KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

IRON CURTAIN TRAIL - CYKLOTRASA PODÉL BÝVALÉ ŽELEZNÉ OPONY

Mezinárodní cyklotrasa s názvem "Podél bývalé železné opony", bude dlouhá přibližně 6800 kilometrů. Realizace je plánovaná na léta 2012 - 2020. Způsob vlastního budování EuroVelo 13, jeho financování bude předmětem dalších workshopů.

Trasa začíná u Barentsova moře, sleduje norsko-ruskou hranici, k finsko-ruské hranici a Baltskému moři. Dále pokračuje podél pobřeží Estonska, Lotyšska, Litvy, Kaliningradu, Polska a bývalé NDR. Z Lübecku pokračuje po bývalé hranici mezi východním a západním Německem až na místo, kde se střetáva hranice Dolního Saska, Bavorska a České republiky. Potom vede výšinami Šumavy, okolo Moravy, zčásti po českém území, zčásti po německém a rakouském, několikrát protíná hranice. V blízkosti českých hranic přitom vede bezmála 600 km. Na Slovensko se cyklotrasa dostane na hraničním přechodu Moravský Svätý Ján / Hohenau, půjde od severních hranic katastrálního území obce Závod, okolo Bratislavy až pod Petržalku, kde se vrátí na rakouskou stranu přes hraniční přechod Jarovce / Kittsee. Celková délka slovenské části bude zhruba 80 km. Dále trasa přechází přes Dunaj u Vídně, pokračuje po jižní hranici Maďarska, při které objíždí Slovinsko, Chorvatsko. Poté pokračuje prevážně podél Dunaje mezi Rumunskem a Srbskem, kříží Bulharsko (Kraishte, pohoří Ossogovo, Belasitsa, Slavyanka, Rodopy, Sakar a Strandzha) a bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Několikrát zavítá do Řecka a Turecka. Trasa končí na pobreží Černeho mora u obce Carevo v Bulharsku, blízko bulharsko-tureckých hranic. Trasa bude 13 dálkovou trasou Eurovela a zařadí se mezi nejdelší mezinárodní cyklotrasy v Evropě.

Cesta prochází mnoha národními parky se zajímavým flórou a faunou a spojuje mnoho jedinečných krajin, které byly buď v příhraničních oblastech nebo v jejich blízkosti a proto jsou téměř nedotčené. Cesta také spojuje mnoho památek, muzeí, pamětihodností, které připomínají historii rozdělení Evropy s jejich "sametovou" revolucí ve východní Evropě.

O projektu jednala (mezinárodní) pracovní skupina, kterou tvořili odborníci ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Čech i Německa, na setkání se zúčastnil i Ádám Bodor, Eurovélo consultant z Evropské cyklistické federace (ECF).
Navrhovaná cesta vede co nejblíž k bývalé hranici a po površích, které jsou vhodné pro cyklistiku. Vyhýbá sa rušným silnicím, často překračuje bývalou hranici.

Samozřejmě, je více možností, kde trasa může vést. Ať už je to západní nebo východní strana hranice, blíž nebo dál k hranici, po cestách pohraniční stráže nebo po asfaltové cestě.

Některé části trasy už byli dokončené a označené informačními tabulemi (v Německu mezi Hörschel a Dankmarshausen a v Maďarsku - Fertőrákos - Rajky, a Felsőszölnök do Gyékényes).
Na slovenské části by 80 km úsek měl být hotov už v roce 2012. Náklady na vypracování studie zaplatí Evropská cyklistická federace, Slovenské strana na vypracování této studie obdržela cca 20 000 €

V ČR byl realizován projekt Iron Curtain Greenway (Zelené stezky železné opony) občanským sdružením Oživení. V rámci projektu byla vyznačena část trasy na českém území a byly vytvořeny internetové stránky greenbelt.oziveni.cz/cz. Stezka vede zčásti po českém území, zčásti po německém a rakouském, několikrát protíná hranice. Po skončení projektu se kontaktním místem pro českou část ICT stala Nadace Partnerství, která chce výše uvedené internetové stránky zpřístupnit prostřednictvím internetového portálu www.greenways.cz, jehož nové provedení připravuje.

Problémy trasy:
- severní a jížní úseky jsou vzdálené od osídlených měst
- zájem o trasu bude velmi nerovnoměrně rozložený - 75% všech turistů bude pocházet z oblastí podél úseků v Polsku, Německu a v České republice, které představují pouze 33% celkové délky trasy
- turistické zařízení podél trasy nejsou na stejné úrovni (např. ubytovací zařízení)
- v Evropě je mnoho konkurenčních udržitelných turistických projektů
- málo možností přeshraniční vlakové dopravy
- nedostatek koordinace mezi projekty podél trasy
- nedostatek zdrojů nebo rozdílná úroven zdrojů
- minimální angažovanost úřadů pro turismus na regionální a národní úrovni

Zdroje:
www.ironcurtaintrail.eu/... - popis trasy v angličtině
http://greenbelt.oziveni.cz/cz/cyklotrasy - popis české části
www.nakole.cz/... - článek
http://ec.europa.eu/... - dokument
www.kr-karlovarsky.cz/... - info, mapa trasy v Karlovarském kraji