KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

ČESKO JEDE PŘEDSTAVILO HLAVNÍ DÁLKOVÉ TRASY

Již za několik dní přijde do České republiky jaro a naše silnice i stezky se zaplní cyklisty. V nové sezóně čeká na cyklisty řada změn. Páteřní trasy budou postupně přečíslovány tak, aby nejvýznamnější z nich měly jen jedno či dvouciferné označení. Na některých dálkových trasách se v letošní sezóně poprvé objeví modrožluté značení tras evropské cyklistické sítě EuroVelo. Všechny novinky, stejně jako informace o dálkových trasách v ČR, najdou všichni zájemci na www.ceskojede.cz.

Cykloturistika se v ČR stále těší obrovské popularitě. Přesto u nás chybí ucelený systém dálkových tras, který by spojil hlavní turistické cíle, důležitá města a nabídl milovníkům jízdy na kole kvalitní služby. Během posledních pěti let bylo vybudováno více než 1 000 km cyklostezek, další tisíce kilometrů bezpečných cest vzniklo ve městech v podobě vyhrazených pruhů pro cyklisty.
Nově postavené stezky i původní cesty s vyloučením nebo omezením motorové dopravy se staly základem páteřní sítě dálkových tras. Pod souhrnnou značkou Česko jede ji představil národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Aby mohla být trasa navržena rozumně, měla by sloužit jak výletníkům z velkých měst, tak i pro pravidelnou dojížďku místním,“ shrnuje základní podmínky systému národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.
Systém značení cyklotras v ČR funguje od roku 1998, kdy většina tras byla vedena po silnicích. Během posledních let však bylo postaveno velké množství nových cyklostezek, které byly často vedeny mimo hlavní koridory.
Systém číslování tras v ČR se musí změnit, aby návštěvníci na první pohled poznali, jaký komfort a jakou úroveň služeb mohou očekávat. Nejlépe vybavené by měly být mezinárodní trasy a trasy národního významu,“ vyjádřil své přesvědčení národní cyklokoordinátor. Jaroslav Martinek představil také novou podobu značení, která se již během letošního roku objeví na hlavních českých cyklotrasách. Největší změnou, se kterou se cyklisté v Česku setkají již během této sezóny, budou tabulky s modro-žlutým logem a s číslem některé z tras transevropské sítě EuroVelo.

Nové přečíslování by proto mělo síť aktualizovat a hlavně zpřehlednit. Buď dojde k přeznačení celé trasy (Labská stezka bude mít například číslo 2, Moravská stezka číslo 4), nebo se čísla změní jen v některých úsecích, přeložením do vhodnějších koridorů. Podle koordinátorů projektu by vše mělo proběhnout v horizontu dvou až tří let, aby kraje mohly zahrnout výdaje do svých rozpočtů a vydavatelé do map.Trasy Eurovela v ČR:
4: Trasa střední Evropou: Roscoff–Kyjev (4 000 km)
7: Sluneční trasa: Nordkapp–Malta (7 409 km)
9: Balt - Jadran: Gdaňsk–Pula (1 930 km)
13: Stezka železné opony: Barentsovo – Černé moře (9 000 km)
- Celková mapa tras Eurovelo