KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

NOVÁ CYKLOSTRATEGIE.CZ

V souvislosti s přípravou nové Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020, byly provedeny rozsáhlé změny na cyklowebových portálech, jejichž cílem je prezentovat daný strategciký dokument. Stávající webová stránka www.cyklostrategie.cz se změnila na vstupní bránu, která představuje jednotlivé tematické weby spojené s Národní cyklostrategií: 

1) www.cyklodoprava.cz - web je zaměřen na podporu samotné cyklistické dopravy. Prezentuje zejména témata Finance, Bezpečnost, Infrastruktura, Legislativa a Marketing; 
2) www.cyklomesta.cz  - web je zaměřen především na prezentaci měst, která podepsala tzv. Uherskohradišťskou chartu; 
3) www.cyklokonference.cz - web je zaměřen na informace o konferencích, školeních s tématikou cyklistické dopravy 
4) www.ceskojede.cz - web je zaměřen na propagaci cykloturistiky 
5) www.ibesip.cz web MD-BESIP je zaměřen na témata spojené s bezpečností. I ten ale brzy změní svůj vzhled. 

Na úvodní straně webu www.cyklostrategie.cz a www.cyklodoprava.cz bude vždy volně ke stažení poslední verze připomínkované Národní cyklostrategie. Nyní je zde verze aktuální k 6.11.2012.