KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

PODÉL OPONY MÁ VÉST 13.TRASA EUROVELA

Zeleným pásem Evropy (Green Belt) má vést další z mezinárodních dálkových cyklotras EuroVelo.
Evropská komise, která si letos na jaře nechala vypracovat studii o dopadu sítě EuroVelo tras,
dostala se studií mj. doporučení podpořit vytvoření nové dálkové cyklotrasy podél železné opony.

Místa, kterými železná opona před dvaceti lety procházela, zahrnují národní parky a mnohá chráně-
ná přírodní území. Některé oblasti jsou i po dvaceti letech ekonomicky zaostalejší a cykloturistika
jim jako jedna z forem udržitelného cestovního ruchu může ekonomicky pomoci. V maďarské Šoproni
proběhl počátkem prosince koordinační workshop za účasti zástupců zemí, kterými prochází střední
část železné opony. Zúčastnili se ho i Češi, pro které to byla již druhá pracovní schůzka k projektu,
který chce Evropská komise v následujících letech podpořit.


V ČR byl realizován projekt Iron Curtain Greenway (Zelené stezky železné opony) občanským sdružením Oživení. V rámci projektu byla vyznačena část trasy na českém území a byly vytvořeny internetové stránky
greenbelt.oziveni.cz/cz. „Musíme teď shromáždit dostupné informace o stávajících podmínkách, ale i překážkách plánovaného projektu které za ČR postoupíme Evropské cyklistické federaci,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství. To je jeden z prvních kroků, který bude třeba během dvou až tříletého přípravného období udělat, teprve poté se dá očekávat z Evropské komise výzva k podpoře ICT. Další pracovní schůzka českého týmu se uskuteční na Regiontouru v Brně.

„Přál bych si, aby se z bývalého pásu smrti kolem železné opony stal pás života,“ uvedl iniciátor
myšlenky mezinárodní cyklotrasy kolem železné opony, německý europoslanec Michael Cramer
ve svém závěrečném vystoupení na workshopu. „Stezka železné opony je jednou z cest, jak mladým
ukázat, jak byla Evropa před dvaceti lety rozdělena,“ dodává.

Kontakt: Daniel MOUREK, daniel.mourek@ecn.cz, telefon: 274 816 727

Zdroj: www.cyklostrategie.cz