KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

ČESKÝ SYSTÉM ZNAČENÍ CYKLOTRAS SE ZMĚNÍ

V ČR vzniklo v posledních letech mnoho kilometrů nových cyklotras. Náš systém značení navržený před 13 lety přestává korespondovat se stavem v terénu, neboť hlavní cyklistické koridory mnohdy vznikly mimo původně navržené hlavní cyklotrasy. V ČR by měly být v nejbližších letech také proznačeny transevropské dálkové EuroVelo trasy. Systém je třeba změnit, aby odpovídal současné situaci a požadavkům pro další vývoj. První pracovní poradu za účasti asi padesátky zástupců z regionů svolal Jaroslav Martinek v půli listopadu.
Zápis a pracovní podklady je možno si stáhnout zde: www.cyklostrategie.cz/...

Proč změna?
Nutnost změnit naše značení cyklotras stále narůstá. Vedou k tomu hlavně dva důvody: Prvním je budování dlouhých souvislých úseků cyklostezek zejména podél řek, druhým pak potřeba proznačit v ČR také mezinárodní EuroVelo trasy. Dosud byl systém číslovaných cyklotras v ČR ve správě KČT, který také přiděloval čtyřciferná čísla novým lokálním trasám. Mezinárodní a nadreginální trasy mají tak čísla jedno a dvojciferná, regionální trasy trojciferná, lokální pak čtyřciferná. Systém číslování dálkových a regionálních tras (jedno, dvoj a trojciferné) vytvořilo v roce 1997 CDV. Lokální čtyřciferné cyklotrasy začínaly v každém kraji jiným číslem. Z čísla ale nelze vyčíst kvalitu trasy ani její případné vedení mimo komunikace s motorovou dopravou. Některé jednociferné trasy, jako například CT 1 z Prahy do Brna, dosud nejsou ani propojeny, zatímco jiné trojciferné jsou již v kvalitě cyklostezky (CT 204 – Ohře). Některé trasy jsou ovšem označeny logy (Moravské vinařské trasy, Vltavská) nebo písmeny (Praha, Ostrava). V současné době je řada hlavních cyklotras vedena pořád v koridorech, které byly určené v roce 1997, to už není déle udržitelné.

Reforma číselného označení tras v ČR musí proběhnout ve spolupráci s kraji a regiony. Bude nutné jít cestou minimálních nákladů, investice do směrového značení si mnohé regiony nemohou dovolit. Dále bude třeba vytvořit metodický pokyn, který zahrne systém značení EuroVelo, národní číselný systém vč. cyklotras označených logem, ale také třeba značení pro cyklisty ve městech. „Musíme reagovat na nové podmínky, a tak bych chtěl v příštím roce aktualizovat národní cyklostrategii a předložit ji ke schválení,“ uvedl národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. „Přitom budeme muset spolupracovat hlavně se zástupci regionů a krajů. Právě regiony změny nejvíce zasáhnou,“ dodal.

Zdroj: www.cyklostrategie.cz