KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

CENY ZA ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY A JAK BUDE SFDI FINANCOVAT CYKLOSTEZKY V ROCE 2011

Nadace Partnerství udělila ceny za zklidňování dopravy.
Ocenění v soutěži Cesty městy získaly i čtyři projekty pro cyklisty

Dne 16. září ocenila v Litomyšli Nadace Partnerství dopravní řešení v celostátní soutěži Cesty městy. Mezi osm nejúspěšnějších rozdělila 400 tisíc korun a věcné ceny v hodnotě více než 100 tisíc. Čtyři oceněná řešení patřila cyklistickým projektům. Cílem soutěže Cesty městy je propagovat zklidňování dopravy a poukazovat na kvalitní dopravní řešení, která se mohou stát příkladem pro další obce a města.

V kategorii bodová řešení získaly zvláštní cenu ministra dopravy České Budějovice za lávku pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittera a v kategorii liniová řešení zvítězila Opava za vybudování vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na průtahu silnice I/11 městem. A právě toto řešení je symbolem dalšího způsobu, jak lze řešit cyklistickou dopravu. Představuje totiž možnost integračních opatření, kterých je ale dosud v našich městech jako šafránu. Můžeme je najít např. v Břeclavi (průtah I/55 a I/40) a nebo v Uherském Brodě (průtah I/50). V drtivé většině se ale města daného opatření obávají, a tak se místo cyklistických pruhů realizují cyklostezky podél silnice, které jsou neustále přerušované křižovatkami, na kterých musí dát cyklista přednost vozidlům. Co udělá cyklista? Raději
využije silnice, protože je na ni rychlejší. Proč? Protože cyklista je člověk, který má své základní požadavky na cyklistickou infrastrukturu, jako je přímost spojení, bezpečnost, komfort, případně atraktivita prostředí. Pokud mu to cyklostezka nenabídne, bude si volit svou cestu, byť to bude po silnici I. třídy. Druhé místo v kategorii liniových řešení obsadil Děčín za výstavbu vnitroměstské stezky pro pěší a cyklisty (více na: www.nadacepartnerstvi.cz/... a o městě na www.cyklostrategie.cz/...).

Zvláštní cenu generálního partnera a 50 tisíc korun získal Uničov, rovněž za cyklistickou stezku
(více o akci na www.nadacepartnerstvi.cz/... a městě na www.cyklostrategie.cz/...).

Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva dopravy – BESIP, jejím generálním partnerem je spo-
lečnost Škoda Auto a letošního devátého ročníku se účastnilo 39 dopravních řešení ze všech krajů
ČR. Podrobné informace o všech soutěžních řešeních na www.cestymesty.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak bude SFDI financovat cyklostezky v roce 2011

Přestože bude mít Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v roce příštím nižší rozpočet, a to cca o třetinu, prostředky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek jsou v návrhu rozpočtu SFDI na rok 2011 ve stejné výši. O chystaných změnách v podpoře budování cyklostezek informoval účastníky cyklokonference na veletrhu BIKE Brno ředitel odboru řízení výdajů SFDI Karel Havlíček.

Návrh rozpočtu pro příští rok počítá na cyklostezky s částkou 180 milionů korun. „Za deset let své existence SFDI vynaložil na budování stezek pro cyklisty již více než miliardu korun,“ uvedl Karel Havlíček.

Počítá se i s úpravou samotných pravidel. Větší důraz bude kladen na účelnost vynakládaných prostředků. Nová pravidla platná pro rok 2011 by měla být schválena do konce října, hned poté budou zveřejněna na internetové stránce www.sfdi.cz.

Na podnět ministra dopravy Víta Bárty připravuje SFDI ve spolupráci se SŽDC podmínky pro poskytování příspěvků z rozpočtu fondu na budování cyklostezek na opuštěných železničních tratích. Využije přitom metodiku budování drážních stezek zpracovanou v rámci projektu SONDA Nadací Partnerství a CDV. Projekt SONDA se mimo jiné zabývá realizovanými a potenciálními projekty drážních stezek u nás.