KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

SCHENGEN - CO PŘINÁŠÍ CYKLISTŮM?

Na konci roku 2007 Česká republika vstupuje so schengenského prostoru a připojí se ke skupině států, které neprovádějí kontroly na svých společných hranicích. Budeme moci překročit hranice takřka kdekoliv. Zajít chuť na překročení hranice si budeme muset nechat jedině v národních parcích, chráněných oblastech, na soukromých pozemcích apod..
Obce by měli odstranit také všechny překážky bráníci volný průchod na druhou stranu hranice (závory, zátarasy, apod.)

Pokud budete mít nějakou otázku, napište nám ji ZDE...

mapa schengenOtázka: Mohu přejet kdekoliv (např v lese) a kdykoliv (např ve 2 h ráno) státní hranice?
Odpověď: Ano, státní hranice můžete překročit kdekoliv a kdykoliv i mimo turistické hranční přechody. Právo volného pohybu ale nebude absolutní; i nadále bude třeba respektovat některé zájmy chráněné vnitrostátními zákony (chráněné krajinné oblasti, soukromý pozemek apod.). Jistá omezení mohou být požadována také v případě mimořádného dočasného zavedení ochrany státních hranic.

Otázka: Kde se tedy nebudou moci překračovat hranice?
Odpověď: Tam kde bude platit tzv. "vyjímečný režim" - na územích I. zón a na některých dalších místech označených jako zvláště cenné oblasti přírody. V tom budou fungovat národní parky Šumava, Krkonoše, Podýjí a České Švýcarsko. Zde bude platit zákaz opustit vyznačené stezky (viz zákon o ochraně přirody). Paradoxně tak pěší a cyklisté musí procházet kolem opuštěných budek, kde dnes úřadují policisté a celníci.
Ve II. zónách chráněných oblastí bude možno státní hranici překračovat kdekoli, i mimo značené turistické cesty.

logo Otázka: Zbudou ještě nějaké hraniční kontroly?
Odpověď: Policisté se z hranic stáhnou, ale zato mohou kontrolovat osoby v hraničním pásmu toho, či druhého státu. Budou zde dbát na udržování pořádku a přeshraniční trestní činnost.
V mimořádných případech (teroristický útok, pořádání velké sportovní akce) lze na přechodnou dobu hraniční kontroly zavést.

Otázka: Musím mít u sebe pas nebo občanku při cestě do druhé země?
Odpověď: Při cestách v schengenském prostoru je nutné mít sebou minimálně občasnký průkaz

Info:
Co znamená Schengen pro cykloturisty?
- www.nakole.cz/...
Schengenskou svobodu omezí ochrana přírody - www.idnes.cz
Co je to Schengenský informační systém? - Informační leták (pdf)
Základní fakta - www.euroskop.cz/...
Další články o Schengenu - www.idnes.cz/...

Zdroje:
- MF Dnes
- iDnes.cz
- euroskop.cz