KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

.....................CYKLOTRASY PODÉL ŘEK..............Lucie Hniková

 

1) Cyklotrasy podél řek
2) Cyklotrasy ve vnitrozemí
3) Greenways stezky
4) Tématické cyklostezky
5) Cyklotrasy příhraniční a přeshraniční

Putování po stezkách podél řek je velice příjemné a pohodové, zvláště tehdy, pokud máme alespoň základní
zeměpisné znalosti nebo mapu a uvědomíme si, odkud kam dotyčná řeka teče. V České republice nalezneme tyto trasy podél řek:

1) Moravská stezka, 293 km
Jeseník – Olomouc – Břeclav
Vede přes sedla Jeseníků podél celého toku řeky Moravy od jejích pramenů pod Králickým Sněžníkem až k soutoku s Dyjí u Břeclavi. Po celé délce nás čeká mnoho přírodních krás a historických zajímavostí. Za zmínku určitě stojí Kroměříž, památka UNESCO. Navíc trasa prochází i chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Prochází po různých cyklotrasách většinou II. třídy.
Odkazy: www_1, www_2, www_3

2) Jantarová stezka, 303 km
Ostrava – Olomouc – Brno – Hevlín
Sleduje starodávnou obchodní stezku, po které obchodníci vozili od Baltu jantar do střední a jižní Evropy.
Od Ostravy vede podél řeky Odry, Moravskou branou a Hornomoravským úvalem až do Moravského krasu, podél řeky Svratky pokračuje k Brnu a kolem Pálavských jezer k rakouským trasám směrem k Vídni. Vede po trasách č. 5 a 4.
Odkazy: www_1, www 2,
www 3

3) Labská trasa, 294 km
Špindlerův Mlýn – Hradec Králové – Pardubice – Kolín – Nymburk – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín
Začíná ve Špindlerově Mlýně, odkud dále vede přes jednu z našich nejkrásnějších přehradních nádrží Les Království. Ve Dvoře Králové n. Labem můžeme navštívit ZOO a safari. Trasa nemine ani barokní Kuks s Braunovými sochami, Josefovskou pevnost, hřebčín v Kladrubech n. Labem, Nymburk. Malou zajížďku si můžeme udělat i do skanzenu v Přerově n. Labem. Trasa dále vede přes města Mělník, Litoměřice, Ústí n. Labem, Děčín, odkud pokračuje souběžně s trasou Krajem pískovcových skal až do Hřenska a dále do Německa. Po celé své délce prochází po trasách č. 24 a 2.
Odkazy: www 1, www 2, www 3, www_4, www_5 (de),

4) Posázavská trasa, 243 km
Lísek – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Zruč nad Sázavou – Sázava – Týnec nad Vltavou - Davle
Trasa je označena č. 19 a sleduje tok řeky Sázavy od pramenů na Českomoravské Vysočině k soutoku s Vltavou. Zde nás ale nečeká pohodlná jízda rovinami. Cesta se šplhá po příkrých svazích, odměnou nám je řada pamětihodností, mezi nimi také kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře zapsaný na seznam UNESCO, a především pohled na „Posázavský Pacifik“, jednu z našich nejmalebnějších železničních tratí.
Odkazy: www

5) Slezská magistrála 111 km
Stávající cyklotrasa č.55 vede z lázeňského města Jeseník, které proslavil Vincenc Priessnitz, přes oblast Rejvízu, která je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Tuto chráněnou krajinnou oblast opouští před obcí Heřmanovice. Odtud dále pokračuje po komunikaci II. třídy přes Holčovice do Města Albrechtic. Ve svém dalším úseku kopíruje tok říčky Opavice a současně se státní hranicí s Polskem a je vedena po místních komunikacích a cyklostezkách do Krnova. Zde prochází podél řeky Opavice po okraji města až na Hlubčické předměstí, kde opouští řeku a pokračuje kolem vlakového nádraží Krnov-Cvilín. Poté po cyklostezce na Opavské ul. míří k řece Opavě, v jejíž blízkosti dále směřuje po nově vybudovaných cyklostezkách a místních komunikacích směrem na slezskou metropoli Opavu. Opavou trasa projíždí po cyklostezkách v těsné blízkosti řeky Opavy. Dále trasa pokračuje po místních komunikacích a nových cyklostezkách kolem zámku ve Velkých Hošticích a golfového hřiště a zámku v Kravařích. Poté po nové cyklostezce k Mokrým Lazcům a dále místní komunikaci přes Háj ve Slezsku do Jílešovic, odkud pokračuje podél vodní nádrže v Hlučíně, na jejímž konci se napojuje na Jantarovou stezku č.5.
Odkaz: www

- Příhraniční a přeshraniční cyklotrasy
- Cyklotrasy ve vnitrozemí
- Cyklotrasy Greenways

Diskutujte ZDE...

Autor: Lucie Hniková (z Diplomové práce)