KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

NOVÉ ÚSEKY PANEVROPSKÉ CYKLOTRASY U STŘÍBRA

Dva nové úseky na Panevropské cyklotrase u Stříbra byly otevřeny

V okolí Stříbra prošly v loňském roce rekonstrukcí dva nové úseky na mezinárodní Panevropské cyklotrase vedoucí z Prahy přes Plzeň a Norimberk do Paříže. S jejich otevřením se tak cyklistům dostává dalších bezpečných komunikací s kvalitním povrchem. To uvítají zejména dálkoví cyklisté, kteří po této trase již od začátku cyklistické sezóny projíždějí. Právě nekvalitní povrch spolu s kopcovitým terénem bývá totiž to, co jim cestu s plně naloženými koly mnohdy znepříjemňuje. Nové úseky využijí též místní cyklisté vyjíždějící na kole do okolí či jen za běžnými povinnostmi.

Úsek spojující Červenou lávku podél řeky Mže s Vranovem patří ve Stříbře k vyhledávaným místům pro procházky, běh pro zdraví či pro vyjížďky na kole,“ říká stříbrský starosta Bohuslav Červený. „Tento úsek vede přírodně i krajinářsky atraktivním územím v zátopovém území řeky Mže a přehrady Hracholusky, proto jsme zde nepoužili asfaltový, ale kalený hutněný povrch s jemným štěrkovým krytem v souladu s požadavky dotčených orgánů,“ doplňuje Jiří Ševčík, jednatel Rozvojové inženýrské společnosti s.r.o. Společnost byla projektovým manažerem celého přeshraničního projektu finančně podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko, v jehož rámci byly obě stavby realizovány. Pro svazek obcí Stříbrský region, který v rámci tohoto projektu byl vedoucím partnerem, zajišťovala kompletní projektový management, tzn. technickou přípravu obou staveb, jejich dotační financování i bankovní překlenovací úvěr na dobu realizace projektu. „Úsek ze Sytna do Lhoty je veden převážně na pozemcích naší obce. Místní komunikace vybudovaná v 50. letech Státním statkem Tachov byla již v dezolátním stavu a my na její celkovou opravu přispěli 900 tis. Kč, což představuje asi třetinu našeho ročního rozpočtu. Bez dotace by na opravu nejspíš ještě dlouho čekala. “ uvedl o dalším novém úseku starosta Sytna Václav Bodiš.

Přeshraniční česko - německý projekt s názvem „Opatření ke zkvalitnění Panevropské cyklotrasy / Neustadt a.d.W - Stříbro“ zahrnuje na české straně stavební rekonstrukci zmíněných dvou komunikací, na německé straně na již vybudovaných cyklostezkách některá bezpečnostní opatření, úpravy povrchu mostů, vytvoření odpočívky a krytého parkoviště pro kola, nové vícejazyčné infotabule a výstavbu odpočívky a informačního střediska na hraničním přechodu. Partnerem projektu na bavorské straně je okres Neustadt a.d. Waldnaab.

Cyklistů na našich dálkových mezinárodních trasách rok od roku přibývá. Nejde jen o Němce, ale i Holanďany, nebo o Brity. Naše krajina se jim totiž velice líbí,“ říká plzeňská cykloprůvodkyně Radka Žáková. Panevropská cyklotrasa vede jak v Německu, tak v Čechách i ve Francii po stávajících cyklotrasách. Mezi Prahou a Plzní tak vede po značené trase číslo 3. Od hranic našeho kraje se středočeským až do Plzně vede „trojka“, jak se jí často říká, již většinou mimo komunikace, zčásti po nově vybudovaných stezkách mikroregionu Horní Berounka. Z Plzně pokračuje Panevropská cyklotrasa od hlavního cyklistického rozcestníku ve Štruncových sadech již jako cyklotrasa číslo 37 až na hranice s Německem. I tato druhá část vede většinou mimo komunikace, kvalita povrchu cest spolu s převýšením, které je tu nutné s ohledem na velmi členitý terén překonat, však ještě vyžaduje mnohé úpravy, které naráží na množství jak legislativních, tak majetkových problémů, a to zejména v lesních úsecích. Po několika letech komplikovaných jednání s Lesy ČR se již podařilo dohodnout rozsah stezek v příměstské oblasti Stříbra, kde by tak měly vzniknout první úseky cyklostezky na Panevropské cyklotrase mezi Plzní a hranicemi s Německem. Tím byl učiněn důležitý posun v řešení problematických míst na trase v Plzeňském kraji.

Za hraničním přechodem Železná/Tillyschanz se trasa napojuje na cyklostezku, která ji po několika kilometrech přivede k oblíbené Bocklradweg. Právě tato asi padesátikilometrová cyklostezka vybudovaná mezi Eslarnem a Neustadt a.d. Waldnaab na tělese bývalé železnice byla základem cyklostezky Přátelství (Neustadt a.d. Waldnaab – Bělá nad Radbuzou – Stříbro), která se po několika letech stala částí mezinárodní Panevropské cyklotrasy. Většina cestovatelů se na dálkové trasy vydává alespoň na týden, k projetí 1537 km mezi Prahou a Paříží potřebuje průměrný dálkový cyklista dva týdny. „Studie z Německa přitom ukazují, že cyklista utratí denně v průměru víc než motorizovaný turista,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, která zastupuje ČR v Evropské cyklistické federaci (ECF). „Je přitom šetrnější k životnímu prostředí a mnohdy podporuje služby v ekonomicky méně rozvinutých regionech,“ dodává Daniel Mourek.

Potenciál dálkových cyklotras je u nás stále ještě podceňován, přestože za hranicemi v Německu a Rakousku máme v evropském měřítku asi největší skupinu potenciálních klientů – dálkových cykloturistů,“ říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek. „Vytvořit jim v ČR srovnatelné podmínky pro bezpečnou cestu s naloženými koly je základním předpokladem k tomu, aby k nám jezdili. Naším společným cílem na národní a regionální úrovni pak musí být k nim tuto nabídku dostat. To je jedním z cílů projektu Česko jede, který chce společně nabízet produkty z celé ČR našim i zahraničním cyklistům,“ říká Martinek.

Stavba v číslech:
Celkové náklady na výstavbu úseků A a D Panevropské cyklotrasy: 7 879 661 Kč
Z toho: - úsek A (1.262 m, z toho obec Sytno 1.128m a Stříbro 134m): 4 280 020 Kč
(oprava místní komunikace Lhota u Stříbra – Sytno (1,262 km))
- úsek D (2.013 m, z toho Stříbro 1.670m a obec Vranov 343m) 3 599 641 Kč
(rekonstrukce lesní cesty „železniční most na trati 170 –
křižovatka s MK v obci Vranov“ na veřejnou účelovou
komunikaci pro cyklisty a dopravní obsluhu. (2,013 km))
Dotace: a) z prostředků Evropského fondu 75 % z celk. uznat. nákladů max. 224 073 EUR
b) z prostředků Státního rozpočtu 5% z celk. uznat. nákladů max. 14 938 EUR
c) příspěvky od obcí: - Stříbro 1 200 000 Kč
- Sytno 730 626 Kč
- Vranov 222 126 Kč

Název dotačního projektu: Opatření ke zkvalitnění Panevropské cyklotrasy/Neustadt a.d.W-Stříbro