REKLAMA

  KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

CYKLOTRASA PODÉL ŘEKY OLŠE I ODRY


Projekt Cyklotrasa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry byl realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika dvěma partnery, na polské straně město Racibórz a obec Krzyzanowice a jedním partnerem na straně české, kterým je Svazek měst a obcí okresu Karviná. Jejím cílem je podporovat cykloturistiku a zvýšit turistickou atraktivitu česko - polského příhraničí. Cyklotrasa sleduje řeku Olši a těsně před hranicí s Polskem řeku Odru

Na polské straně město Racibórz plánovalo vybudovat v rámci projektu cyklistickou trasu na protipovodňových hrázích mostu u ul. Gliwické až po jez u továrny kotlů RAFAKO S.A, a také cyklostezku na silničním tahu města, který se napojuje na přeshraniční trasu č. 9. Celková délka vybudovaných cyklostezek má být 8806,42 m. Obec Krzyzanowice plánovalo modernizaci úseku trasy č. 9 o délce 3230 m a také výstavbu cyklistické stezky podél cyklotrasy č. 24 v délce 1540 m. Tři kilometry povedou na polské straně chráněným územím Meandry Odry.

Cyklistická trasa vede na české straně z části po dnešních komunikacích v délce cca 50 km (podle mapy mi to vyšlo na 40 km)a také po nově vybudovaných cyklostezkách a to v délce 16,5 km. Ve Starém Bohumíně navazuje cyklotrasa na připravovanou stavbu cyklotrasy Greenway Odra – Morava – Dunaj. Dále vede trasa na české straně přes Věřnovice, Dětmarovice do Starého Města u Karviné. Odtud již přes Karvinou cyklostezka pokračuje mimo hlavní silniční tahy po asfaltu až po hospodu Zátiší v Loukách. Tento zhruba 13 km úsek budou moci využívat i příznivci in-line bruslení. V Chotěbuzi se pak stezka v budoucnu napojí na připravovanou cyklotrasu Chotěbuz – Český Těšín. V plánu je také prodloužení cyklotrasy až do Českého Těšína.

Po trase nebudou samozřejmě chybět odpočívky, informační tabule a odbočky s tipy na zajímavá místa jako jsou Zámek Fryštát, Dinopark v Doubravě, zámek v Petrovicích či Chałupkách, kostel sv. Petra a Pavla v Tworkówě nebo palác knížat Lichnovských v Krzyżanowicích.

Upozornění:  Na katastrech Staré město u Karviné a Doubravy v důsledku hornické činnosti došlo k poklesům a protipovodňové hráze podél řeky přestaly vykonávat svou funkci. Povodí Odry společně s OKD dlouhodobě připravuje nápravu této situace a bylo naprojektováno zvýšení hrází v úseku od ř.km 17,287 do ř.km 19,660 v katastrálním území Staré Město u Karviné. Z tohoto důvodu bude zneprůjezdněna část cyklostezky v Karviné v úseku o celkové délce 2,28 km. Bude zde zamezen jakýkoliv vjezd na staveniště. Investor předpokládá, že se bude jednat o období od konce října 2012 do září 2013.

Za účelem déle trvající propagace projektu plánují partneři projektu kromě organizovaní jednorázových propagačních akcí, také akci dlouhodobějšího charakteru.
Odstartovala soutěž o získání odznaku s vytipovanými turisticky zajímavými místy, která se nacházejí po celé délce trasy na obou stranách hranice, návštěvníci zde budou získávat razítka a po získání razítek na všech vytipovaných místech budou odměněni tématickým turistickým odznakem.

Na české straně se bude jednat o tyto atraktivity:

 • Zámek Fryštát v Karviné
 • Lázně Darkov a darkovský most Sokolovských hrdinů v Karviné
 • Budova radnice v Bohumíně
 • Penzion ve věži v Bohumíně
 • Archeopark v Chotěbuzi
 • Kostel Narození Panny Marie v Orlové
 • Dinopark v Doubravě
 • Zámeček v Petrovicích u Karviné
 • Památník Životické tragédie
 • Hotel Zámek Havířov

Na polské straně se bude jednat o tyto atraktivity:

 • Piastovský zámek v Ratiboři (Zamek Piastowski)
 • Vež a obranné hradby v Ratiboři (Baszta i mury obronne)
 • Dominikánský kostel sv. Ducha v Ratiboři - Muzeum (Podominikański kościół św. Ducha - Muzeum)
 • Zámeček u RAFAKO v Ratiboři (Zameczek przy RAFAKO)
 • Zřícenina zámku v Tworkowě (Ruiny zamku w Tworkowie)
 • Vjezdová brána v Krzyzanowicích (Budynek bramny w Krzyżanowicach)
 • Zámek v Chałupkách (Pałac w Chałupkach)

Mapa trasy na české straně:
- www.cyklotrasaolse.cz/docs/mapa_cz.pdf
- www.cyklotrasaolse.cz/docs/situace_stavby_28_6_2011.pdf

Více: www.cyklotrasaolse.cz

Foto: Robert D., více: http://robd.bikestats.pl/721317,Czechy-i-maly-jubileusz.html