KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

.....................GREENWAYS STEZKY..................Lucie Hniková

 

1) Cyklotrasy podél řek
2) Cyklotrasy ve vnitrozemí
3) Greenways stezky
4) Tématické cyklostezky
5) Cyklotrasy příhraniční a přeshraniční

Zelené stezky jsou u nás paradoxně známější pod anglickým jménem Greenways. Zelený koridor, neboli Greenway,
je souvislý nepřerušený pruh krajiny propojený stezkou. Trasa je volena s ohledem na místní potřeby a tradice. Zjednodušeně jde o trasy bez automobilové dopravy, určené pro všechny ostatní uživatele, tedy pěší turisty, cyklisty, in-line bruslaře, jezdce na koních a vozíčkáře. K základnímu vybavení stezky pak patří nejen kvalitní povrch, značení a reklama, ale i další náležitosti jako odpočívky, stojany na kola, lavičky, infocentra, WC, parkoviště pro auta, ubytování, občerstvení, servis apod.

Zelené stezky ve Francii („Voies Vertes“) tvoří jednu z nejlépe rozvinutých evropských cyklistických sítí. Ve
většině případů jsou tyto stezky budovány regiony, obcemi či sdruženími obcí za přispění odpovědných ministerstev a fondů Evropské unie. Stezky vznikají v městském prostředí, především však podél kanálů, řek a jezer a nejčastěji na opuštěných železničních tratích. Ze zrušených nádražíček pak právě vznikají hotely, penziony, restaurace, informační centra, odpočívadla, cykloservisy, půjčovny kol a prodejny. Samozřejmostí každé stezky je kvalitní, často dělený povrch pro pěší, cyklisty, bruslaře nebo jezdce na koních, dále minimální šíře 3 metry, ve městě raději 5 metrů, a maximální stoupání 3 %. Právě s povrchem stezek je spojena velká diskuze. Nezpevněný povrch je sice nejlevnější, ale vyžaduje náročnou údržbu. Asfalt je drahý, relativně bezúdržbový, ale není právě ekologický a nemají jej v oblibě pěší uživatelé. U nás bohužel stále častěji používaná zámková dlažba je nejen velmi drahá, ale pro cyklisty není zrovna ideální a navíc vytěsňuje z užívání stezky in-line bruslaře. Proto jsou nejideálnější stezky s několika souběžnými povrchy.

Také ve Španělsku bylo na opuštěných železničních tratích vybudování více než 60 Zelených stezek („Vias Verdes“). K jedné z nejlépe vybavených patří andaluská Via Verde de la Sierra. Všechny cyklisty navíc určitě potěší, že ceny jsou zde mnohem nižší než v přímořských letoviscích.

Průzkumy prokázaly, že investice vložené do Zelené stezky se při dobrém projektu vrátí do 4 let. Samozřejmě se
jedná především o zvýšené zisky stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších návazných služeb. Je spočítáno, že 1 cyklista na Zelené stezce utratí při svém putování přes 35 euro za den, což je více než automobilista nebo turista trávící čas na 1 místě. Kromě ekonomického přínosu pro cestovní ruch mají Zelené stezky navíc užitek pro dopravu – zvyšuje se podíl chodců a cyklistů a význam pro ochranu přírodního a kulturního dědictví. Představují efektivní alternativu k masové turistice a umožňují rozptýlení návštěvnosti, zvyšují zájem lidí o životní prostředí,
přirozeně propojují evropské regiony a státy, a v neposlední řadě vytvářejí nové pracovní příležitosti a zapojují drobné podnikatele do nabídky služeb.

V České republice program Zelených stezek - Greenways řídí Nadace Partnerství. Nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím a projektům, které přispívají k udržitelnému rozvoji podél stezek a přírodních koridorů. Cílem programu je rovněž vytvořit síť organizací a projektů, které si mohou navzájem vyměňovat zkušenosti a spolupracovat. Zelené stezky zde nejsou sice zdaleka na takové úrovni jako zmíněné francouzské nebo španělské, přesto však patří k nejpropracovanějším a nejvybavenějším stezkám u nás. Jedná se především o Moravské vinařské stezky, Greenways Praha – Vídeň, Krakov – Morava – Vídeň Greenways a Greenway Labe vedoucí z Prahy do Drážďan.

GREENWAYS PRAHA - VÍDEŇ
Praha – Týnec n. Sázavou – Tábor – Jindřichův Hradec – Slavonice – Vranov n. Dyjí – Znojmo – Mikulov – Vídeň, 456 km

Stezku založilo roku 1992 stejnojmenné sdružení občanů, které v současnosti sdružuje 30 neziskových organizací, obcí a podnikatelů pracujících podél trasy. Od roku 1998 projekt spravuje Nadace Partnerství. Komerčním partnerem je CK Greenways Travel Club. Partnerem v Rakousku je Future Base Weinviertel ve Wolkersdorfu.

Členské organizace sdružení Greenways Praha – Vídeň pečují o místní programy zaměřené na ochranu kulturního dědictví. Výsledkem jsou např. ekomuzeum Kojákovice, Graselova stezka na Slavonicku nebo stezky Pamětí Novohradska. Na hlavní páteřní stezku spojující Prahu s Vídní navazují místní tématické okruhy. Greenway řemesel a vyznání propojuje tradiční řemeslné dílny a duchovní památky na Vysočině, mimo jiné také města Jindřichův Hradec, Telč a Slavonice. Jihočeská Greenway Rožmberského dědictví spojuje historická města a památky Rožmberků, při čemž samozřejmě nemine Český Krumlov a Třeboň. Lednicko-valtickým areálem nás provede Greenway Lichtenštejnského dědictví.

Stezka obdržela Cenu středoevropského dědictví pro nejúspěšnější projekt zaměřený na záchranu kulturního dědictví a také Středoevropskou cenu pro nejlepší Zelenou stezku za rok 2005.

Odkazy: www_1, www_2, www_3, www_4,
Pěšky z Prahy do Vídně www.greenways.harnosand.org

KRAKOV – MORAVA – VÍDEŇ GREENWAYS
Krakov – Bukovec – Hukvaldy – Nový Jičín – Olomouc – Prostějov – Brno – Mikulov – Hevlín – Vídeň

Páteřní stezka je na území České republiky vyznačena od hraničního přechodu Bukovec až po Hevlín, v délce asi 390 km. Na jižní Moravě vede po stezce Brno – Vídeň, jedné z nejlépe vybavených stezek u nás.

Hlavními partnery projektu jsou polská a česká Nadace Partnerství, region Poodří a sdružení Cyklistická stezka Brno
– Vídeň. Do projektu se dále zapojilo i město Ostrava vybudováním bezpečných cyklostezek kolem Odry a Ostravice a také obce ležící na cyklostezce z Brna do Vídně. K zajímavým místním projektům na trase patří rodný dům J. G. Mendela, kde vzniklo návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska.

Společným cílem je i postupná výsadba původních odrůd ovocných stromů podél stezek, čímž by mohlo vzniknout
nejdelší stromořadí v Evropě.

Odkazy: www 1 , www 2 (Brno - Vídeň), www 3

MĚSTSKÉ GREENWAYS
Zelené stezky jsou šancí pro bezmotorovou dopravu a propojení klidných míst ve městě. Umožní lidem bezpečně dojít pěšky nebo dojet na kole či kolečkových bruslích za nákupem, do práce nebo do školy. Podél Zelených stezek mohou vznikat parky a vytvářet více prostoru pro sport a relaxaci. Jedním z mála měst, ve kterém vznikají městské Zelené stezky, je Praha. Mezi nejznámější stezky patří Greenway Botič (Výtoň – Nusle – Hostivař – Průhonice, 24 km) a Greenway Vltava (Výtoň – Holešovice – Troja, 13,5 km).

Ukázkovým příkladem Zelených stezek v městském prostředí je Centrální park Prahy 13. Vybudován byl společně
s rozsáhlým sídlištěm Jihozápadní Město. Park vytváří prostředí s rekreačními a sportovními plochami pro všechny
věkové kategorie a současně jím vedou stezky v celkové délce 7 km s děleným povrchem pro pěší, kola a kolečkové brusle, propojující sídliště se stanicemi metra Lužiny a Luka, v západní části s historickou Panskou zahradou a v jihovýchodní části s přírodním parkem Prokopského a Dalejského údolí. Centrální park je také nástupním místem dálkové trasy Greenways Praha – Vídeň.

Pod heslem Na kole k vlaku bezpečně a snadno po Zelených stezkách vzniká v Praze projekt občanského sdružení
Cyklistika a energie budoucnosti a programu Greenways. Cílem je vybudování Centrální zelené stezky v samotném centru hlavního města. Stezka z Hloubětína až do Nového Města by měla vést po nevyužité železniční vlečce, starým tunelem a upravenými silnicemi.

Diskutujte ZDE...

Autor: Lucie Hniková (z Diplomové práce)