REKLAMA

  KALENDÁŘ

CESTOVÁNÍ S JÍZDNÍM KOLEM PO ŽELEZNICI

 

Počet přepravených jízdních kol se každým rokem zvětšuje. České dráhy se snaží stále přidávat počet spojů a rozšiřovat kapacitu vlaků přepravující jízdní kola, také se zmenšuje počet vlaků s povinnou rezevací jízdních kol.

Kolo můžete přepravovat ve vlaku dvěma způsoby:
1) Přeprava kola jako spoluzavazadla
- Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla je možná ve všech vlacích označených v jízdním řádu symbolem jízdního kola. V takto označených vlacích zaplatíte cenu za přepravu 25 Kč.

- Při nástupu do vlaku hledejte na dveřích vlaku symbol kola (bývá jen na některých vagonech, či vagónu). Kolo si poté můžete většinou pověsit na háky (většinou jsou 2 háky na jednu chodbičku).

- Nově se výše jízdného odvíjí podle tarifních kilometrů (pásma)
od 15.12.2013

tarifní km / pásmo kolo jednorázovné úschovné (za každý vlak)
1 - 50 25 Kč 10 Kč
51 - 100 35 Kč
101 - 150 45 Kč
151 - 200 55 Kč
201 - 250 60 Kč
251 - 300 65 Kč
301 - 350 70 Kč
351 a více 75 Kč

- Přepravit jízdní kolo jako spoluzavazadlo je možné také v osobních vlacích, spěšných vlacích, rychlících a expresech neoznačených v jízdním řádu symbolem jízdního kola (neplatí pro vlaky s přepravou spoluzavazadel nebo se službou úschova během přepravy), a to na prvním nebo posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří. Zde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola (není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno).

- Přeprava spoluzavazadel je umožněna pouze do vyčerpání volné kapacity vlaku nebo vagonu. V případě vyčerpání kapacity může být přeprava odmítnuta. O vyčerpání kapacity rozhodne průvodčí.

- Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo.

- Přeprava kola jako spoluzavazadla se vyskytuje většinou v osobních a spěšných vlacích.

2) Kolo v úschově během přepravy
- Ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru, je možné si jízdní kolo a tandemy uschovat během přepravy . A to do služebního vagónu nebo oddílu, kde lze kolo nebo předmět uschovat.
Výhodou této služby je, že jízdní kolo je během jízdy pod dozorem průvodčího, který za něj přebírá zodpovědnost.

- Při příjezdu vlaku hledejte vagón se symbolem kufru (vlak přepravuje i zásilky, takže Vám většinou pomůže když budete na místě, kde čeká na vlak zaměstnanec ČD).

- V případě uložení jízdního kola před předáním kola do úschovy odejměte všechny snadno odnímatelné součásti kola (brašny,...). ČD neodpovídají za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných součástí jízdního kola.

- Na výzvu zaměstnance ČD jste povinni zajistit výpomoc při nakládce a vykládce jízdního kola. Po výzvě smíte vstoupit na dobu nezbytně nutnou do vozu, přičemž ke vstupu lze použít výhradně nástupní prostor pro cestující. Pokud odmítnete výpomoc provést, má právo zaměstnanec ČD vybrat od Vás poplatek za neprovedenou výpomoc.

- Předáte-li k úschově kolo s připevněnými zavazadly, zaplatíte za připevněná zavazadla samostatné úschovné (30 Kč).

- Máte právo změnit stanici vyzvednutí uschovaného předmětu. Tuto skutečnost však musíte sdělit včas, nejpozději v původním dohodnutém místě výdeje, aby mohl zaměstnanec ČD provést opravu na dokladu.

- P
ři přestupu do jiného vlaku je třeba znovu zaplatit.

- Do úschovy během přepravy můžete uložit také tandémové a vícemístné kola (hmotnost nesmí přesáhnout 50 kg)

- Přeprava kola v úschově během přepravy se vyskytuje většinou v rychlících a expresech

Rezervace pro jízdní kolo
U vybraných vlaků je rezervace místa pro jízdní kolo možná (pokud chcete mít garanci místa pro vaše kolo ve vlaku), u některých dokonce povinná. Jak je poznáte?
- přeprava kola jako spoluzavazadlo (vlaky s rozšířenou možností přepravy jízdních kol), u kterých je v jízdním řádu symbol kolo v kroužku , je možné si místo rezervovat. Vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo jsou v jízdním řádu označeny symbolem kolo v rámečku (většinou ve vlacích, EC).

Cena rezervace je 70 Kč (Místenka k sezení 2. třídy + rezervace pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo), pro držitele slevy Rail plus 35 Kč (pokud vlastníte In-kartu). Ve vlacích Super City Pendolino je cena 200 Kč, resp. 100 Kč (pro držitele slevy Rail plus).

- u přepravy kola v úschově během přepravy je umožněna přeprava jízdních kol s možností rezervace místa (symbol kufr v kroužku ) nebo na základě povinné rezervace místa (symbol kufr v rámečku - většinou u vlaků kategorie EC, IC a Exp a SC Pendolina). K rezervačnímu dokladu je třeba předložit přepravní doklad pro jízdní kolo. Rezervaci si můžete nyní koupit až do odjezdu vlaku. Cena rezervace je 15 Kč.

- Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo v posilových a zvláštních vozech (na základě objednávky cestujících) je 50 Kč.

Pokud nastoupíte do vlaku, ve kterém je povinná rezervace místa pro jízdní kolo, zaplatíte navíc přirážku 100 Kč za to, že jste si rezervaci místa pro jízdní kolo nezakoupili.

Povinné rezervace pro kola: V době hlavní sezóny dávají ČD povinnou rezervaci pouze tam, kde jsou plánované výluky a je třeba zajistit také náhradní přepravu kol. Dále musí být u mezistátních vlaků, kde je povinná rezervace také u zahraničních partnerů Českých drah (vlaky EC, IC a Exp a SC Pendolina).
Celoročně je povinná rezervace pro jízdní kola pouze v několika mezistátních vlacích vyšší kvality (zahraniční rychlovlaky kola nevozí vůbec) a ve vnitrostátních spojích SC Pendolino (má omezenou kapacitu na 3 kola). Pendolino je vlak, který je povinně místenkový celý. Člověk se tam dostane pouze s rezervací a totéž platí i pro kola.

--------------------------------------------

Diskuze: www.cyklistikakrnov.com/forum/... - zde můžete diskutovat o tomto tématu

--------------------------------------------

Kolo vlakem po Praze zdarma
Od soboty 2. 4. 2011 je ve všech vlacích zařazených do systému Pražské integrované dopravy, které zároveň umožňují přepravu jízdního kola, zavedena bezplatná přeprava jízdních kol po území hlavního města Prahy. Přeprava je možná pouze formou spoluzavazadla a platí Smluvní přepravní podmínky ČD (SPPO).
Bezplatně však kolo můžete přepravovat pouze po Praze, při cestování za hranice města se za jízdní kolo platí i nadále podle tarifu ČD. Více: www.cd.cz/...
Doporučujeme využít kapacitní vlakové linky S1, S7 nebo S9, které vás dovezou z centra za pár minut až na okraj Prahy (například Klánovice, Radotín nebo Uhříněves). Ucelené informace o přepravě cyklistů v prostředcích Pražské integrované dopravy naleznete na stránkách www.ropid.cz.
www.nakole.cz/... - Vlaky vozí kola po Praze zadarmo

-------------------------------------------

Půjčovny Českých drah
Půjčovny kol ČD jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.
- kolo můžete většinou vrátit i v jiném místě než jste si ho vypůjčili
- po vybraných tratích můžete vypůjčené kolo svézt vlakem zdarma
- kolo můžete zdarma uschovat v úschovnách zavazadel ČD
- k vypůjčení musíte předložit dva osobní průkazy a složit zálohu za vypůjčené kolo, nutno zaplatit v hotovosti (záloha je vrácena i při vrácení kola v jiné stanici, kde lze vypůjčené kolo vrátit)

Více: www.cd.cz/...

------------------------------------------

www.cd.cz/asistent - cenový asistent: pomůže Vám vybrat nejvhodnější jízdenku pro cestu vlaky Českých drah. Výpočet je možný jen pro cesty po ČR. Výsledná nabídka má vždy pouze doporučující charakter a je počítána pro konkrétní vybrané spojení (cena se může lišit v závislosti na den kdy hodláte jet vlakem, počtu osob, věku (děti, do 26 let) či vlastnictví některých z karet, např. In-karty,...).
Cenu si lze také ověřit v ČD centru na telefonu 840 112 113, informačních centrech ČD, případně odesláním dotazu na e-mailu: info@cd.cz.

Některé z nabízených slev:
- Zpáteční sleva: sleva 5 % ve srovnání s nákupem dvou jednosměrných jízdenek (platnost 24 hodin)
- Skupinová sleva: sleva 25 % pro 1. a 2. cestujícího ve skupině, sleva 50 % pro 3. cestujícího a další cestující ve skupině, další sleva při nákupu zpáteční jízdenky (ve vlacích 2.třídy)
- SporoTiket Česko: jízdenky za bezkonkurenční ceny mezi vybranými 114 městy ČR. Jízdenku je třeba zakoupit nejpozději den předem, čím dříve koupíte, tím levněji cestujete. Možnost nákupu na internetu.
- Bonusy za samoobslužné a bezhotovostní odbavení: Cestující, kteří jízdenky zaplatí bezhotovostně nebo si je zakoupí v automatu na jízdenky nebo na eShopu ČD, mohou ušetřit až 6 % ze zaplaceného jízdného.
- In-karta - Plastová čipová In-karta je nosičem různých aplikací, které vám poskytují celou řadu slev při cestování vlakem. Nejnižšší IN-25 - 25% slevy na vnitrostátní a traťové jízdenky,...jestli se Vám vyplatí můžete zjistit zde...

Více: www.cd.cz/...

Nákup jízdenky:
- U pokladny: komplexní odbavení (všechny služby)
- Nákup v automatu: platit je možné z elektronické peněženky na In-kartě a některé automaty přijímají i mince a platební karty.
- Nákup u průvodčího: Pokud se u průvodčího ohlásíte bezodkladně po nástupu do vlaku, tedy ještě před tím, než budete vyzváni k předložení jízdenky, zaplatíte jízdné a navíc manipulační přirážku ve výši 40 Kč. Pokud byla pokladna ve stanici, kde jste nastupovali, zavřená nebo zde pokladna vůbec není, prodá vám průvodčí jízdenku bez přirážky.
- Nákup na internetu: možnost zakoupení vnitrostátní jízdenky na všechny vlaky s jedním přestupem, jízdenky SporoTiket,.... Platba jízdenek na eShopu je možná platební kartou nebo prostřednictvím platebního systému PaySec. Po zaplacení vám bude jízdenka zaslána na e-mail. Jízdenku si následně vytisknete na tiskárně (kromě jízdenek SporoTiket Česko - ty je nutné vyzvednout na nádraží v automatu na jízdenky nebo u pokladní přepážky).

Více: www.cd.cz/...

www.cd.cz/cd-online/vyluky - omezení provozu na ČD
www.cd.cz/eshop - elektronický obchod

------------------------------------------

Vyhledávání spojení:
http://jizdnirady.idnes.cz/... - vyhledávání spojení
www.cd.cz/spojeni - vyhledávání spojení. Je zde i možnost vyhledávání spojení s jízdním kolem

Další informace:
www.cd.cz/... - přeprava kol ve vlaku
www.cd.cz - oficiální stránky Českých drah
www.cd.cz/...
- aktuality na Českých drahách

www.nakole.cz/... - Jak s kolem do vlaku v roce 2011
www.nakole.cz/... - Jitka Kocyanová (mluvčí ČD): České dráhy mají dobře nakročeno

Zdroje:
www.cd.cz
- oficiální stránky Českých drah
www.nakole.cz/... - Jitka Kocyanová: České dráhy mají dobře nakročeno

20.6.2011