KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

CYKLISTICKÁ DOPRAVA V KRNOVĚ - VÝSLEDKY ANKETY

Koncem roku 2015 proběhla na internetu anketa k cyklistické dopravě v Krnově.
Celkem přišlo 298 odpovědí, kdy lidé odpovídali jednak na určené otázky a jednak se k dalším otázkám mohli volně vyjádřit. Výsledky včetně grafické podoby si můžete stáhnout zde... (.pdf)

OTÁZKY Z ANKETY:

"Jak často v současnosti využíváte jízdu na kole za následujícími účely"
Zde jsme sčítali hlasy nejdříve při využití minimálně 1x až 7x v týdnu, podruhé - minimálně 2x až 7 x v týdnu.

Cykloturistika: 233 hlasů - 170 hlasů (1. místo - 2. místo)
Cesta po městě: 229 hlasů - 199 hlasů (2. místo - 1. místo)
Cesta za jinými účely: 161 hlasů - 129 hlasů (3. místo - 4. místo)
Cesta za zábavou: 148 hlasů - 97 hlasů (4. místo - 6. místo)
Cesta do zaměstnání: 147 hlasů - 131 hlasů (5. místo - 3. místo)
Sportovní jízda: 125 hlasů - 98 hlasů (6. místo - 5. místo)
Cesta do školy: 22 hlasů - 20 hlasů (7. místo - 7. místo)

Z toho plyne, že nejvíce lidé používají kolo na cestu po městě, poté na cykloturistické vyjížďky, za jinými účely, do zaměstnání, za zábavou, na sportovní jízdu a cestu do školy.

"Co byste nejvíce uvítali"
Zde jsme sečetli odpovědi "hodně důležité" a "středně důležité" (v nabídce bylo ještě "málo důležité" a "nevím").

1) Dořešení cyklostezky na mostě nad železniční tratí na Revoluční / Bruntálské - 248 hlasů (190 + 58)
2) Řešení křižovatky u Atletického stadionu - 241 hlasů (199 + 42)
3) Jízdní pruh na Revoluční ul. - 222 hlasů (155 + 67)
4) Jízdní pruh na Říčním okruhu - 195 hlasů (129 + 66)
5) Nábřežní cyklostezka kolem řeky Opavy - 190 hlasů (104 + 86)
6) Vyřešení nesjízdnosti hráze Petrova rybníka (voda na hrázi) - 189 hlasů (121 + 68)
7) Cyklostezku k průmyslové zóně - 175 hlasů (100 + 75)
8) Úpravu cyklostezky a chodníku vedoucí ke Kauflandu - 173 hlasů (108 + 65)
9) Jízdní pruh na Mikulášské ul. - 148 hlasů (83 + 65)
10) Napojení vnitřních ulic sídliště SPC na cyklostezku - 129 hlasů (64 + 65)
11) Cyklostezku od divadla až k Albertu - 117 hlasů (59 + 58)

Zde přišlo na každou otázku v průměru kolem 250 odpovědí, což ukazuje kolik z těchto témat je pro lidi důležitých.

"Se kterými z uvedených problémů se Vy osobně nejvíce setkáváte při jízdě na kole po Krnově ?"
Zde lidé mohli vybrat jen jednu odpověď. Nejvíce hlasů obdrželi:

1) nebezpečný smíšený provoz automobilů a cyklistů na silnicích, v místech, kde dosud neexistuje alternativní cyklostezka - 109 hlasů (38,1 %)
2) chybí propojení městských cyklostezek -57 hlasů (19,9 %)
3) nebezpečný smíšený provoz cyklistů a chodců na cyklostezkách - 53 hlasů (18,5 %)
4) nedostatečná síť cyklistických stezek ve městě - 22 hlasů (7,7%)
5) ostatní 16 hlasů (5,6%)
6) nekvalitní povrch komunikací - 15 hlasů (5,2%)
7) neexistence efektivní, časově úsporné cyklostezky - 15 hlasů (4,9 %)

"Jak by jste oznámkovali cyklistickou infrastrukturu v Krnově ?"
Zde mají krnované celkem jasno, udělili průměrnou známku 3.
176 hlasů (60,9 %) udělilo známku 3
51 hlasů (17,6%) dalo známku 2
49 hlasů (17%) dalo známku 4
8 hlasů (2,8%) dalo známku 5
5 hlasů (1,7%) dalo známku 1

"Cítíte se bezpečně na městských cykostezkách ?"
Krnovské cyklostezky v této otázce obdrželi průměrnou známku 2,80 %
115 hlasů (39,4%) dalo známku 3
93 hlasů (31,8%) dalo známku 2
46 hlasů (15,8%) dalo známku 4
22 hlasů (7,5%) dalo známku 1
16 hlasů (5,5%) dalo známku 5

"Na jakém kole nejvíce jezdíte"
Nejvíce občanů Krnova používá trekové kolo před horským kolem
1) Trekové / Crossové - 105 hlasů (36,1%)
2) Horské - 82 hlasů (28,2%)
3 - 4) Městské a silniční - 50 hlasů (17,2%)
5) Ostatní - 4 hlasy (1,4%)

"Jste muž nebo žena ?"
Na otázky odpovídalo 162 mužů (55,3%) a 131 žen (44,7%).

"Jaký je Váš věk ?"
1) 31 - 45 let: 118 hlasů (40,4%)
2) 46 - 60 let: 67 hlasů (22,9%)
3) 15 - 30 let: 60 hlasů (20,5%)
4) 6 - 4 let: 0 hlasů

"Jaké je Vaše ekonomické postavení ?"
1) zaměstnanec: 190 hlasů (64,8%)
2) důchodce: 45 hlasů (15,4%)
3) žák, učeň, student: 31 hlasů (10,6%)
4) podnikatel: 19 hlasů (6,5%)
5) na mateřské dovolené / v domácnosti: 5 hlasů (1,7%)
6) nezaměstnaný: 3 hlasy (1%)

 

- U některých otázek nebyli určené odpovědi a lidé mohli volně odpovídat (ale také nemuseli).

"Které místa jsou pro cyklisty ve městě nebezpečná ?"
1) Albrechtická ul. (různé místa) - 22 hlasů
2) Příjezd ke Kauflandu - 19 hlasů
3) Podjezd pod žel.mostem na Albrechtické ul. - 18 hlasů
4) Křižovatka u atletického stadiónu - 17 hlasů
5) Most na Revoluční ul. přes železniční trať  - 14 hlasů
6) Revoluční ulice - 13 hlasů
7) Kruhové objezdy - 12 hlasů
8) Cyklostezka mezi Opavskou ul.a ul. 9. Května - 9 hlasů
9) Cesta k průmyslové zóně - 6 hlasů
10) Křižovatka u městské knihovny - 5 hlasů
11) Hráz Petrova rybníka - 4 hlasy
12.-13. Říční okruh - 3 hlasy
12.-13. Parkoviště u Hrušky na Opavské ul. - 3 hlasy

"Kde by jste uvítali cyklostezku, cyklistické pruhy ?"
1) Revoluční ulice - 28 hlasů
2) Mikulášská ulice - 13 hlasů
3-4) Říční okruh - 10 hlasů
3-4) K průmyslové zóně - 10 hlasů
5) Bruntálská ulice  - 7 hlasů
6) Petrovická ulice - 6 hlasů
7) Cyklistické pruhy na Albrechtické ulice - 5 hlasů
8) Albrechtická (za mostem) - Chomýž - 4 hlasy
9-11) Pod žel.mostem na Albrechtické ulice - 3 hlasy
9-11) Gorkého ulice - 3 hlasy
9-11) Cyklistické pruhy ve Smet.sadech - 3 hlasy
Dále na Ježník, Chářovská ul., kolem 4 ZŠ, 9. Května, Hlubčická ul., ul. Partyzánská (v Kostelci)

"Co Vám nejvíce vadí na krnovských cyklostezkách ?"
1) Nepropojenost cyklostezek - 16 hlasů
2) Časté přerušování cyklostezek - 8 hlasů
3) Chodci na cyklostezkách - 7 hlasů
4) Smíšený provoz chodců a cyklistů - 4 hlasy
Dále hráz Petrova rybníka, špatná údržba cyklotrasy na Opavu, špatná údržba cyklostezek ve městě, nekoncepčnost, šotolinová cesta za Chomýží,...

"Do kterých jednosměrek by jste povolili vjezd cyklistům ?"
1) Do všech - 13 hlasů
2) Do žádných - 12 hlasů
3) Do všech, kde je to možné - 9 hlasů
4) Boční a Jirásková ulice  - 5 hlasů
5) Janáčkové náměstí - 4 hlasy
6) Ulice Budovatelů - 3 hlasy
7) Pivovarská ulice a Smetanův okruh (u hřbitova) - 2 hlasy
Dále u 4 ZŠ, Karbenská, Kollárová - 1 hlas

"Co by jste nejvíce uvítali - vaše další náměty, připomínky,..."
(Zde jsme uvedli jen ty názory, které se neobjevili již dříve v odpovědích)

 • Chtěl bych, aby bylo dovoleno jezdit po chodnících. Každý by byl odpovědný za sebe aby chodci neublížil. Tak to funguje v Osace,kde jsem sám na kole jezdil.Vyřešilo by to spoustu starostí se zaváděním cyklostezek.

 • Při jízdě po Revoluční a odbočování na most směrem na Kostelec vytvořit plynulý nájezd na cyklostezku. Dnes je tam situace nebezpečná. Cyklisté jedou jakoby k nádraží, ale pak to musí vzít ostře doleva na cyklistickou stezku. Je to velice nebezpečné !!!

 • Uvítal bych, aby sklon stezky při sjíždění ze železničního mostu (směrem do Kostelce) byl v souladu se sklonem silnice a ne opačně. Na štěrku to někomu ujede, stane se úraz…

 • na křižovatce k nemocnici je velká kaluž přes půl cesty 4 až 5 dní po dešti

 • Pokud zaprší, tak již vůbec nemám odvahu vjet na cyklostezku v místech v věžáku a u Billy z hl. cesty a to kvůli velkým kalužím. Nevím, do čeho vjíždím.

 • cesty bez děr a výmolu. Např.při odbočování z ul.Albrechtické na Gorkého ke špitálu /naproti ŠJ/ obrovská díra na kraji asfaltu,zrovna tam,kde nejvíce jezdí cyklisti.Dále pak ve stejném úseku,ale naopak při vyjíždění z Gorkého na Albrechtickou u kanálu obrovský rygol,pro cyklisty zásadní problém...

 • Jsem velmi rozhořčena stavem cyklostezky na Al-cké ul. a to konkrétně přejížděním cest a následným vjížděním zpět na cyklostezku. Ten, kdo to stavěl, asi nikdy na kole nejel. Vozím nákupy z města a musím najíždět přes obrubníky na cyklostezku a přitom by stačilo dát v jednom místě zkosený obrubník, aby byl nájezd plynulý a neničil mi kolo

 • Lepší provedení přechodů mezi chodníky a cestou ( jsou až 8 cm vysoké skoky, kde nejde plynule najet) např. na Albrechtické ulici velmi nekvalitně uděláno.

 • Lidé musí tady chodit po cyklostezce, protože na chodnících jsou stojany s koly.

 • Aby mě nebuzerovali policajti, když náhodou jedu 100 m po silnici a né po cyklostezce. Jedná se hlavně o noční hodiny, kdy se vracím z práce a je minimální provoz

 • Panely kolem Jezu k Albertu - katastrofa pro všechny i chodce!!!

 • Odstranit stojany na kola na cyklostezce na Opavské ulici.
  V těch už tak úzkých místech na společném "cyklochodníku" ještě stojí stojany na kola u obchodů nebo restaurace. Lidi se vyhýbají do cyklostezky a nikdo neví kdo je v právu při případném střetu chodců s cyklistou, a naopak!

 • Propojení cyklostezky z Albrechtic na Opavu. Například lávkou pro cyklisty u soutoku, tak aby se dalo pokračovat ve směru od Albrechtic kolem koupaliště, přes soutok a dál do vrbiny a na cyklostezku do Opavy.

 • Více stojanů na kola u památek apod.

 • Pevné širší stojany na kola ve městě

 • kdyby cyklostezky projektoval někdo kdo jezdí na kole a ne ten nejlevnější projektant který to má za trest

 • Nevymýšlet nic nového. Stačí se kdekoliv na západ od našich hranic pozorně dívat kolem sebe. Z pohledu města vytvořit strategii rozvoje cyklodopravy na pět deset let. Nemusíme megalomansky budovat komplexní síť cyklostezek po celém městě, nýbrž promyšleně, koordinovaně a plánovitě dořešit každý rok kousek

 • Velmi dobrým nápadem je využít tělesa dráhy do Glubczyc pro regionální cyklostezku z fondů EU

 • Lepší znalost dopravních předpisů cyklistů případně osvětové kurzy o bezpečnosti silničního provozu pro všechny co vlastní kolo.

  Zvážit na nejvhodnějších místech zavedení tzv. cykloulic dle nového legislativního cyklobalíčku (např. úsek Jiráskova ulice od křižovatky se Seifrertovou po křižovatku s Gorkého).

  "Máte-li ještě jakoukoli připomínku, návrhy k cyklistické dopravě v Krnově"

 • více značení a směrovek od hlavního nádraží pro cykloturisty,kteří přijedou vlakem a jsou přespolní,máme jim co ukázat,ale musíme je nasměrovat  

 • Poděkování, že se tím zabýváte, líbila by se mi i větší osvěta dětí, školou povinných :)

 • Jsem rodilý krnovák,žijící již dlouhou dobu v Brně. Jelikož jsem cyklista,tak sleduji rozvoj cyklistiky jak v Brně,tak v Krnově. Určitě se v obou městech udělalo v poslední době hodně dobrého pro cyklisty,ale v porovnání s ostatními cyklo-městy v Čr by to mohlo být určitě i lepší. Mám projeté na kole Rakousko i Německo a tady by si měli naši úředníci ,zabývající se cyklodopravou, brát příklad....

 • Uvítal bych také úpravu a vytýčení několika málo singl treků v lesích kolem Cvilínské rozhledny.

 • Propojeni Krnov Vysoký břeh-Bliszczice

 • Jízdní kolo je v Krnově rozšířeným dopravním prostředkem a bývalo nedocenitelným pomocníkem při překonávání místních poměrně rozsáhlých vzdáleností. S vybudování mnohdy nedomyšlených a nepřehledných stezek a se zavedením povinnosti je používat ztratilo ježdění na kole svou pružnost, jednoduchost, rychlost a dostupnost. Stezky udělaly z řady cyklistů cyklochodce a těm, co chtějí plnohodnotnými cyklisty zůstat často nezbývá, než riskovat různé domluvy, případně platit pokuty a porušovat nepromyšlený systém.

  Byl jsem svědkem události, kdy městský strážník řešil přestupek velmi starého pána, který pomalu na kole projížděl po prázdném chodníku na SPC. I zde bych se přimlouval za jistou míru tolerance. Možná i proto, že až ten pán jednou půjde pěšky, smete ho možná na chodníku jiný cyklista mladý, rychlý a bezohledný, za kterým se ten strážník ale honit nebude.

  Nemalým problémem je i dostupnost často oslavované průmyslové zóny. Moderním způsobem jsme z průmyslového města plného opuštěných výrobních hal vyhnali pracovní příležitost o další dva kilometry dále do nově vybudovaných hal na úrodné půdě za městem. Dojíždění za prací na kole se tak opět prodloužilo a cesta stojí za to. Na výpadovce, kde se řidiči už naučili jak daleko před nekompromisním zpomalovacím semaforem musí na chvíli zpomalit, aby ihned za ním chvilkovou časovou ztrátu dohnali a případně ještě před tabulí označující konec obce předjeli toho troubu, co jede v obci jen sedmdesátkou potřebují cyklisté, a není jich málo, pevné nervy a ostré lokty. Jinak se tam na kole nedostanete.

  Na Opavu sice vede krásná cyklostezka, ale pro tyto praktické účely je nepoužitelná až do Skrochovic. Teprve tam nenabíráte zbytečné kilometry v příšeří nevábných houštin podél hranice. Nehledě na to, že se silničním kolem mezi Úvalnem a Skrochovicemi neuspějete vůbec. Tam je jediné řešení - riskovat po asfaltu. A že ty zatáčky za Úvalnem řidiči umí řezat, včetně předjíždění na plné čáře bez ohledu na auta natož cyklisty v protisměru pozná podle křížků v příkopě snad každý, kdo tudy někdy jel. Ale to už jsme od Krnova moc daleko.

  Současný systém stezek v Krnově už půjde optimalizovat jen těžko, zřejmě vůbec. Jízdní kolo mělo jako dopravní prostředek ve většině případů zůstat na silnici. Ty měly být rozšířeny o dostatečně široký a zvýrazněný pás pro cyklisty, v několika málo kritických místech mělo být ještě více omezeno zastavení aut (Opavská krček mezi 9. května a Kauflandem, dnes hodím výstražné blinkry a hop pro gyros, zdravou výživu nebo gigarety) a případně ještě o něco snížená rychlost. Když může být kilometr padesátka na široké hlavní cestě v Nových Heřmínovech (prakticky mimo zástavbu), proč by nemohla být maximálně čtyřicítka  (ale důsledná) na frekventovaném úzkém a nebezpečném výše uvedeném kousku Opavské ulice. Spolehlivě široká je i Albrechtická ulice s výjimkou podjezdu, ten ale není pro cyklisty ošetřen ani nyní.

  Je pěkné, že cyklisté to v Krnově nevzdali a postupně se naučili jak vyhledat optimální cestu, jak správně projet kolem obchodu na SPC, jak se vypořádat se stezkou u Kauflandu vedoucí do výjezdu vozidel z parkoviště, jak nesrazit malé dítě pletoucí se pod kola, které nerozlišuje hranici chodníku a stezky, jak nepřejet teenagery motající se do cesty se sluchátky na uších, jak uhnout svištějícím horským kolům borců, kteří jedou ve špičce po stezce svůj adrenalinový závod. Že pochopili, že jet do města na kole znamená každou chvíli cyklisto sesedni z kola a běž kousek pěšky. Že někde po deseti metrech potkávají značky stezka pro cyklisty, konec stezky pro cyklisty, stezka pro cyklisty, konec stezky pro cyklisty zákaz vjezdu cyklistům, stezka pro cyklisty v jednom směru, konec stezky pro cyklisty, dej přednost v jízdě, stezka pro cyklisty...

  Takže do práce, na úřad, za kulturou a do obchodů raději autem a na kole zadem na Chomýž a pryč z města. Tam se ještě jezdit může.