KALENDÁŘ

ZABEZPEČENÍ A POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL

..Strana 2 ....................................aktualizace.24.2.07...........................................................Strana 1

A) SYSTÉM KRIMISTOP (str.1)
B) ZABEZPEČENÍ JÍZDNÍCH KOL (str.1)
C) POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍHO KOLA
-
Česká podnikatelská pojišťovna
- ČSOB Pojištovna
- Česká Pojištovna
- Komerční Banka
- Allianz pojišťovna
- Generali pojišťovna
- Uniqa pojišťovna
- Kooperativa
- Triglav pojišťovna
- Hasičská vzájemná pojišťovna
- Victoria Volksbanken

D) CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Diskutujte, ptejte se ZDE...


C) POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍHO KOLA

Česká podnikatelská pojišťovna www.cpp.cz

Pojištění domácnosti (www)
- V trvale obydleném bytě a v prostorách tvořících jeho příslušenství umístěné uvnitř bytu. Pojištěny jsou i věci umístěné v příslušenství, prostorách, prostranstvích, nebytových prostorech a společných částech domu (chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna apod.) mimo půdorys bytu, patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt.
- Na jakémkoli jiném místě na území České republiky, byly-li poškozeny nebo zničeny věci osobní potřeby uložené oprávněnou osobou na místě k tomu určeném nebo obvyklém (např. v ubytovacím, stravovacím, sportovním zařízení, dopravním prostředku apod.)

Pojištění jízdních kol (24.11.2006) - nový produkt. Díky němu si budete moci pojistit nejen své kolo proti poškození či zničení, ale i ztrátu mobility v souvislosti se zničením Vašeho kola

- Tímto pojištěním je kryto poškození nebo zničení kola nebo jeho součástí havárií a jiným neúmyslným poškozením nebo zničením. Předmětem pojištění je i ztráta mobility v příčinné souvislosti s poškozením či zničením jízdního kola. Pojistnou ochranu lze sjednat i pro pojistné nebezpečí odcizení kola nebo jeho součásti krádeží nebo loupeží.
- Do pojištění lze přijmout jen kola, která jsou současně vybavena zapouzdřenými mikročipy RFID, mikrotečkami s PIN kódem, výstražnou etiketou a zaevidovaná do Centrálního registru (např. KRIMISTOP).
- Místem pojištění je jakékoli místo na území ČR kromě místa bydliště pojištěného.

ČSOB Pojištovna www.csobpoj.cz

Pojištění domácností DOMUS:
Pojistit lze dále jízdní kola a dražší věci, a to jako vedlejší předmět pojištění k pojištění domácnosti. (netýká se sjednání pojištění po telefonu)
Pojištěním domácnosti nelze pojistit movité věci ve vysokoškolských kolejích, internátech, jednotlivě pronajatých místnostech v bytě apod.
Místo pojištění:
* byt, ve kterém se nachází pojištěná domácnost a jehož adresa je uvedena v pojistné smlouvě,
* příslušenství domácnosti,
* garáž, která se nachází na jiné adrese, než je adresa pojištěné domácnosti, a která je uvedena v pojistné smlouvě.
- Pojištěním domácnosti nelze pojistit movité věci ve vysokoškolských kolejích, internátech, jednotlivě pronajatých místnostech v bytě apod.

Pojištění jízdních kol je v ČSOB Pojištovně součástí základního pojištění domácností.
Kolo se dá pojistit v rámci pojištění domácnosti, kde je limitem plnění pro kolo 5 000Kč. Kola mohou být i připojištěna nad tuto sumu. Jízdní kolo ale musí být uloženo v uzavřeném a uzamčeném prostoru, jež se nachází v místě pojištění.

- Jízdni kola mohou být i připojištěna formou doplňkového pojištění k pojištění domácnosti, které umožnuje jejich pojištění nad limit pojistného plnění ze základního pojištění uvedeného výše. V připadě doplňkového pojištění si klient stanoví pojistnou částku pro jednotlivá jízdní kola, která bude zároveň limitem případného pojistného plnění. Tato pojištěni jízdní kola musí být v pojistné smlouvě jednotlivě charakterizovaná názvem a typem, výrobním číslem, barvou a rokem výroby.
- V doplňkovém pojištění jíizdních kol je pojistné počítáno příimo z částky stanovené klientem pro dané jíizdní kolo.
- Pojistné je dále ovlivněno výši spoluúčastí klienta, místem (tj. město, obec,..), kde se domácnost nachází a dále zda je domácnost trvale obývaná nebo trvale neobývaná.
- Jizdni kolo musi byt uloženo v uzavřenem prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny a jež se nachází v místě
pojištění.
- Pojistné plněni je poskytováno i při odcizení jízdního kola odloženého na jiném místě, nez je místo pojištění (na místě k tomu určeném nebo obvyklém), ale v tomto případě je výše plnění max. 5 000,-.

Česká Pojištovna - www.cpoj.cz, Pojištění odpovědnosti on-line ZDE...

Pojištění domácnosti - Kompletní ochrana domácnosti¨(www)
V rámci Pojištění domácnosti máte zajištěnu i ochranu cenných předmětů, jako jsou šperky či obrazy, ale také jízdních kol, elektroniky atd. I když jsou na uvedené předměty stanoveny limity pojistného plnění, máte možnost si všechny tyto věci připojistit na vyšší částky, pokud vám stanovené limity nevyhovují. Připojistit si lze věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání, náklady na opravu stavebních součástí, které tvoří vnitřní prostor bytu apod.

Pojištění jízdních kol:
- Jízdní kolo lze pojistit v pojištění domácnosti, přímo v položce sportovní potřeby a to do výše 800 000,-. Kolo se ovšem při pojistné události musí nacházet v pojištěné domácnosti a musí být přímo prokázáno, že pachatel při krádeži překonal překážku.
- Při ztrátě kola z chatky, kempu na dovolené, by musel mít majitel chatky uzavřeno pojištění odpovědnosti.
- V žádném dalším případě, (z auta, zamčeného u zábradlí, nebo jiné pevné překážky,...), není kolo možno pojistit.

Komerční Banka www.kb.cz

Pojištění majetku (www) a odpovědnosti za škodu občanů je nabízeno ve spolupráci s pojišťovnou Allianz. 
Co je možno pojistit? - Domácnost až do výše 1 mil. Kč - .např. jízdní kola, ...

Pojištění jízdních kol:
- Jízdní kolo lze pojistit v pojištění domácnosti, přímo v položce sportovní potřeby a to do výše 800 000,-. Kolo se ovšem při pojistné události musí nacházet v pojištěné domácnosti a musí být přímo prokázáno, že pachatel při krádeži překonal překážku.
- Při ztrátě kola z chatky, kempu na dovolené, by musel mít majitel chatky uzavřeno pojištění odpovědnosti.
- V žádném dalším případě (z auta, zamčeného u zábradlí, nebo jiné pevné překážky,...) není kolo možno pojistit.

Allianz pojišťovna www.allianz.cz
Pojištění domácnosti Allianz lze uzavřít také na všech pobočkách Komerční banky.

Pojištění domácnosti (www)
Nabízí výběr ze tří variant pojištění trvale obývané domácnosti a dvě varianty pojištění rekreačně nebo přechodně obývané domácnosti. Pojištění u krádeži vloupáním, loupež e patří do základní varianty Normal.

Pojištění jízdních kol:
1. Pojištění při krádeži kola z bytu - v rámci pojištění domácnosti, kolo je pojištěno na 10% částky na kterou je pojištěná celá domácnost. Tzn. pokud byt pojistíte např. na 500 000, pak Vám za kolo dají max. 50 000 Kč.
2. Pojištění při krádeži kola z chatky v kempech - bohužel NE. Kempy jsou vesměs pojištěny na provozní odpovědnost, ochrana cenných věcí se řeší uložením do úschovy.
3. Pojištění pro krádež kola z auta - ANO, pouze však do určitého limitu, lze připojistit, řeší havarijní pojištění a připojištění zavazadel. Krádež kola se střešního nosiče v tomto případě NE, lze řešit
cestovním pojištěním, avšak do určitého limitu.4. Pojištění při krádež kola zamčeného u pevné přepážky - Ne

Generali pojišťovna www.generali.cz - Pojištění Genereli

Pojištění domácnosti s asistenční službou (www) (Domácí asistence)
Toto pojištění je určeno pro pojištění souboru movitých věcí v trvale obydlené domácnosti. Pojištěno je zejména zařízení domácnosti, věci, které slouží jejímu provozu, věci osobní potřeby členů domácnosti. Pojištěny mohou být i věci mimořádné hodnoty. V rámci pojištění domácnosti lze pojistit i garáž stojící na jiném pozemku než pojištěná domácnost včetně movitých věcí uvnitř garáže (s výjimkou motorových vozidel).

Pojištění jízdních kol:
1) Při loupeži se jízdni kolo může pojistit v rámci pojištěni domácnosti. Maximalni limit je zde 15.000,- , který lze
navýšit až do 100.000,- Kc, ale prostory musí být zabezpečený dle příslušných pokynů, aby mohlo býti
plněni v připadě pojistné události. Kolo muze byt v nebytovych prostorach (řádně zabezpečených) nebo v byte. Na balkóně ne, zde se pojistna událost neplni.
2) Při krádeži z uzamčené chatky, kempu na dovolené - zde musíte míti opět pojištěni chaty, popřípadě majitel chatky, kempu by měl mít uzavřeno pojištění odpovědnosti
3) Krádež kola z auta - nepojištuje se
4) Krádež kola zamčeného u zabradli, nebo jine pevné prekazky - také zde se nepojištuje.

Plnění pojistných událostí jsou jen tehdy, když je pojištěná věc odcizena či poškozena z objektu, na
který je uzavřeno pojištěníi.

Uniqa pojišťovna www.uniqa.cz

Pojištění domácnosti (www)
Je pojištěn celý obsah bytu, místnosti také na půdě, ve sklepě a v jiné místnosti (u rodinných domů i ve vedlejších budovách), pouze však za předpokladu, jsou-li tyto prostory užívané a uzamykatelné pouze pojištěným, na jízdní kola, sportovní potřeby, kočárky,...
U typu Domov & zázemí Top 1 některé movité věci jsou na určitou dobu s omezením pojistné částky pojištěny i mimo pojištěný byt v internátních školách, hotelových pokojích, v opravně, servisu apod.
Druhy pojištění (www)
Domácnost Standart - při krádeži do 15% z celkové pojistné částky. Limit plnění pro skupinu cennosti, starožitnosti a audio-video je stanoven do výše 40.000 Kč.
Typ Domácnost BASIC - při krádeži do 20.000 Kč

- Jízdní kola samostatně nepojišťují, jsou pojištěny automaticky v pojištění domácnosti a to trvalé nebo rekreační. Mimo domácnost je krytí na loupežný přepad. Více bohužel nenabízí.

Kooperativa www.koop.cz

Pojištění domácnosti (www)

Pojištění domácnosti lze sjednat v jedné ze dvou variant: Prima a Komfort
-
Místo pojištění: ve Vašem bytě a jeho příslušenství, v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž)
-
Maximální limit plnění za kolo umístěné v bytě není, věci ve sklepě jsou pojištěny max. na 5% celkové pojistné částky, pokud je sklep pevně uzamykatelný, v případě, že se jedná o sklep "dřevěný" nebo "drátěný" tak je horní limit plnění 2% celkové pojistné částky. Pojištění mimo objekt s výjimkou loupežného přepadení opět možné není, limit na loupežné přepadení je 5% celkové pojistné částky.

Triglav pojišťovna www.triglav.cz

Pojištění domácnosti (www)
Mimo jiné na krádeží vloupáním, loupeží, úmyslným poškozením nebo zničením.

Pojištění jízdních kol:
- Jízdní kolo se může pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale výše plnění je 4% ze sumy na kterou máte domácnost pojištěnou. Tzn. pokud chcete kolo pojistit na 50 000 musíte mít byt pojištěn na cca 1 200 000. Pokud máte v bytě krom kola jen postel pak je to celkem zbytečné. V současné době se ale připravuje modifikace produktů.
- Při krádeži resp. loupeži kola - Vždy záleží na konkrétní situaci, množství doložených informacíi apod. V každém příipadě je nutné každou krádež/loupež nahlásit Policii ČR, aby byl příipad řadne zdokumentován. Obecně platí, ze pojišťovna by pravděpodobně poskytla plněni za kolo pouze v případě loupežného přepadení.
- Pokud by bylo kolo odcizeno z chatky, kempu, musela by mít i chatka/kemp pojištění rekreační domácnosti, aby pojištovna plnila za odcizení.
- Krádež z auta by byla pravděpodobně likvidni v případě, ze máte pojištení zavazadel (kolo by muselo být umístěno uvnitř vozu).
- Krádež kola uzamčenému k zábradlí je s nejvyšší pravděpodobností nelikvidní.

Hasičská vzájemná pojišťovna www.hvp.cz

Pojišťuje jízdní kola pouze do hodnoty 10.000,- Kč.

Victoria Volksbanken www.victoria.cz

Pojištění domácnosti (www)
Předmětem pojištění je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti.
Produkty:
- Basic - krádeži vloupáním, požáru,...
- Super - navíc např. vloupání do automobilu až do 1% z pojistné částky, max. 20.000 Kč

Další pojištovny
Pojištovna Slavie - www.pojistovna-slavia.cz
AIG Czech republic pojišťovna - www.aig.cz
Halali všeobecná pojišťovna - www.halali-pojistovna.cz

Porovnání produktů: Pojištění domácnosti (www)

 

Problémem bývají sklepy a kočárkárny v panelových domech. Protože sklep slouží většinou pouze jedné domácnosti (jednomu bytu), bývá v pojištění zahrnut. Kola a kočárky odložené v kočárkárnách nebo jiných místnostech, do kterých má přístup více lidí, nebývají vždy do pojištění zahrnuty.

K pojištění domácnosti lze sjednat Doplňkové pojištění (např. jízdní kola, elektronika...)

Pojištění domácnosti je pojištěním vybavení bytu či domu. Vztahuje se tedy na nábytek, domácí spotřebiče, elektroniku, výpočetní techniku, oblečení, tapety, koberce, plovoucí podlahy, umyvadla, šperky a peníze…, ale také např. na drobné domácí zvířectvo, kajaky, jízdní kola apod. Podle varianty pojištění u dané pojišťovny mohou být některé věci (klasicky např. jízdní kola) z pojištění vyjmuty nebo naopak určité soubory věcí do pojištění přidány. Konkrétní podmínky je nutné zjistit přímo u pojišťovny.

Dále... NEOFICIÁLNÍ INFORMACE. INFORMACE NÍŽE ZVEŘEJNĚNÉ POCHÁZÍ Z RŮZNÝCH DISKUSÍ - ZKUŠENOSTÍ )

 ALLIANZ - kola v bytě jsou pojištěny standardně na max. 10% celkové pojistné částky bytu a na více je připojistit nelze. Věci v uzamčeném sklepě jsou pojištěny na max. 5% celkové pojistné částky a opět nelze toto navýšit. Dokonce dle pojistných podmínek hradí i krádež z uzamčených společných kočárkáren, koláren apod. Pojištění kola mimo objekt není zahrnuto v pojištění domácnosti, s výjimkou loupežného přepadení, kde horní limit plnění je 5% celkové pojistné částky.

 KOOPERATIVA - maximální limit plnění za kolo umístěné v bytě není, věci ve sklepě jsou pojištěny max. na 5% celkové pojistné částky, pokud je sklep pevně uzamykatelný, v případě, že se jedná o sklep "dřevěný" nebo "drátěný" tak je horní limit plnění 2% celkové pojistné částky. Pojištění mimo objekt s výjimkou loupežného přepadení opět možné není, limit na loupežné přepadení je 5% celkové pojistné částky.

 1)
 A. Když ti přepravuje kolo přepravce a kolo je ukradené, ručí za něj on.

 B. Když ti kolo zničí při havárii vozidla, škodu hradí viník. 

 C. Kolo před krámem ti nikdo nepojistí, byť je uzamčené 

 D. Všechny pojišťovny hradí odcizená kola, pokud jsou odcizená z místnosti pod zámkem a nemá tam přístup nikdo jiný, ale pouze do stáří kola TŘI roky.(je to hrazeno z pojištění domácnosti)

 2) V České Pojištovně v případě kola v zamčeném bytě hradí automaticky do částky 10.000,- při větších nárocích se připojišťuje....z hlavy nevím, ale např. kolo na 100.000 je připojištěni +430 a něco CZK k zakladu.

 3)  Já po tom před časem pátral, v několika různých pojišťovnách (určitě to bylo v Kooperativě a v České pojišťovně), dámy mi sdělily, že by to šlo v rámci "sdruženého" pojištění domácnosti.

 4) Kam ukládáte kola? - pojištění
Na pojištění kola se snad ani neptej. Já jsem to zjišťoval a vlastně ještě zjišťuji a pokaždé mi u stejný pojišťovny řeknou něco jiného. Asi je pro ně otázka zdali pojišťujou kolo v kočárkárně moc těžká a tak když odpovídat tak asi vařej z vody nebo co. Třeba taková pojišťovna Allianz na infolince pojišťujou, na pobočce už ne. Tak jsem napsal stížnost a už zase pojišťujou, tak fakt nevin jestli si ze mě nedělají srandu. O pojištění byl celkem pěkný článek v letní cykloturistice, ale podstatný je, že pokud máš kola doma, tak se dá pojistit snad vždy s pojištěním domácnosti. Pokud ho dáš do sklepa od kterého máš klíče jen ty, tak se to dá taky pojistit. Pokud ale dáš kolo do kočárkárny od které maji klíče i jiní, tak už to nepojišťuje snad nikdo jiný než Česká pojišťovna, část kooperativi ( s tou je to taky celkem složitý, jednou jo, pak ne, pak jo a zase dokolečka). Jinde se kolo snad pojistit nedá, alespoň mi to v pojišťovnách zatajili. Akorát v Pojišťovně Slavia mi po telefonu řekli, že by mi pojistili i smatný kolo, na rok tak za 500kč, něco jako pojistit si auto. Když jsem ovšem do pojišťovny zašel osobně, tak jako obvykle už to nepojišťovali. Takže až budeš něco zjišťovat, tak se ptej, ptej a ptej, třeba v 5 pobočkách té samé pojišťovny, oni ti stejně řeknou něco jinýho. Tak taková je moje zkušenost s pojišťovnami.

 5) Lze pojistit kolo???
Zanedlouho mi bude končit pojištění domácnosti a začínám se trochu poohlížet po novém pojištění a zrovna jeden z atributů, které nové pojištění by mělo mít je právě pojištění kola. Zatím mám jen nabídky Kooperativy a Allianz, upravují tuto problematiku následovně: 

  Z výše uvedeného vyplývá, že v běžné nabídce těchto pojišťoven se nevyskytuje pojištění krádeže kola mimo domácnost. Rád bych však upozornil na ustanovení § 433 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého odpovídá provozovatel určité činnosti, která je zpravidla spojena s odkládáním věci, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle tyto věci odkládají. Domnívám se, není mi však znám judikatura, že pod toto ustanovení, by se dalo schovat odložení jízdního kola na zahrádce restaurace, před obchodem, poštou apod. Je třeba však vycházet ze situace - pošta na vesnici je něco jiného než pošta v Praze - Jindřišské (na vesnickou poštu se běžně jezdí na kole, jsou před ní stojany na kolo, tj. je to místo, které je určeno pro odložení věci). Analogicky by se dalo postupovat s hospůdkou na cyklostezce nebo v cyklistickém regionu (hospoda v Suchdole nad Lužnicí je opět něco jiného než Vladař na Maltézkém náměstí apod.). Provozovatel těchto zařízení se odpovědnosti za škodu nemůže v žádném případě zřeknout ani jednostranným prohlášením (za odložená kola neručíme) ani dohodou.

NÁZOR Z DISKUSE - Když Vám ukradnou kolo

zarámovat, vystavit - hlavně "čtěte pořádně smlouvu".

Šlohli mi kolo s výbavou celkem za cca 20tis ze sklepa. Zjistil jsem to až za pár dní, tak jsem zavolal policajty, přijela kriminálka, nafotili dveře, sklep, hodili mě na služebnu, sepsali jsme protokol, večer jsem jim ještě dovezl fotku kola na disketě. Nahlásil jsem to pojišťovně, vyrovnán s tím, že se to stalo, ale jsem pojištěný... za cca měsíc od policie došel dopis, že se strašně snažili,..no znáte to (btw. s tímhle vrátili i disketu). Na základě toho vyjádření mi pojišťovna vyplatila jen 5tisíc za rok nové a připojištěné kolo! A proč? Protože jsem si blbě přečetl smlouvu a dal na pojišťováka, jež mě ujišťoval, že kolo ve sklepě je připojištěné. Houby, houby, zlatá rybko. Kolo bylo připojištěné, stejně jako motorové čluny a další věci, které byly uloženy v bytových prostorech. Tedy ne ve sklepě! Takže špatně zaškrtnutá kolonka, pojišťovna bere sklep jako nebytový prostor, byť je veden jakou součást bytové jednotky. Fakt mě to nenapadlo a nevím na základě čeho pojišťovna usoudila, že lidi cpou čluny, kola, lyže do bytu. Pomohl mi známý (právník) - pojišťovák přiznal svoji chybu, že mě uvedl v omyl a pojišťovna doplatila dalších 10tis. Takže díky své blbosti jsem přišel jen o pět tisíc, ale bohužel taky o kupu nervů. Zas je to dobrá zkušenost a už nikdy nepodepíšu nic, co bych si pořádně neprostudoval. Smlouvu s pojišťovnou proletíte celkem rychle, ale já dojel na to, že to je v podstatě samý odkaz na "všeobecné" podmínky, což jsou extra papíry s takovým tím klasickým drobným písmem. Už vím, že se vyplatí to číst a nespoléhat na logiku a selský rozum.
Datum: 18.04.06 19:53 (z diskuse na webu www.nakole.cz)

Autor: bob.bob

D) CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ    (info z Diskuzí)     

Pojištění na cestu - více www.bosenohy.cz/pojisteni
- Pojišťovny, kde se lze pojistit on-line, 
- Zdravotní pojišťovny - zdravotní pojištění
- Rady, co lze pojistit, ...

(info z diskuze www.nakole.cz/...) Zde taky najdete celou diskuzi

...to co tě zajímá– kombinovat různá pojištění tak jak je to zrovna výhodné jenom pro mě jako klienta (přesně tohle mě také před časem zajímalo), bohužel asi dost dobře nejde. Co se mi podařilo vyšťourat (osobni zjišťování v pojišťovnách + výměna dotazu a odpovědi přes různé www.info….), tak pokud mas EHIC i komerční pojištění, tak v případě pojistné události se penízky nejdříve berou z komerce, a teprve až po dosazeni ‘stropu’ komerčního pojištění se začíná čerpat z EHIC. Ne dřív! Obe pojištění mají samozřejmě svá + i -:

Komerční:
+: hradí se všechno, žádná spoluúčast
-: ‘strop’ – po vyčerpáni platíš ze svého

EHIC:
+: žádný ‘strop’
-: často dost vysoká spoluúčast, nehradí se převoz do ČR

Takže, pokud mas komerční pojištění s dostatečně vysokým stropem (já kupuji celoroční Exclusive od CSOB – 180dni max. doba nepřetržitého pobytu v cizině, strop 2.000.000Kc), EHIC nepotřebuješ. Samozřejmě i 2.000.000 může být někdy málo, ale to je holt riziko tvého rozhodnuti – já věřím ze je to dostatečný strop, takže z pojištěni doma se před delší cestou vždycky odhlásím – přijde mi zbytečně platit za něco co nepotřebuji.

Pokud mas ale relativně nízké krytí komerčního pojištění a překročíš strop (a mas i EHIC), EHIC za tebe zatáhne zbytek s tím že si platíš případnou spoluúčast, a pokud jsi už všechny penízky z komerce prooperoval po nemocnicích v cizině, zaplatíš si i převoz domů. Ale jak už před časem psali L+M, komerční pojišťovna se tě v případě dlouhodobé hospitalizace bude snažit co nejrychleji dopravit domu (právě proto aby jsi se v těch luxusních zahraničních hospitalech za jejich penízky nerekreoval příliš dlouho), kde už se bude všechno další ošetřeni hradit z tvého domácího pojištění.
Je pravda ze pokud bys byl doma odhlášen, že od překročení CZ hranic si veškeré náklady platíš sám (do té doby než se znovu u své pojišťovny přihlásíš), ale to znovupřihlášení za tebe může udělat třeba někdo z rodiny – nejsi přeci bezdomovec který tu nikoho nemá.

Takhle si alespoň myslím že to s tou kombinaci různých pojištěni v současné době funguje, ale třeba se mýlím a všechno je už zase jinak - ty zákony se porad mění a guláš v tom mají i v pojišťovnách.

Takže dvě pojištěni kombinovat jdou. Psal mi to poradce z www.cmu.cz. Myslím, že následující korespondence vše vysvětluje.


Dotaz č.2
Dobrý den,
Dejme tomu, že budu v zahraničí déle než 6 měsíců, zruším si zde pojištění (u VZP) a zařídím si komerční. Nedej bože se mi něco stane a v zahraničí mne
ošetří a na léčení převezou do ČR. Nebude mít vliv na léčení ta skutečnost, že jsem po dobu pobytu neplatil pojištění např. VZP, ale měl jen komerční?
Stejně tak mě napadá velmi pravděpodobná možnost, že přijedu do ČR jen k zubaři a pak se vrátím do UK. Mám to chápat tak, že komerční pojištění plně
nahrazuje pojištění například u VZP? Když budu mít zaplacené komerční pojištění, nemusím se bát přijet do ČR na ošetření (v některých případech by
to možná vyšlo levněji, než ošetření v UK) s tím, že si zde budu muset výkon zaplatit?
Děkuji za odpověď

Odpověď č.2
Dobrý den,
Pokud během přerušení pojištění přijedete do ČR k zubaři, budete si muset vše zaplatit sám. Komerční pojištění (pojištění léčebných výloh) vás kryje
pouze v zahraničí, ne v ČR. Pokud byste byl převezen v době trvaní přerušení pojištění do CR k dalšímu léčení, muselo by byt přerušení ukončeno a pokud by to bylo před uplynutím minima 6 měsíců, musel byste doplatit příspěvky na ZP od počátku přerušení (z důvodu nesplnění podmínek). Pokud by to bylo po uplynuti 6 měsíců, splnil byste podmínky přerušení a přihlásil byste se běžným způsobem na vaši zdrav.pojištovně /nebo by to za vás někdo učinil, pokud byste nebyl schopen).
S pozdravem

Dotaz č.3
Dobrý den,
mockrát děkuji za informaci, určitě pomohla. Měl bych ještě jeden dotaz. Lze kombinovat české pojištění (EHIC) a komerční pojištění na různé úkony? Jde o to, že provozuji sporty, které většina komerčních pojišťoven zařazuje do tzv. rizikových sportu (VHT, horské kolo, rekreační lezení...). Našel jsem si rakouské pojištění Alpenverein, které se soustředí právě na tyto rizikové sporty. Výhoda je, že hradí záchrané akce v
horách, ale na druhou stranu má velice nízké plnění. Šlo by v tomto případě kombinovat EHIC a toto pojištění?
Příklad:
Stane se mi úraz v horách v Alpách. Alpenverein mi zaplatí pátrací akci v horách a dopravu z hor do nemocnice, kde mi provedou finančně náročnou operaci, kterou bych chtěl financovat z pojištěním u VZP (EHIC) a následně se díky Alpenvereinu nechat dopravit domu (EHIC nekryje náklady na přepravu do ČR).
Je toto takto možné?
Děkuji za informaci

Odpověď č.3
Dobrý den,
Ano, tato kombinace je možná, proto také doporučujeme turistům k zákonnému pojištění mít i cestovní připojištění léčebných výloh, neboť tato se
navzájem doplňují co se týče rozsahu krytí. V zásadě záleží jenom na tom, jakým pojištěním se v daném zdravotnickém zařízení prokážete. Někdy však bývá (zvláště při těžkých úrazech) problém se při příjmu do nemocnice či záchranné akci věnovat tomu, kterou kartu předložit...ale v zásadě máte pravdu, kombinace je možná.

..Strana 2.........................................................................................................................Strana 1