akce
-  organizuje mezinárodní spolupráci a setkání
-   hospodaří s majetkem sdružení
-   vede potřebnou evidenci o prostředcích a majetku

5/ Práva povinnosti členů
Členství je dobrovolné a členem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku a zaplatí roční registrační poplatek.
Členové starší 15 let pak mají právo volit jednou za rok vedení občanského sdružení.
Dále se zúčastňovat všech akcí pořádaných sdružením.

Povinnosti člena je respektovat stanovy sdružení a na požádání vedení sdružení  se zapojit do zabezpečování alespoň jedné akce v roce.

6/ Orgány sdružení
-   valná hromada
-  výkonný výbor sdružení
-    kontrolní komise (revizor)

Výkonný výbor sdružení je tří členný a jsou to:
-  předseda sdružení
-    sekretář sdružení
-     hospodář sdružení

Kontrolní komise (revizor) Orgány jsou voleny na valné hromadě jednou za rok. Nebo mimořádně požádá –li 1/3 členské základny v termínu do 1 měsíce.

  Valná hromada rozhoduje :

-  názvu sdružení a symbolice
-  volí výkonný výbor
-  schvaluje hospodaření
-    schvaluje stanovy a jejich změny

Výkonný výbor je výkonným organem:
-   plní usnesení valné hromady
-   organizuje a řídí činnost
-   registruje členy a vede veškerou evidenci

Kontrolní komise (revizor)
-    jednou ročně předkládá valné hromadě zprávu o provedené kontrole hospodaření a činnosti   

Statutární orgán sdružení
Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda (president) výkonného výboru  v plném rozsahu ve všech právních úkonech. Členové výkonného výboru mohou jednat v rozsahu a úkonech  stanovených   výkonným výborem předem .                                                                    

7/ Zásady hospodaření

 Sdružení hospodaří jako nezisková organizace, s prostředky které získá od členů, sponzorů, formou grantů a vlastní činnosti. V průběhu roku rozhoduje výkonný  výbor sdružení. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými předpisy. O finančním hospodaření informuje na valné hromadě všechny členy. Kontrolní komise provede nejméně jednou ročně kontrolu všech účtů. Na příslušný kalendářní rok je sestavován plán akcí a rozpočet.

  Krnov 20.11.2002   

  REKLAMA KDE NÁS NAJDETE
INFO KRNOV

Vyjížďky v neděli-10.00 od pensionu ESO

Z Krnova přes Bruntál do Karlova a na Hvězdu. (červen a září - jede o víkendech, červenec a srpen - jede denně, jede také 1.9., nejede 30.9.)
CENA: Krnov - Karlov: 49,- Kč / Krnov - Hvězda: 54,- Kč
K ceně jízdného se za přepravu jízdního kola připočítává 15,- Kč

Cyklobusy Jeseníky
Rezervace v Cyklobusech
Jízdní řád v Pdf

VÍCE...

FUN FOTO VÍCE...
 NAŠE IKONKY
 SPŘÁTELENÉ WEBY
Bajkoř
Cyklotrasy.info
VZKAZNÍK