KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

DO PRÁCE NA KOLE - JDE TO I U NÁS V ČESKÉ REPUBLICE

Řada evropských zemí podporuje zaměstnavatele, aby zvýšili podíl služebních jízd na kole.
V České republice je využívání firemních jízdních kol zatím na samém počátku.

Používání automobilů pro služební účely je mezi českými zaměstnavateli běžnou praxí, o jízdních ko-
lech to zatím příliš neplatí. Jízdní kolo je přitom velmi zajímavou alternativou, především na kratší ces-
ty v městském prostředí. Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty přitom lze jízdní kolo zahrnout mezi uznatelné náklady. „Ze strany finančních úřadů se mohou
přirozeně objevit dotazy,“
říká k tomu právník a daňový poradce Petr Vít. Stejně jako u automobilů by
ale mělo postačit dodání knihy jízd.

Přestože některé profese k užití jízdního kola přímo vybízejí (například poštovní doručovatel, městský
strážník apod.), služební bicykly u nás zatím patří mezi výjimky. Příkladem jde Ministerstvo životního pro-
středí, které na podzim zakoupilo dvě městská kola pro služební jízdy svých zaměstnanců. Ministerstvo dopravy zase vybudovalo před svým sídlem na vltavském nábřeží rozsáhlé parkoviště pro kola s napojením na blízkou cyklostezku.
V řadě evropských zemí dnes fungují projekty, které mají zvýšit podíl cyklistů ve městech. „V Belgii dostává zaměstnanec, který jezdí na kole do práce, od státu dotaci 0,20 euro za každý ujetý kilometr. A mohu říci, že tato motivace opravdu funguje,“ uvedla na Bike Konferenci v Brně generální sekretářka Evropské asociace prodejců dvoukolých vozidel v Šoproni (ETRA) Annick Roetyncková. Jiným pozitivním příkladem je Nizozemí, které dotuje zaměstnanecké nákupy jízdních kol do ceny 749 eur bez DPH. Projekt britské
společnosti Cyclescheme patří mezi nejlépe propracované. Zaměstnanci tu splácejí kolo formou mzdových srážek, firmy tak šetří osobní náklady a navíc si náklady na pořízení kola mohou odepisovat z daní.
Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na www.cyklostrategie.cz

Zdroj: www.cyklostrategie.cz